Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng dệt kim của công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng dệt kim của công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐÀU Ì
  CHƯƠNG ì : KHÁI QUÁT VÊ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI
  VÀ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 4
  ì . KHÁI QUÁT VÈ THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THÊ GIỚI 4
  Ì . Lịch sử phát trièn ngành dệt may trên thê giớ i 4
  2. Thị trường dệt may thế giới 6
  2.1. Kim ngạch xuất nhập khâu hàng dệt may trên thê giới ố
  ĩ. ĩ. Các nước xuất khau và nhập khấu hàng dệt may chủ yểu trên thê giới 8
  2.2.1. Các nước xuôi khâu hàng dệt may chủ yêu trên thê giới 8
  2.2.2. Các nước nhập khâu hàng dệt may chủ yêu trên thê giới lo
  li. KHÁI QUÁT VÈ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 1 2
  Ì. Quá trinh phát triển ngành dệt may Việt Nam 12
  /. /. Từ khi ra đời đèn trước cái cách kinh tê (1986) 12
  1.2. Từ năm 1986 đèn trước khi Liên Xô sụp đó (1991) 13
  1.3. Từ sau khi Liên xỏ sụp đô (1991) cho đèn nay lĩ
  2. Thực trạng nguôn lực ngành dệt may Việ t Nam 15
  2. ỉ. Nguồn lao động 17
  2.2. Nguôi! vỏn đầu tư 18
  2. ì. Thiêt bả và công nghệ 20
  2.4. Giá 22
  2.5. Chát lượng 23
  3. Tình hình xuất khấu hàng dệt may Việt Nam 24
  3. ỉ. Kim ngạch xuất khâu 24
  ĩ. 2. Cơ cấu xuất khâu 28
  3.3. Một sô thả trường xuôi khâu chính của Việt Nam 29
  3.3. ỉ. Thả trường Mỹ 29
  3.3.2. Thả trường EU 31
  3.3.3. Thả trường Nhật Bản 32
  CHƯƠN G li : THỤC TRẠNG XUẤT KHÂ U HÀN G DỆT KIM CỦA
  CÔN G TY DỆT KIM ĐÔN G XUÂ N THỜI GIAN QUA 35
  ì . KHÁI QUÁ T VÈ CÔN G TY DỆT KIM ĐÔN G XUÂ N 35
  Ì . Lịch sử hình thành và phát triến của Công ty 35
  2. Chức năng nhiệm vụ cùa Công ty Dệt kim Đông Xuân 37
  3. Cơ cấu t ô chức 37
  4. Thực trạng nguồn lực của Công ty Dệt kim Đông Xuân 40
  4. ỉ. Thiết bị và công nghệ 40
  4.2. Nguôi! lao động 46
  4.3. Chất lượng 47
  5. Đặc diêm sản xuất kinh doanh của Công ty 49
  5.1. Đặc diêm sản phàm dịch vụ 49
  5.2. Phương thức san xuôi kinh doanh 49
  li . THỤC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀN G DỆT KIM CỦA CÔN G TY
  DỆT KIM ĐÔN G XUÂ N 49
  Ì . Tinh hình xuất khâu của Công ty trong thời gian qua 49
  1.1. Kim ngạch xuất khâu 49
  1.2. Cơ cấu mặt hàng 51
  1.3. Cơ cấu thị trường 52
  1.3.1. Thị trường Nhật Bản 53
  1.3.2. Thị trường Mỹ 56
  1.3.3. Thị trường EU 57
  ỉ. 4. Chính sách giá ca sản phàm xuất khâu 58
  1.5. Hoạt động xúc tiên xuôi khâu 58
  Ì. 6. Kênh phân phôi sản phàm xuôi khâu 59
  2. Đánh gi á chung về hoạt động xuất khấu cùa Công ty 60
  2. ỉ. Những thành tựu Công ty đã đạt được 60
  2.2. Nhũng kh khăn còn tôn tại 61
  2.2.1. Vân đê vê giá xuất khâu 61
  2.2.2. Ván đê vê thiẻt kê máu mã ỔI
  2.2.3. Vấn đề về marketing 61
  2.2.4. Vân để về thương hiệu 62
  2.2.5. Vấn để nhân lực 62
  CHƯƠNG HI: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
  NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG DỆT KIM CỦA CÔNG TY
  DỆT KIM ĐÔNG XUÂN TRONG THỜI GIAN TỚI 63
  ì . ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TỪ NAY ĐẾN 2020
  63
  Ì. Quan diêm phát trièn của Công ty Dệt kim Đông Xuân 63
  2. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty 63
  li. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHÁU HÀNG DỆT
  KIM CỦA CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN 65
  Ì . Phân đàu hạ giá thành sản phàm đồng thời tích cực đôi mới sản phàm
  65
  2. Xây dựng hệ thông quản l ý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 66
  3. Thúc đẩy phát triển thương mại qua Internet 67
  4. Tăng cường nghiên cứu thị thường và nởm vững luật pháp các nước
  đối tác 68
  5. Hoàn thiện kênh phân phối xuất khẩu trên thị trường truyền thống, mở
  rộng xuất khấu sang các thị trường mới, đồng thời củng cố vững chởc thị
  trường nội địa 70
  6. Xây dựng và quảng bá thương hiệu sán phẩm tại thị trường trong nước
  và thương hiệu công ty tại thị trường nước ngoài 73
  7. Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng đội ngũ công nhân tay nghề cao, tăng
  cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quân l í 74
  KÉT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

  Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng dệt kim của công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng dệt kim của công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status