Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động của Marketing mix của công ty Uniler Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động của Marketing mix của công ty Uniler Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I NÓ I Đ Ầ U
  CHƯƠNG ì . NHŨNG VẤN ĐỂ cơ BẢN VỀ MARKETING
  MIX Ì
  ì . KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING MIX TRONG HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH Ì
  1. Khái niệm Marketing Mix Ì
  2. Nội dung phôi hợp trong marketing mix Ì
  3. Vai trò của marketing mix trong hoạt động kinh doanh 2
  li. CÁC THÀNH PHẦN cơ BẢN CỦA MARKETING MIX 3
  1. Sản ph
  m 3
  1.1. Định nghĩa sản phẩm 3
  1.2 . Danh mục sản phẩm 4
  1.3 . Nhãn hiệu sản phẩm (Brand) 5
  Ì .4 . Sản phẩm trong mối liê n hệ với các yếu tố khác của
  marketing mix 8
  2. Giá cả 9
  2. Ì . Vai tr ò của gi á cả 9
  2.2. Các mục tiê u của chính sách giá cả 10
  2.3. Phương pháp định giá 12
  2.4. Giá cả trong mối liê n hệ với các yếu tố khác của
  marketing mix 14
  3. Phân phối 15
  3.1. Khái niệm phân phối 15
  3.2. Yêu cầu của hoạt động phân phối 15
  3.3. Phương thức phân phối 16
  3.4. Kênh phân phối 17
  3.5. Chiến lược phân phối 18
  3.6. Phân phối trong mối liên hệ với các yếu tố khác của
  marketing mix 19
  4. Xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 20
  4. Ì. Khái niệm xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 20
  4.2. Các chiến lược xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 21
  4.3. Các công cụ chủ yếu để thực hiện chính sách xúc tiến và
  hỗ trợ kinh doanh 22
  4.4. Hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong môi liên hệ
  với các yếu tố khác của marketing mix 26
  CHƯƠNG li . HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG
  TY UNILEVER VIỆT NAM 29
  ì . KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA UNILEVER 29
  1. Giới thiệu chung về tập đoàn đa quốc gia Unilever 29
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 29
  Ì .2. Tôn chỉ hoạt động của tập đoàn Unilever 31
  2. Giói thiệu chung về công ty Unilever Việt Nam 31
  2. Ì. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Unilever Việ t
  Nam 31
  2.2. Các giặi thưởng của công ty Unilever Việ t Nam 33
  2.3. Các triết lý hành động của công ty Unilever Việ t Nam 34
  2.4. Những đặc điểm của unilever việt nam có ặnh hưởng đến
  hoạt động marketing mix 35
  ra. THỰC TRẠN G Á P DỤN G MARKETIN G MI X TẠ I CÔN G T Y
  UNILEVE R VIỆ T NA M 37
  1. Tình hình vận dụng marketing mix của công ty Unilever Việt Nam.
  37
  1.1. Sản phẩm 37
  1.1.1. Chiến lược sản phẩm của công ty Unilever Việt Nam 37
  Ì. Ì .2. Danh mục sản phẩm của công ty Unilever Việt Nam 40
  1.1.3. Các nhãn hàng tiêu biểu của công ty Unilever Việt Nam 41
  1.2 . Giá cả 46
  1.2.1. Mục tiêu và chính sách giá cả của công ty Unilever Việt Nam
  46
  1.2.2. Phương pháp định giá của Unilever Việt Nam 48
  1.3 . Phân phối 49
  1.3.1. Chiến lược phân phối của Unilever Việt Nam 49
  Ì .3.2. Hệ thống kênh phân phối của công ty Unilever Việt Nam 49
  1.3.3. Cơ cấu tổ chộc quản l ý hệ thống phân phối của công ty
  Unilever Việt nam 53
  1.4 . Xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 53
  1.4.1. Chiến lược xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Unilever Việ t
  Nam 53
  1.4.2. Các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Unilever Việ t
  Nam 55
  2. Đánh giá chất lượng hoạt động marketing mix của công ty Unilever
  Việt Nam 67
  2.1. Những thành công đạt được và bài học rú t ra 67
  2.2. Những khó khăn tồn tại và hạn chế cần khắc phục 69
  CHƯƠNG ra. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG
  MARKETING MIX CỦA CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM
  7 3
  ì . ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY UNILEVER TRÊN THẾ
  GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 7 3
  1. Định hướng phát triển của tập đoàn đa quốc gia Unilever 73
  2. Định hướng phát triển của công ty Unilever Việt Nam 74
  2.1. Mục tiêu kinh doanh 74
  2.2. Định hướng chiến lược kinh doanh 74
  2.3. Các hoạt động đào tạo nhân sự 75
  2.4. Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 75
  li. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẩM HOÀN THIỆN CHIÊN LƯỢC
  MARKETING MIX CỦA CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM 7 6
  Ì, Giải pháp về sản phẩm 76
  2. Giải pháp về giá cả 80
  3. Giải pháp về phân phôi 83
  4. Giải pháp về hoạt động xúc tiên và hỗ trợ kinh doanh: 88
  5. Các giải pháp chung khác nhằm hoàn thiện marketing mix của
  công ty Unilever Việt Nam 92
  5.1. Nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu thị trường . 92
  5.2. Xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, thu
  hút và giữ chân được các cá nhân tà i năng 93
  5.3. Hoàn thiện hơn nữa cơ cu phòng ban 93
  KẾ T LUẬ N
  PH Ụ LỤ C
  TÀI LIỆ U THA M KHẢ O

  Xem Thêm: Hoạt động của Marketing mix của công ty Uniler Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động của Marketing mix của công ty Uniler Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status