Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động Marketing về mặt hàng dệt may trong công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I - Bộ Thương Mại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động Marketing về mặt hàng dệt may trong công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I - Bộ Thương Mại

  mạc Lạc
  STT NỘI DUNG TRANG
  LÒI MỎ ĐẨU 1
  Chươngl. Lí luận chung về hoạt động Marketing quốc tế 3
  ì. Khái quát về marketing quốc tế 3
  1. Khái niệm marketing quốc tế 3
  2. Chức năng của marketing quốc tế 4
  3 . Vai tr ò của marketing quốc tế. 5
  li . Marketing-Mix trong hoạt động marketing quốc tế 5
  1. Chính sách sản phẩm quốc tế 6
  1.1. Cấu tạo sản phẩm 6
  1.2 . Chất lượng sản phẩm 8
  1.3 . Danh mục sản phẩm 9
  1.4 . Nhãn hiệu và bao b ì sản phẩm 10
  1.5 . Dịch vụ khách hàng l i
  2. Chính sách gi á cả l i
  3 . Chính sách phân phối quốc tế 14
  4 . Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh quốc tế 16
  Chương l i Thực trạng hoạt động marketing hàng dệt may 21
  tại công iy xuất nhập khẩu Tổng hợp ì
  ì . Khái quát về Công ty XNK Tổng hợp ì . 21
  1. Quá trìn h hình thành và phát trin cùa Công ty 21
  1. 1 Cơ cấu tổ chức của Công ty. 21
  1.2. Sự ra đời và đặc điểm hoạt động của Công ty 21
  2. Tinh hình kinh doanh XNK hàng dệt may cùa Công ty 22
  2.1. Hoạt động sản xuất. 22
  2.2. Cơ cấu mặt hàng X K 23
  2.3. Các phương thức X K hàng may mặc của Công ty 26
  2.3.1 X K uy thác 26
  2.3.2 Gia công X K 27
  2.3.3 Bán FOB 28
  li. Môi trường Marketing của Công ty 28
  1. Môi trường vĩ m ô 28
  1.1. Môi trường kinh tế 29
  1.2. Môi trường chính trị luật pháp 30
  1.2.1 Môi trường chính trị luật pháp quốc tế. 30
  Ì .2.2. Môi trường chính trị luật pháp trong nước 31
  1.3. Môi trường vãn hoa - Nhân khẩu 31
  1.4. Mợ i trường khoa học công nghệ 32
  2. Môi trường vi mô. 32
  2.1. Khách hàng (thị trường cùa Công ty) 32
  2.2. Đ ố i thủ cạnh tranh 33
  2.2.1. Đ ố i thủ cạnh tranh trên thị trường Quốc tế 33
  2.2.2. Đ ố i thủ cạnh tranh trong nước . 34
  2.3. Bản thân Công ty và các mối quan hệ nội bộ. 34
  2.4. Các công ty khác có liên quan 35
  n. Hoạt động Marketing nói chung của Công ty xuất nhập 35
  khẩu Tổng hợp ì về hàng dệt may xuất khẩu.
  1. Đặc điểm của ngành hàng dệt may và marketing hàng 35
  dệt may
  2. Hoạt động marketing của công ty vê hàng dệt may 36
  2.1. Sản phẩm may mặc xuất khẩu. 37
  2.1.1. Chất lượng sản phẩm 37
  2.1.2 . Chùng loại sản phẩm. 38
  2.1.3 . Bao gói nhãn mác. 38
  2.2 . Giá cả hàng may mặt xuất khẩu. 39
  2.3 . Phân phối hàng may mặc XK. 39
  2. 4 Khuếch trương, xúc tiến hỗn hợp 40
  2.4.1. Bán hàng cá nhân. 41
  2.4.2 . Xúc tiến bán. 41
  2.4.3 . Marketing trực tiếp. 42
  2.4.4 . Quan hệ công chúng. 43
  2.4.5 . Quảng cáo 43
  3 . Đánh gi á hoạt động Marketing hàng dệt may của công ty. 44
  3.1. Nhận xét hoạt động Marketing cùa công ty 44
  3.2 . Kết quả hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Công ty. 45
  3.2.1. Chi tiê u lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 45
  3.2.2 . Tỷ lệ tự doanh và tỷ lệ mua đút bán đoạn. 46
  Chương 3 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động marketing hàng 48
  dệt may của Công ty .
  ì . Mục tiê u và phương hướng phát trin hàng dệt may cùa 48
  Công ty trong thời gian tới.
  1. Mục tiêu . 48
  2. Phương hướng phát trin mạt hàng may mặc xuất khẩu 48
  của Việt Nam.
  2.1. Về thị trường. 48
  2.2 . Về đáu tư . 48
  2.3 . Về sân phẩm.
  3 . Xu hướng dịch chuyn hàng may mặc 49
  4 . Phương hướng phát trin hàng dệt may XK của Công ty 49
  trong thời gian tới.
  li. Một số giải phấp marketing nhằm góp phán đẩy mạnh XK 50
  hàng dệt may của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ì .
  Ì. Tăng đắn tỷ trọng XK trực tiếp, giảm dờn tỷ trọng uỷ thác 50
  và gia công.
  2. Đẩy mạnh công tá c nghiên cứu thị trường. 51
  3 . Giải pháp xúc tiến hỗn hợp nhằm góp phẩn đẩy mạnh XK 53
  hàng dệt may của Công ty trong thời gian tới.
  3.1. Giải pháp xúc tiến hỗn hợp trong mối quan hệ với chiến 53
  lược marketing -mix
  3.2 . Giải pháp cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 54
  4 . Quyết định vê chính sách sản phẩm, 64
  gi á cả và kênh phân phối.
  4.1. Chính sách sản phẩm. 64
  4.2 . Chính sách gi á 65
  4.3 . Chính sách phân phối 66
  KẾT LUẬN 68

  Xem Thêm: Hoạt động Marketing về mặt hàng dệt may trong công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I - Bộ Thương Mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động Marketing về mặt hàng dệt may trong công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I - Bộ Thương Mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status