Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp phát triển đội tàu Container Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp phát triển đội tàu Container Việt Nam

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC Ì
  LỜI NÓI ĐẦU Ì
  CHƯƠN G ì : KHÁI QUÁT V È DỊCH vụ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN
  BẢNG CONTAINER VÀ ĐỘI TÀU CONTAINER 4
  ì . Sự RA ĐÒI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH v ụ VẬN TẢI ĐƯỜNG
  BIẾN BẰNG CONTAINER 4
  Ì . Ì Quá trình hình thành và sự phát triển của vận tải đường biên bằng
  container trên thế giới 4
  Ì . 2 HiẤu quả và hạn chế của vận tải đường biển bằng container 11
  1.2. ỉ Hiệu quả cùa vận tải đường biến bang container l i
  1.2.2 Những hạn chế trong chuyên chở hàng hoa xuất nhập khâu băng
  container 17
  li. Cơ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA DỊCH v ụ VẬN TẢI ĐƯỜNG
  BIỂN BẰNG CONTAINER 18
  2.1 Container 18
  2.1.1 Khái niệm container 18
  2.1.2 Phân loại container 20
  2.2 Tàu chở container 22
  2.3 Cảng biển container và thiết bị bốc, xếp dỡ container 24
  2.3. Ì Cảng biên container 24
  2.3.2 Thiết bị bốc và xép dỡ container 25
  HI. Đặc điểm của hoạt động vận tải container trên thế giới c^/ *
  3. ỉ Thực trạng hoạt động vận tài container trên thê giới 26
  3.2 X u hướng kin h doanh vận tả i container trên thế giớ i trong tương
  lai 29
  3.2. Ì Xu hướng phát triền của đội tàu container trên thẻ giới 29
  3.2.2 Dự báo về tuyến vận tải container đường biên trong thời gia
  tới 30
  CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘI TÀU
  CONTAINER VIẸT NAM 34
  ì . QU Á TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI
  CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIÊN Ở VIỆT NAM 34
  Ì . Ì Sự phát triển của vận tải container bằng đường biển ố Việt Nam 34
  ì. ì. ì Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam trước khi Tông
  công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập 34
  1.1.2 Hoạt động của đội tàu container Việt Nam từ khi Tông công ty
  Hàng hải Việt Nam được thành lập 36
  Ì . 2 Đội tàu container Việt Nam 36
  Ì . 3 Hệ thống cảng biển container Việt Nam 40
  1.3. ỉ Thực trạng hệ thống càng container tại Việt Nam 4
  1.3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thắng cảng container
  Việt Nam 43
  1.3.3 Tinh hình đầu tư vào hệ thống cảng container 45
  li . THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA Đ Ộ I TÀ U CONTAINER VIỆT
  NAM 47
  2. Ì Đánh giá những Chính sách của Nhà nước đối với sự phát triển của
  đội tàu container Việt Nam trong thời gian qua 47
  2.2 Đặc điểm kinh doanh của ngành vận tải biển bằng container tại
  Việt Nam 49
  2. 3 Các hình thức kinh doanh vận tải container bằng đường biển tại
  Việt Nam 50
  2.4 Hiệu quả kinh doanh của ngành vận tải container băng đường biến của
  Việt Nam 54
  HI. ĐÁN H GIÁ NHƯN G THUẬN LỢ I V À KH Ó KHẢN Đ Ố I VỚ I sự
  PHÁT TRIỂN CỦA Đ Ộ I TÀU CONTAINER VIỆT NAM 56
  3.1 Thuận lợi 56
  3.1. ỉ Đặc diêm địa lý Việt Nam tương đôi thuận lợi
  3.1.2 Nên kinh tể Việt Nam phát triên tuông đôi nhanh và ôn định
  nguôn hàng dành cho vận tải biên bằng container dôi dào
  3.1.3 Nhũng tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 58
  3.1.4 Ngành hàng hải Việt Nam có cơ cấu tô chức và quản lý tương
  hiệu quả 60
  3.1.5 Lốc lượng lao động dôi dào 60
  3.2 Khó khăn 61
  3.2.1 Giá cước vận tải giảm 61
  3.2.2 Giá tàu giảm nhanh chóng 61
  3.2.3 Giá nguyên nhiên liệu trên thê giới liên tục biên động 62
  3.2.4 Lượng tàu đóng mới được bàn giao cuối năm 2008, đâu năm 20
  tăng cao 62
  3.2.4 Lãi suất vay ngán hàng quá cao 63
  CHƯƠNG HI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU
  CONTAINER VIẸT NAM 65
  ì . KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG VIỆC PHÁT
  TRIỂN Đ Ộ I TÀ U CONTAINER 65
  Ì . Ì Kinh nghiệm phát triển đội tàu container của một s qu
  c gia trê n thế
  giới 65
  /. /. Ì Các quốc gia Châu Âu 65
  /. 1.2 Các nước Châu Ả 67
  /. 1.3 Một số nước trong khu vốc ASEAN 69
  1. 2 Bài học kinh nghiệm phát triển đội tàu container của một sô
  quôc gia trên thế giới 71
  li. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Đ Ộ I TÀ U CONTAINER VIỆT NAM .7 5
  2. Ì Định hướng phát triển KT - XH Việt Nam đến năm 2020 75
  2.2 Mục tiê u phát triển đội tàu container trong tương lai 77
  HI. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Đ Ộ I TÀU CONTAINER VIỆT
  NAM Ti
  3.1 Những cơ hội và thách thức đi với sự phát triển đội tàu container
  Việt Nam 77
  3. ỉ. ỉ Cơ hội đối với sự phát triển của đội tàu container Việt Nam 77
  3.1.2 Thách thức đối với sự phát triền của đội tàu container Việt
  Nam 7 9
  3.2Những giải pháp phát triển đội tàu container Việt Nam 80
  3.2.1 Những giải pháp từ phía Nhà nước 80
  3.2.2 Những giải pháp từ phía các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
  container 88
  3.2.3 Nhóm giải pháp khác 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển đội tàu Container Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp phát triển đội tàu Container Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status