Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel tại thị trường Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel tại thị trường Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠN G ì : TỒNG QUAN VÈ DỊCH vụ GIÁ TRỊ GIA TẢNG TRÊN
  ĐIỆN THOẠI 4
  ì . KHÁI NIỆM DỊCH vụ GIÁ TRỊ GIA TĂN G 4
  ã ã ã ã
  Ì. Dịch vụ giá trị gi a tăng 4
  2. Dịch vụ giá trị gi a tăng trên điện thoạ i 5
  3. Sự cân thiêt phả i tăng cường dịch v ụ giá trị gi a tăng trên điện
  thoạ i 8
  ì
  4. Đ ặ c diêm của dịch vụ giá trị gi a tăng 9
  li . PHÂN LOẠI DỊCH vụ GIÁ TRỊ GIA TĂNG l i
  ã ã ã ã
  t
  Ì. Theo môi quan hệ vớ i dịch vụ cơ bản l i
  1.1. Dịch vụ giá trị gia tăng độc lập l i
  Ì .2. Dịch vụ giá trị gia tăng không độc lập 11
  2. Theo phí phát sin h 12
  2.1. Dịch vụ giá trị gia tăng không phát sinh chi phí 12
  2.2. Dịch vụ giá trị gia tăng phát sinh chi phí 12
  3. Theo loạ i hình điện thoạ i 13
  3.1. Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động 13
  3.2. Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại cô định 13
  4. Theo công nghệ ứn g dụng 13
  4. Ì. Dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên công nghệ 2G 14
  4.1.1. Dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên công nghệ GSM 14
  4.1.2. Dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên công nghệ CDAM 7 5
  4.2. Dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên công nghệ 2.5G 16
  4.3. Dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên công nghệ 2.75G 18
  4.4. Dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên công nghệ 3G 18
  HI. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH vụ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  ã ã ã ã ã
  TRÊN ĐIỆN THOẠI 20
  1. Phân tích môi trường kin h doanh và xây dựng chiến lược 21
  2. Tìm kiêm đôi tác 22
  3. Triể n khai dịch vụ 24
  CHƯƠNG li : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH vụ GIÁ TRỊ
  s a ã ã *
  GIA TĂNG CỦA VIETTEL TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 29
  ã ã ã
  ì . GIỚI THIỆU CHUNG VÈ VIETTEL 29
  1. Giớ i thiệu vê Công ty mẹ - Tập đoàn Viên thông Quân đội 29
  1.1. Quá trình hình thành và phát triê n 29
  1.2. Quá trình hình thành 29
  1.2. ỉ. Nhũng chặng đường phát triển của Viettel s o
  1.2.2. Cơ câu tô chức của Tập đoàn Viên thông Quân đội 33
  Ì .3. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp 33
  2. Vài nét vê Công ty Viên thông Viette l 34
  li . PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ NỘI BỘ
  DOANH NGHIỆP 37
  Ì. Phân tích môi trường kinh doanh 37
  1.1. Phân tích môi trường vĩ m ô 37
  /.7.7 . Môi trườìig kỉnh tê 37
  1.1.2. Môi trường công nghệ 39
  LI. 3. Môi trường văn hoa - xã hội 40
  ỉ. ỈA. Môi trường tự nhiêu 42
  L 1.5. Môi trường chính phủ, luật pháp và chính trị 43
  ỉ. 1.6. Môi trườỉig toàn câu 45
  2.2. Phân tích môi trường ngành 47
  2.2.1. Phân tích đôi thủ cạnh tranh hiện tại 47
  2.2.2. Phán tích cạnh tranh tiềm ẩn 4
  2.2.3, Phân tích nhà cung ứng 50
  2.2.4. Phán tích khách hàng 51
  2.2.5. Sản phẩm thay thế 55
  2. Phân tích nộ i bộ doanh nghiệ p 55
  2.1. Đánh giá nội lực doanh nghiệp 55
  2.7.7 . Nhũng diêm mạnh 55
  2.1.2. Những điểm yếu 58
  2.2. Phân tích về hoạt động Marketing 59
  2.3. Phân tích về tình hình tà i chính 61
  2.4. Đánh giá về hoạt động kinh doanh 61
  3. Xây dựng lợ i thế cạnh tran h 62
  HI. CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA VIETTEL TẠI
  ã ã ã ã
  THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 64
  Ì. Phát triể n các dịch vụ giá trị gi a tăng trên điện thoạ i d i động 66
  1.1. Phát triền các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động trước
  năm 2009 68
  Ì .2. Phát triên các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động từ năm
  2009 đến nay 70
  2. Phát triể n các dịch vụ giá trị gi a tăng trên điện thoạ i cố định 72
  3. Đánh giá các dịch vụ giá trị gi a tăng của Viette l tạ i thị trường
  Việ t Na m 75
  3.1. Thành công 75
  3.2. Hạn chê và nguyên nhân 79
  3.2.ỉ. Hạn chế 79
  3.2.2. Nguyên nhàn 80
  CHƯƠN G HI: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH
  ã
  VU GIÁ TRỊ GIA TẢNG CỦA VIETTEL 82
  ì . ĐỊNH HƯ ỚN G VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA VIETTEL
  TỪ NĂ M 2010 ĐẾN NĂ M 2015 82
  f ì
  1. Chiên lược phát triên thị trường 82
  2. Chiên lược hội nhập dọc ngược chiêu 84
  li . MỘT SÒ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN
  CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA VIETTEL 86
  Ì . Giải pháp về kỳ thuật 86
  2. Giải pháp vê công nghệ 87
  3. Giải pháp vê marketing 87
  4. Giải pháp vê cơ câu tô chức 90
  5. Giải pháp vê quản trị nguôn nhân lực 91
  KÉT LUẬN 93
  TÀI LIÊU THAM KHẢO 95

  Xem Thêm: Phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel tại thị trường Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel tại thị trường Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status