Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nhập khẩu và phân phối dầu nhờn trên thị trường Việt Nam của công ty cổ phần hóa dầu petrolimex

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nhập khẩu và phân phối dầu nhờn trên thị trường Việt Nam của công ty cổ phần hóa dầu petrolimex

  MỤCLỤC
  CHƯƠNG ì 5
  KHÁI QUÁT VỀ NHẬP KHAU V À PHÂN PHÔI DẦU NHỜN TRÊN THỊ
  TRƯỜNG VIỆT NAM 5
  ì - NHŨNG VẤN Đ Ề Cơ BẢN VỀ NHẬP KHAU 5
  l.Khái niệm và đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu 5
  2.Vai tr ò của nhập khẩu đấi với nền kinh t ê quấc dân 6
  3.Các nhân tấ ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu 8
  4. Nội dung công tá c nhập khẩu của một doanh nghiệp kinh doanh xuất
  nhập khẩu 15
  l i - NHŨNG VẤN Đ Ề Cơ BẢN VỀ PHÂN PHỐI 22
  Ì . Khái niệm phân phấi và kênh phân phấi 22
  2. Lựa chọn kênh phân phấi 29
  3. Quản trị kênh phân phấi 31
  CHƯƠNG l i 34
  THỰC TRẠNG NHẬP KHAU VÀ PHÂN PHỐI DẦU NHỜN TẠI CÔN G
  TY CỔ PHẦN HÓ A DẦU PETROLIMEX (PLC) 34
  ì - GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÊ CÔN G TY 34
  1. Giới thiệu chung 34
  2. Quá trìn h hình thành và phát triển của Công ty 34
  3.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của PLC 36
  4. Cơ cấu tổ chức công ty 37
  5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm
  gần đây: 41
  l i - TÌNH HÌNH NHẬP KHAU CỦA CÔN G TY PLC 43
  Ì .Tổng quan về thị trường dầu nhờn Việt Nam 44
  2. Cơ cấu nhập khẩu của PLC 46
  3 . Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của PLC 48
  4. Quy trìn h nhập khẩu của PLC 51
  IU - TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI DẦU NHỜN CỦA PLC 56
  Ì . Thị phần và các đối thủ cạnh tranh của PLC 56
  2.Chiến lược phân phối của PLC 59
  3. Các kênh phân phối của PLC 60
  4. Công tá c quản trị phân phối của PLC 65
  IV - ĐÁN H GIÁ THỰC TRẠNG NHẬP KHAU V À PHÂN PHÔI DẦU
  NHỜN TẠ I CÔN G TY cổ PHAN HÓ A DẦU PETROLIMEX (PLC) 66
  1 . Những kết quả nỊi bật 66
  2. Những hạn chế 69
  CHƯƠNG i n 72
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ Đổi MỚI NGHIỆP vụ
  NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DẦU NHỜN TẠI CÔN G TY c ổ PHAN
  HÓ A DẦU PETROLIMEX 72
  ì - ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG NHŨNG
  NĂ M TỚI CỦA PLC 72
  1 . Dự báo tìn h hình thị trường trong những năm tới 72
  2. Định hướng và mục tiê u đề ra cho công tá c nhập khẩu của PLC 73
  3 . Những định hướng về chính sách phân phối và các chỉ tiê u kế hoạch cụ
  thể cho năm 2005 73
  l i - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀ N THIỆN V À Đ Ị i MỚI NGHIỆP
  VỤ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DẦU NHỜN TẠI CÔN G TY cổ
  PHẦN HÓ A DẦU PETROLIMEX 75
  Ì . Kiến nghị đối với chính sách quản l ý vĩ mô của Nhà nước 75
  2. Giải pháp nhằm hoàn thiện và đỊi mới công tá c nhập khẩu và hoạt
  động phân phối dầu nhờn trê n thị trường nội địa của PLC 77
  KẾT LUẬN 87

  Xem Thêm: Nhập khẩu và phân phối dầu nhờn trên thị trường Việt Nam của công ty cổ phần hóa dầu petrolimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhập khẩu và phân phối dầu nhờn trên thị trường Việt Nam của công ty cổ phần hóa dầu petrolimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status