Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu mô hình Marketing đa cấp của tập đoàn Amway: Giải pháp cho hoạt động marketing đa cấp tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mô hình Marketing đa cấp của tập đoàn Amway: Giải pháp cho hoạt động marketing đa cấp tại Việt Nam

  MỤC LỤ C
  DANH MỤ C CÁ C CH Ữ VIẾT TẮT
  DANH MỤ C CÁ C BẢNG
  DANH MỤC CÁ C sơ Đ Ò BIỂU Đ Ò
  DANH MỤC HÌNH ẢNH
  LỜI M Ở ĐÀ U 2
  CHƯƠN G 1 . C ơ SỞ L Ý LUẬN V È MARKETING Đ A CẤP 5
  1. 1 . Tìm hiểu chung về Marketing đa cấp 5
  1.1.1.Khái niệm 5
  /. 1.1 Các yếu tố của mót mô hình Marketing đa cấp 6
  LI.LI Doanh nghiệp kinh doanh đa cáp 6
  1.]. 1.2 Phân phoi viên 6
  Ị. 1.1.3 Khách hàng và khách hàng tiêm năng 7
  1.1.2 Đặc trưng cơ bản của Marketìng đa cấp 8
  /. 1.2. Ì về phương thức kinh doanh 8
  1.1.2.2 Vè thù lao của phân phối viên 11
  1.1.2.3 Ve sản phẩm 1 2
  1.1.3 Nguyên lý hoạt động của Marketing đa cấp 1 3
  1.1.3.1 Nguyên lý chia sè 1 3
  1.1.3.2 Nguyên lý cấp so nhân 1 4
  1.1.4 Phân biệt mô hình Marketing đa cấp và các mô hình kinh doanh
  khác 14
  1.1.4.1 Phân biệt mô hình Marketing đa cáp và mô hình kinh doanh tr
  thống 1 4
  1.1.4.2 Phân biệt mô hình Markeling đa cấp với mô hình tháp ào
  1. 2 Nguồn gốc ra đời và phát triê n của Marketing đa cấp 17
  1.2.1 Nguồn gốc ra đời 17
  1.2.2 Sự phát triển cùa Marketing đa cấp 19
  1.2.2. Ì Làn sóng thứ nhất: t năm 1940 đến năm 1979 1 9
  1.2.2.2 Làn sóng thứ hai: từ năm 1980 đến năm 1990 20
  1.2.2.3 Làn sóng thứ ba: từ năm 1990 đến nay 20
  1. 3 Các kiểu sơ đồ trả thưởng trong Marketing đa cấp 23
  U.lSơđồ bậc thang thoát ly 24
  1.3.2SƠ đồ trả thưởng ma trận (Matrix) 26
  1.3.3 Sơ đồ một cấp (Unilevel) 26
  1.3.4 Sơ đồ nhị phân (Binary) 26
  1. 4 Nhận xét ưu nhược điểm của mô hình Marketing đa cấp 27
  1.4.1 Ưu điểm 27
  1.4.2 Nhược điểm 29
  CHƯƠN G 2. NGHIÊ N cứ u M Ô HÌNH MARKETING Đ A CÁ P CỦA TẬP
  ĐOÀ N AMVVAY 31
  2.1 Giói thiệu chung về tập đoàn Amway và sản phẩm kinh doanh Amway 31
  2.1.lSơ lược về quá trình hình thành và phát triển cùa tập đoàn Amway 3
  2.1.2GÍỚÌ thiệu về sản phẩm kinh doanh của Amway 34
  2.1.3 Toàn cảnh veAmway ở Việt Nam 36
  2.2 M ô hình Marketing đa cấp của Amway 37
  2.2.1 Đặc điểm của mô hình 37
  2.2.2 Thỗc trạng mô hình Marketing đa cấp của tập đoàn Amway 39
  2.2.2.1 Chinh sách trả thưởng cho nhà phân phối 39
  2.2.2.2 Chính sách hỗ trợ nhà phân phối 44
  2.2.2.3 Chiến lược sàn phàm 46
  2.2. 3 Đánh giá mô hình Marketing đa cấp của tập đoàn Amway 48
  2.2.3.1 Ưu điểm 49
  2.2.3.2 Nhược diêm 50
  2.3 Phân tíc h tính cạnh tranh của Amvvay khi hoạt động tại thị trường
  Việt Nam 50
  2.3.1 Phân (ích áp lỗc từ phía đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam 5 1
  2.3.2 Những thế mạnh cùa Amway khi thâm nhập thị trường Việt Nam .5 7
  2.3.3 Những khó khăn khi thăm nhập thị trường Việt Nam 59
  CHƯƠN G 3. BÀI HỌ C KINH NGHIỆM V À GIẢI PHÁ P CHO HOẠT Đ ỘN G
  MARKETING Đ A CẤP TẠI VIỆT NAM 61
  3. 1 Thực trạng hoạt động Marketing đa cấp ở Việt Nam 61
  3.1.1 Toàn cảnh về hoạt động Marketing đa cấp ở Việt Nam hiện nay
  3.1.2Những vấn để còn tồn đọng và nguyên nhân 64
  3.1.2.1 Những vấn đề còn tồn đọng 64
  3.1.2.2 Nguyên nhân 65
  3.1.3 Xu hướng phát triển hoạt động Marketing đa cấp tại Việt Nam
  3. 2 Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam từ thực tiễn hoạt
  động Marketing đa cấp của tịp đoàn Aimvay 68
  3.2.1 Quản lý chặt chẽ mạng lưới kinh doanh bằng quy tắc ứng xử
  3.2.2Tăng cưụng hoạt động quan hệ công chúng đế tăng niềm tin cho nhà
  phân phối 71
  3.2.3Tận dụng sức mạnh của thương mại điện từ trong hoạt động kinh
  doanh 72
  3.2.4 Đầu tư cao vào các chương trình huấn luyện cho nhà phân phối 7
  3. 3 Giải pháp cho các doanh nghiệp hoạt động Marketing đa cấp ử thị
  trường Việt Nam 78
  3.3.1 Tuân thử chặt chẽ các quy định pháp luật về Marketìng đa cấp
  3.3.2 Nâng cao chất lượng các khóa huấn luyện cho nhà phân phối 80
  3.3.3 Minh bạch và đổi mới sản phàm liên tục 81
  3.3.4 ửtg dụng triệt để công nghệ thông tin hiện đại vào quăn tý hệ thốn
  3.3.5 Đẩy mạnh hoạt động cùa hiệp hội Marketing đa cấp 83
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
  PHỤ LỤ C 88

  Xem Thêm: Nghiên cứu mô hình Marketing đa cấp của tập đoàn Amway: Giải pháp cho hoạt động marketing đa cấp tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mô hình Marketing đa cấp của tập đoàn Amway: Giải pháp cho hoạt động marketing đa cấp tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status