Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN đang giai đoạn 2008-2014

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN đang giai đoạn 2008-2014

  MỤC LỤC
  – & —

  Chương 1. MỞ ĐẦU 1
  1.1. Lý do chọn đề tài . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu . 2
  1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu 2
  1.5. Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu . 3
  Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 4
  2.1. Cơ sở lý thuyết 4
  2.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh . 4
  2.1.2. Định nghĩa quản trị chiến lược 5
  2.1.3. Quy trình quản trị chiến lược . 5
  2.1.3.1. Xác định lại nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược hiện tại của doanh nghiệp 6
  2.1.3.2. Xét lại nhiệm vụ kinh doanh 6
  2.1.3.3. Thực hiện nghiên cứu môi trường để xác định cơ hội và đe dọa chủ yếu 6
  2.1.3.4. Thiết lập mục tiêu dài hạn . 13
  2.1.3.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược . 13
  2.2. Các công cụ xây dựng và lựa chọn chiến lược . 13
  2.2.1. Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược . 13
  2.2.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) . 13
  2.2.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 14
  2.2.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 14
  2.2.2. Các công cụ để xây dựng các chiến lược khả thi có thể chọn lựa 15
  2.2.2.1. Ma trận SWOT 15
  2.2.2.2. Ma trận các yếu tố bên trong – bên ngoài (IE) 16
  2.2.3. Công cụ để lựa chọn chiến lược: Ma trận QSPM (Ma trận hoạch định chiến lược định lượng) 16
  2.3. Mô hình nghiên cứu của đề tài 16
  Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 19
  3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu . 19
  3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu . 21
  Chương 4. TỔNG QUAN VỀ DNTN ĐANG . 22
  4.1. Giới thiệu chung về DNTN Đang . 22
  4.2. Lịch sử hình thành và phát triển của DNTN Đang . 22
  4.3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 23
  4.4. Giới thiệu về ngành kinh doanh cá sấu . 23
  4.5. Bản tuyên bố nhiệm vụ, hình ảnh, giá trị và cam kết của DNTN Đang 25
  4.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của DNTN Đang (2005 – 2007) 26
  4.7. Tình hình đàn cá sấu của DNTN Đang qua các năm (Từ 2004 đến 2008) 27
  Chương 5. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DNTN ĐANG 29
  5.1. Phân tích môi trường nội bộ của DNTN Đang . 29
  5.1.1. Các hoạt động chủ yếu của DNTN Đang . 29
  5.1.1.1. Hoạt động cung ứng đầu vào 29
  5.1.1.2. Vận hành . 30
  5.1.1.3. Các hoạt động đầu ra . 31
  5.1.1.4. Hoạt động marketing . 32
  5.1.1.5. Dịch vụ khách hàng . 36
  5.1.2. Các hoạt động hỗ trợ của DNTN Đang . 37
  5.1.2.1. Quản trị nguồn nhân lực 37
  5.1.2.2. Phát triển công nghệ 38
  5.1.2.3. Hoạt động mua sắm . 39
  5.1.2.4. Cấu trúc hạ tầng của DNTN Đang 40
  5.1.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của DNTN Đang( IFE) . 45
  5.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp đến DNTN Đang 45
  5.2.1. Khách hàng . 45
  5.2.2. Đối thủ cạnh tranh 49
  5.2.3. Các đối thủ tiềm ẩn . 54
  5.2.4. Sản phẩm thay thế 55
  5.2.5. Nhà cung cấp 55
  5.3. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô 56
  5.3.1. Yếu tố chính trị - pháp luật . 56
  5.3.2. Yếu tố văn hóa, xã hội 58
  5.3.3. Yếu tố khoa học công nghệ 59
  5.3.4. Yếu tố kinh tế . 60
  5.3.5. Yếu tố dân số . 62
  5.3.6. Điều kiện tự nhiên 62
  5.3.7. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của DNTN Đang 63
  Chương 6. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DNTN ĐANG GIAI ĐOẠN 2008 – 2014 64
  6.1. Xây dựng các mục tiêu chiến lược 64
  6.1.1. Căn cứ đề ra mục tiêu . 64
  6.1.2. Mục tiêu của DNTN Đang từ 2008 - 2014 65
  6.2. Xây dựng các phương án chiến lược 66
  6.2.1. Xây dựng các phương án chiến lược 66
  6.2.1.1. Ma trận SWOT 66
  6.2.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – bên ngoài (IE) . 67
  6.2.2. Phân tích các chiến lược đề xuất 68
  6.2.2.1. Nhóm chiến lược S-O 68
  6.2.2.2. Nhóm chiến lược S-T 68
  6.2.2.3. Nhóm chiến lược W- O . 69
  6.2.2.4. Nhóm chiến lược W-T . 69
  6.2.3. Lựa chọn chiến lược ma trận QSPM 70
  CHƯƠNG 7. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 74
  7.1. Các giải pháp thực hiện chiến lược . 74
  7.1.1. Giải pháp về quản trị 74
  7.1.2. Giải pháp về Marketing . 75
  7.1.3. Giải pháp về tài chính – kế toán . 76
  7.1.4. Giải pháp về nhân sự 76
  7.1.5. Giải pháp về sản xuất . 77
  7.1.6. Giải pháp phát triển du lịch sinh thái 77
  7.2. Ước lượng tài chính cho các chiến lược được chọn 78
  7.2 1. Chiến lược phát triển du lịch sinh thái . 78
  7.6.2. Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu 80
  CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN . 81
  8.1. Kết luận . 81
  8.2. Hạn chế 81
  8.3. Đề xuất nghiên cứu tiếp theo 82


  DANH MỤC HÌNH
  – & —

  Hình 2.1. Mô hình quản trị chiến lược toàn diện . 5
  Hình 2.2: Mô hình Năm tác lực của Michael E. Porter . 8
  Hình 2.3. Các nội dung chủ yếu cần phân tích về đối thủ cạnh tranh . 9
  Hình 2.4. Dây chuyền giá trị của doanh nghiệp 10
  Hình 2.5. Mô hình nghiên cứu của đề tài 17
  Hình 4.1. Biểu đồ tình hình tiêu thụ cá sấu so với năng lực sản xuất của trại . 27
  Hình 5.1. Sơ đồ kênh phân phối cá sấu của DNTN Đang . 33
  Hình 5.2. Kênh phân phối cho mảng thương mại – du lịch của DNTN Đang 35
  Hình 5.3. Sơ đồ cơ cấu quản lý của DNTN Đang 44
  Hình 5.4. Cơ cấu khách du lịch đến Việt Nam . 48
  Hình 5.5. Biểu đồ lượng khách quốc tế đến Việt Nam . 49
  Hình 5.6. Quy trình thu mua của DNTN Đang 55
  Hình 5.7. Sự biến động về tỷ giá hối đoái từ 2001 - 2007 . 61
  Hình 6.1. Ma trận IE 67

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN đang giai đoạn 2008-2014
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN đang giai đoạn 2008-2014 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status