Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhận tái bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm Hàng không ở Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Vinare

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhận tái bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm Hàng không ở Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Vinare

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG ì : LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÀO HIỂM HÀNG KHÔNG VÀ TÁI BẢO HIỂM
  HÀNG KHÔNG 3
  /. Khái quát chung về bảo hiểm hàng không và tái bảo hiểm hàng không .3
  Ì .Giới thiệu chung về tá i bảo hiểm 3
  1.1 .Khái niệm và sơ lược về lịch sử ra đời và phát triển của tái bảo
  hiểm 3
  12.Sựcần thiết khách quan và tác dụng của tái bảo hiểm 5
  2.Bảo hiểm hàng không 6
  2.1 .Khái niệm về bảo hiểm hàng không ổ
  2.2.Sự cần thiết của bảo hiểm hàng không 7
  2.3. Các loại hình bảo hiểm trong tĩnh vực hàng không
  3.Tái bảo hiểm hàng không 12
  3.1.Khái niệm tái bảo hiểm hàng không 12
  3.2.Sựcẩn thiết của tái bảo hiểm hàng không 13
  3.3.Vai trò của tái bảo hiểm 14
  Il.Các phương pháp tái bảo hiềm hàng không 15
  Ì .Phương pháp tá i bảo hiếm tạm thời 15
  1.1.Thủ tục tiến hành thu xếp một hợp đổng tái bảo hiểm tạm thời 15
  1.2.Đánh giá về phương pháp tái bảo hiểm tạm thời 16
  2.Phương pháp tá i bảo hiểm theo hợp đồng cố định 18
  3.Phương pháp tá i bảo hiểm lựa chọn bắt buộc 20
  Hỉ.Hình thớc tái bảo hiểm theo tỷ lệ 21
  1. Khái niệm về hình thức tá i bảo hiểm theo tở lệ 21
  2. Các dạng chính của hình thức tá i bảo hiểm theo tở lệ 22
  2.1. Tái bảo hiểm số thành 22
  2.2. Tái bảo hiếm mớc đôi 24
  3. Phí tá i bảo hiểm 25
  4. Thủ tục phí bảo hiểm 26
  IV. Kinh nghiệm của một sô nước 27
  1. ở Thái Lan 27
  2. ơ Singapore 28
  CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIỂM HÀN G KHÔNG Ở
  CÔNG TY VINARE 30
  /. Khái quát tình hình bảo hiểm - tái bảo hiểm hàng không ở Việt Nam .30
  l.Vài nét về thị trường bảo hiểm -tái bảo hiểm hàng không ớ Việt Nam . 30
  2.Các bên tham gia thị trường tá i bảo hiểm hàng không ở Việt Nam 31
  3.Khái quát tình hình bảo hiểm hàng không tại Việt Nam trong thời gian
  qua 35
  2.1.Hoạt động bảo hiểm hàng không từ năm 1980 trở về trước 35
  2.2.Hoạt động bảo hiểm hăng không Việt Nam từ năm 1989 đến nay 46
  li. Hoạt động tái bảo hiểm hàng không ở công ty Tái bảo hiểm quốc gia
  Việt Nam (VINARE) 50
  Ì .Vài nét về Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 50
  2.Nhận tá i bảo hiểm hàng không ở VINARE 53
  3. Chuyển nhượng tá i bảo hiếm hàng không ở VINARE 62
  ///. Đánh giá hoạt động tái bảo hiểm hàng không ở VINARE 70
  4.1.Những thành tựu đạt được 70
  4.2.Những mạt tồn tại 73
  CHƯƠNG HI: MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO HIỂM
  VÀ TÁI BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG 75
  ỉ. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty VINARE giai đoạn 2003
  ã 2005 75
  1.1.Nhiệm vụ chung 75
  2.2.Mục tiê u nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh tá i bảo hiểm hàng
  không 75
  2Một số giải pháp và kiến nghị 76
  3.1 .Giải pháp đối với công ty VINARE 76
  3.2.Kiến nghị đối với Nhà nước 85
  KẾT LUẬN 94
  TÀI LIÊU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhận tái bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm Hàng không ở Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Vinare
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhận tái bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm Hàng không ở Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Vinare sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status