Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược kinh doanh của các công ty linh kiện điện tử của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và bài học kinh nghiệm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh của các công ty linh kiện điện tử của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và bài học kinh nghiệm

  MỤC LỤC
  DANH MỤC HÌNH BẢNG i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT li
  MỤC LỤC i
  LỜI NÓI ĐÀU Ì
  CHƯƠNG 1 : TỎNG QUAN VÈ CHIẾN Lược KINH DOANH CỦA CÁC
  CÔNG TY LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 4
  1.1. Tông quan vê chiên lược kin h doanh 4
  1.1.1. Định nghĩa và vai trò của chiến lược kin h doanh 4
  1.1.2. Phân loạ i chiến lược kin h doanh 8
  1.1.3. Chiến lược kin h doanh quốc tế 13
  Ì .2. Tổng quan về các công t y lin h kiệ n điện t ử 19
  1.2.1. Khái quát về lin h kiệ n điện t ử 19
  1.2.2. Khái quát về các công t y lin h kiệ n điện t ừ 20
  1.2.3. Các chiến lược kin h doanh m à các công ty lin h kiệ n điện t ừ
  thường sử dụng trên thế giớ i 25
  CHƯƠNG 2 : THỤC TRẠNG CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÁC
  CÔNG TY LINH KIỆN ĐIỆN TỦ VIỆT NAM 29
  2.1. Thực trạng ngành công nghiệp sán xuất lin h kiệ n điện t ừ cùa Việ t
  Nam 29
  2.1.1. Công nghiệp sản xuất lin h phụ kiệ n phục vụ cho ngành điện t ử
  Việ t Na m 29
  2. Ì .2. Chính sách phát triể n ngành lin h kiệ n điện từ cùa Việ t Nam 36
  2.1.3. Tình hình hoạt đng sàn xuất kin h doanh cùa các công ty lin h
  kiệ n điện t ừ Việ t Nam 39
  2.2. Thực trạng chiến lược kin h doanh cùa các công t y lin h kiệ n điện t ử
  Việ t Nam 45
  2.2.ì. Phân tíc h sWOT của các công ty linh kiện điện tử Việt Nam 45
  2.2.2. Các chiến lược kinh doanh của các công ty linh kiện điện từ
  Việt Nam 52
  2.3. Đánh giá việc thực hiện chiến lược kinh doanh của các công ty linh
  kiện điện tử Việt Nam và bài học kinh nghiệm 68
  2.3.1. Những thành tựu đã đạt được 68
  2.3.2. Những hạn chế 70
  CHƯƠN G 3: ĐÈ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẺ CHIÊN LƯ Ợ C KINH
  DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BÓI CẢNH
  CẠNH TRANH TOÀN CẦU 73
  3.1. Xu hướng phát triển cùa các doanh nghiệp Việt Nam trong bối
  cảnh cạnh tranh toàn cầu 73
  3 .1.1 . Vị thế cùa các doanh nghiệp Việt Nam trên the giới hiện nay 73
  3.1.2. Một số cam kết của Việt Nam với thế giới 76
  3.1.3. Xu hướng phát triển cùa các doanh nghiệp Việt Nam trong thồi
  gian tới 80
  3.2. Đe xuất các chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam
  trong một số ngành cùa Việt Nam 82
  3.2 .1 . Ngành điện tử 82
  3.2.2. Ngành ô tô 85
  3.2.3. Ngành dệt may 87
  3.3. Các giải pháp nhằm thực hiện thành công các chiến lược kinh
  doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam 89
  3.3 .1 . Các giải pháp về phía chính phủ 89
  3.3.2. Các giải pháp cùa doanh nghiệp 94
  KÉT LUẬN 98
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của các công ty linh kiện điện tử của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và bài học kinh nghiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của các công ty linh kiện điện tử của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và bài học kinh nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status