Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm thu hút FDI tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm thu hút FDI tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G ì: TỐN G QUA N V È CÔN G NGHIỆP PH Ụ TR Ọ V À MÓ I
  TƯƠN G QUA N GIỮ A PHÁ T TRIỂ N CNPT V À TH U HÚ T FDI 4
  ì. C ơ sở l ý luận chung về công nghiệp phụ trợ 4
  Ì . Khái niệm về công nghiệp phụ trợ 4
  Ì. Ì Sự xuất hiện của khái niệm CNPT và quan điểm của các nước về
  CNPT 4
  1. 2 Khái niệm CNPT ờ Việ t Nam 6
  Ì . 3 Phân loại ngành CNPT 9
  1. 4 Các giai đoạn phát triển và đặc diêm chung của CNPT 9
  1.4.1 Hình thái xuất hiện và các giai đoạn phát triển 9
  1.4.2 Đặc điếm chung của các ngành CNPT. li
  1.4.2. Ì Là một ngành đòi hỏi vòn đâu tư lẻm Ì ỉ
  ỉ.4.2.2 Đòi hòi nguôn nhân lực có trình độ cao 12
  1.4.2.3 Là ngành cung cấp đầu vào và máy móc, thiết bị cho các
  ngành công nghiệp khác 12
  1.4.2.4 Là một ngành có giá trị gia tăng cao 13
  1.4.2.5 Khả năng cạnh tranh của một sản phẩm phụ tr phái đáp
  ứng đưc ba yêu tô: chát lưng, chi phí và vận chuyến 15
  2 Sự cần thiết phải phát triển CNPT ờ Việt Nam 15
  2.1 Do yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa 15
  2.2 Là điều kiện cơ bản để thu hút FDI vào lĩnh vực công nghiệp nói
  chung, công nghiệp chế tạo và lắp ráp nói riêng 17
  2.3 Phát triển CNPT l à góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp va và nhỏ
  phát triển, đặc biệt l à các doanh nghiệp địa phương 18
  2. 4 Một ngành CNPT cạnh tranh sẽ giúp nền kinh tế tăng trường trong dà i
  hạn 19
  3 Những yếu tố cần thiết để phát triển CNPT 21
  3.1 Dung lượng thị trường đủ lớn 21
  3.2 Nguồn nhân lực chất lượng cao 21
  3. 3 Xây dựng được "Vòng tuần hoàn tíc h cực giữa công nghiệp lá p ráp
  và CNPT " 22
  li . Mối quan hệ giữa phát triển CNPT và vấn đề thu hút FDI 24
  Ì . Các yếu tố ảnh hưụng đến thu hút FDI 24
  1. 1 Cơ sụ pháp l ý 24
  Ì . 2 Nen tảng kinh te và xã hội 25
  2. Mối tương quan giữa phát triển CNPT và thu hút FDI 25
  2.1 CNPT l à một nhân tố quan trọng thu hút FDI 25
  2. 2 FDI l à một yếu tố giúp CNPT phát triển 27
  CHƯƠN G li : THỰC TRẠNG PHÁ T TRIỂN CÁ C NGÀN H CÔN G
  NGHIỆP PHỤ TRỢ V À TÁ C ĐỘNG TỚI THU HÚ T FDI 29
  ì . Thực trạng phát triển các ngành CNPT và thu hút FDI tại Việt Nam
  thời gian qua 29
  Ì . Thực trạng chung của các ngành CNPT 29
  Ì . Ì Sản phẩm ngành CNPT 29
  1. 2 Doanh nghiệp phụ trợ: 30
  2. Thực trạng CNPT của một số ngành cơ bản tại Việt Nam 34
  2.1 CNPT ngành sàn xuất xe máy 34
  2.1.1 Tinh hình chung về ngành xe máy 34
  2.1.2 Thực trạng phát triển CNPT ngành xe máy 35
  2.2 CNPT trong ngành sàn xuất ô t ô 39
  2.2.1 Tinh hình chung về ngành ó tô 39
  2.2.2 Thực trạng phát triển CNPT ngành ó tô 39
  2. 3 CNPT trong ngành điện-điện tử 41
  2.3. Ì Tình hình chung ngành điện-điện tử. 41
  2.3.2 Thực trạng phát triển CNPT ngành điện- điện tử 4
  2.4 CNPT trong lĩnh vực dệt may 45
  2. 5 CNPT trong ngành da-giầy 48
  3. Đánh giá về sự phát triển CNPT tại VN 49
  3.1 Những lợi thế để VN phát triển CNPT 49
  3. 2 Những mặt còn tồn tại của CNPT tại Việt Nam 49
  4. Thực trạng thu hút FDI tại VN thời gian qua 50
  4. Ì Tổng vốn đầu tư 50
  4. 2 Cơ cấu đầu tư 53
  4.2. Ì Cơ câu vòn phân theo ngành 53
  4.2.2 Cơ câu vỏn theo hình thức đâu tư. 53
  li. Thực trạn g chung của phát triể n CNPT tác động tói th u hút FD I tạ i
  Việ t Nam 54
  ni. Đánh giá về tác động của việc phát triế n CNPT đối vói hoạt động
  thu hút FD I tạ i Việ t Nam 56
  Ì . Nhũng thành tựu đạt được 56
  Ì . Ì Bưịc đầu cung cấp đầu vào tại chỗ, góp phần thúc đấy sự gia tăng
  quy mô vốn FDI 56
  Ì . 2 CNPT từng bưịc đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi
  giá trị toàn cầu 57
  2. Những hạn chế còn tồn tại 58
  2.1. Năng lực cung ứng các sản phẩm phụ trợ còn yếu, không đáp ứng
  yêu cầu của doanh nghiệp FDI 58
  2.2 Thiếu sự liê n kết giữa doanh nghiệp phụ trợ nội địa và doanh
  nghiệp FDI 59
  CHƯƠN G HI: ĐỊNH HƯ ỚN G V À CÁ C GIẢI PHÁ P PHÁ T TRIỂN
  NGÀN H CÔN G NGHIỆP PHỤ TRỢ VIỆT NAM 61
  ì . Định hướng của Chính phủ trong việc phát triển CNPT nhằm thu
  hút FDI tại Việt Nam 62
  Ì. Quan điểm phát triển chung ngành CNPT ờ Việt Nam 63
  2. Định hướng phát triển 64
  2.1 Định hướng phát triển CNPT ngành xe máy 64
  2.2 Định hướng phát triển CNPT ngành ô tô 65
  2.3 Định hướng phát triểnCNPT ngành điện - điện tử 66
  2.4 Định hướng phát triển CNPT ngành dệt may 67
  2.5 Định hướng phát triển CNPT ngành da giầy 67
  li . Các giải pháp thúc đẩy phát triển CNPT nhằm thu hút FDI 68
  Ì . Các giải pháp về vốn 68
  1.1 Tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận được nguồn vốn 68
  Ì . 2 Thu hút FDI và nguồn vốn viện trợ đầu tư phát triển hệ thống
  CNPT 69
  2. Giải pháp về công nghệ và trình độ quản l ý 69
  3. Tăng cường mối liên kết giữa D N lắp ráp FDI và các nhà cung cẩp linh
  phụ kiện nội địa 71
  4. M ở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và thúc đẩy xuẩt khẩu để kích
  thích sản xuẩt 72
  5. Giải pháp phát triền nguôn nhân lực 73
  6. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào hệ thống công
  nghiệp phụ trợ cho ngành 75
  KÉ T LUN 77
  Tài liệu tham khảo 78

  Xem Thêm: Phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm thu hút FDI tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm thu hút FDI tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status