Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu và kinh doanh tại công ty TNHH HINSITSU SCREEN Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu và kinh doanh tại công ty TNHH HINSITSU SCREEN Việt Nam

  MỤ C LỤ C
  BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
  LỜI MỎ ĐẦU Ì
  Ì. Tính cấp thiết của đề tài Ì
  2. Đôi tượng nghiên cứu 2
  3. Mục đích nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 3
  6. Cấu trúc khóa luận 3
  CHƯƠNG ì: NHỮNG LÝ LUẬN CHƯNG VỀ NHẬP KHẤU 4
  ì. MỘT SÔ VẤN ĐỀ Cơ BẢN VỀ NHẬP KHẨU 4
  Ì. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nhập khẩu 4
  1.1. MẦt số khái niệm 4
  1.2. Đặc diêm của nhập khâu 5
  1.3. Vai trò của nhập khẩu 6
  2. NẦi dung của hoạt đẦng nhập khẩu 8
  2. Ì. Nghiên cứu thị trường nhập khấu 8
  2.2. Lập phương án kinh doanh lo
  2.3. Ký kết hợp đồng 10
  2.4. Thực hiện hợp đồng nhập khấu 12
  2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt đẦng 15
  li . NHỮNG NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÈN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  NHẬP KHẨU 15
  Ì. Khái niệm về hiệu quả của hoạt đẦng nhập khẩu 15
  2. Những nhóm nhân tốảnh hưởng 17
  2.1. Nhóm nhân tố bên trong 17
  2.2. Nhóm nhân tố bên ngoài: 19
  HI. CÁC CHÌ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 23
  Ì. Hiệu quả ngoại tệ nhập khẩu 24
  2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của chi phí 24
  3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của vốn 25
  4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của nhân lực 25
  CHƯƠNG li : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HINSISTU SCREEN VIỆT NAM 27
  ì. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỐNG TY TNHH HINSISTU SCREEN
  VIỆT NAM 27
  Ì. Quá trình hình thảnh và phát triển của công ty 27
  2. Mục tiêu - sứ mệnh của Công ty 29
  3. Đặc điểm lao đẦng 29
  4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh, tính cạnh tranh trong ngành 30
  5. Đặc điểm thị trường - khách hàng 31
  6. BẦ máy tổ chức 32
  6.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty 32
  6.2. Nhiệm vụ chức năng của từng phòng, ban 34
  li . THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU VÀ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HINSISTU SCREEN VIỆT NAM
  35
  Ì. Hoạt đẦng nhập khẩu 35
  Ì. Ì. Những mặt hàng - nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu 35
  Ì .2. Tình hình nhập khẩu 37
  2. Hoạt đẦng kinh doanh chủ yếu của công ty 48
  IU. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHÁU VÀ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY 55
  Ì. Những thành công, thuận lợi trong hoạt đẦng nhập khẩu và kinh doanh
  55
  2. Những mặt còn tồn tại 56
  3. Nguyên nhân 57
  CHƯƠNG IU: PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU
  TẠI CÔNG TY TNHH HINSITSU SCREEN VIỆT NAM 58
  ì. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 58
  Ì. Quan điểm kinh doanh của công ty 58
  li . MỘT SÔ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH VÀ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH HINSITSU SCREEN
  VIỆT NAM 60
  1. Nhóm giải pháp về thị trường 60
  1.1. Đối với thị trường nhập khẩu 60
  1.2. Thị trường trong nước 61
  2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nhập khâu và
  kinh doanh 62
  2.1. Giải quyết tốt mối quan hệ với ngân hàng 62
  2.2. Tăng cường liên kết liên doanh trong hoạt đẦng xuất nhập khẩu 63
  3. Nhóm giải pháp về bẦ máy tổ chức và nhân lực 64
  3.1. về cơ cấu tổ chức 64
  3.2. về tổ chức nhân sự 65
  4. Xây dựng và duy trì sự tín nhiệm của khách hàng 66
  5. Nhóm giải pháp cho việc tổ chức thực hiện hoạt đẦng nhập khẩu 67
  5.1. Lựa chọn thị trường nhập khẩu và ký kết họp đồng 67
  5.2. Giảm chi phí nhập khẩu 68
  HI. MỘT SÔ KIẾN NGHỊ 69
  1. Kiến nghị với công ty mẹ - HSS - Malaysia 69
  2. Kiến nghị với Nhà nước: 70
  KÉT LUẬN 73
  DANH MỰC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
  PHỤ LỤC Ì

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu và kinh doanh tại công ty TNHH HINSITSU SCREEN Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu và kinh doanh tại công ty TNHH HINSITSU SCREEN Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status