Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I NÓ I Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G Ì: TỔN G QUAN V È Đ Ầ U T ư TRỰ C TIẾP NƯ Ớ C NGOÀ I
  V À NGÀN H CÔN G NGHIỆP H Ổ TR Ợ 4
  ì . Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài 4
  1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 4
  2. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
  2.1. Tìm kiếm lợi nhuận 5
  2.2. Tỷ lệ góp vốn tối thiếu của chủ đầu tư trực tiếp nước ngoài 6
  2.3. Chủ đầu tư nước ngoài có quyền chủ động với quyết định của
  mình 6
  2.4. Chủ đâu tư nước ngoài có quyền tham gia quản lý và điều hành
  doanh nghiệp FDI 7
  3. Tác đợng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tói kinh tế - xã hợi của
  nước tiếp nhận đầu tư 7
  3.1. Tác động tích cực 7
  3.2. Tác động tiêu cực Ị Ị
  li . Tong quan về công nghiệp hỗ trợ 12
  1 . Khái niệm về công nghiệp hỗ trợ 12
  2. Đặc điểm của ngành công nghiệp hỗ trợ 15
  3. Vai trò của ngành công nghiệp hỗ trợ 17
  3.1. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phàm cuối cùng 17
  3.2. Là nền tảng của công nghiệp lắp ráp và chế tạo 17
  3.3. Tăng cưẩng thu hút FDI vào phát triển công nghiệp 18
  3.4. Giúp chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI 19
  3.5. Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 19
  IU. Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự phát triên của
  ngành công nghiệp hỗ trợ 20
  1 . Tác động của FDI đối với sự phát triên của ngành công nghiệp hô
  trợ 20
  LI. Tác động trực tiếp 21
  1.2. Tác động gián tiếp 22
  2. Tác động của công nghiệp hỗ trợ với luồng vốn đâu tư trực tiêp
  nước ngoài 23
  2.1. Khuếch đại ảnh hưởng tích cực của FDI 23
  2.2. Tăng cường thu hút FDI 24
  CHƯƠN G 2: TÁ C Đ ỘN G CỦ A Đ Ầ U T Ư TRỰ C TIẾP NƯ Ớ C NGOÀ I
  ĐÓ I VỚ I S ự PHÁ T TRIỢN CỦ A NGÀN H CÔN G NGHIỆP H Ổ TR Ợ
  TẠI VIỆT NA M 25
  ì. Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong
  giai đoạn 1988-2008 25
  1 . Quy m ô đầu tư 25
  2. Chủ đầu tư 30
  3. Lĩnh vực đầu tư 32
  li . Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến công nghiệp hỗ trợ tại
  Việt Nam 35
  1 . Sự hình thành của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam 35
  2. Phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát
  triển của ngành công nghiệp hỗ trợ 37
  2.1. Ngành công nghiệp hỗ trợ xe máy 38
  2.2. Ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô 43
  2.3. Ngành công nghiệp ho trợ điện - điện tử 47
  2.4. Ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may 57
  3. M ô hình ước lượng tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến
  sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam 55
  3.1. Đặt vấn đề 55
  3.2. Mô hình ước lượng 56
  CHƯƠN G 3: MỘ T S Ố GIẢI PHÁ P TĂN G CƯ ỜN G TH U HÚ T 62
  ĐÀ U T Ư TRỰ C TIẾP NƯ Ớ C NGOÀ I THÚ C Đ Ỗ Y sự PHÁ T TRIỀ N
  CỦ A NGÀN H CÔN G NGHIỆP H Ỗ TR Ợ TẠI VIỆ T NA M 62
  ì. Kinh nghiệm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào
  công nghiệp hỗ trợ của một số nước trên thế giói 62
  1. Khái quát chung về kinh nghiệm của các nước 62
  2. Kinh nghiệm của Thái Lan 69
  3. Kinh nghiệm của Malaisia 72
  4. Kinh nghiệm của Trung Quốc 75
  li . Một số giải pháp đối vói Việt Nam 77
  1 . Đánh giá các chính sách của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư
  trực tiếp nước ngoài 77
  2. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước
  ngoài 80
  2.1. Một số giải pháp thu hút FDI vào ngành công nghiệp hỗ trợ 81
  2.2. Một so giải pháp thu hút FDI vào các ngành khác bền cạnh
  ngành công nghiệp ho trợ. 84
  KÉ T LUẬ N 87
  DANH MỤ C TÀI LIỆ U THA M KHẢ O 89

  Xem Thêm: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status