Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Môi trường kinh doanh quốc tế và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Môi trường kinh doanh quốc tế và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế

  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Lòi nói đầu Ì
  Chương 1: Tổng quan mòi trường kinh doanh quốc tế 4
  ì. Một số vấn đề chung về KDQT 4
  Ì . Khái niệm 4
  2. Đặc điểm 4
  3. Các hình thức KDQT 5
  3.1. Xuất nhập khẩu hàng hóa 5
  3.2. Hàng đổi hàng 6
  3.3. Các hình thức hợp đổng 6
  3.4. Đầu tư nước ngoài 7
  4. Mục đích của các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động KDQT 7
  n. Khái quát về mõi trường kinh doanh quốc tế 8
  Ì . Khái niệm và đặc điểm 8
  1.1. Các yếu tố cấu thành trong môi trưng kinh doanh 8
  1.2 . Môi trưng kinh doanh quốc gia l i
  1.3 . Mõi trưng kinh doanh nước ngoài l i
  1.4 . Môi trưng kinh doanh quốc tế 12
  1.5 . Các quyết định kinh doanh phức tạp hơn trons MTKDQT 13
  2. Phàn loại môi trưng KDQT 14
  3 . Tác động cùa môi trưng KDQT 14
  3.1. Yếu tố kinh tế 16
  3.2. Yếu tố chính trị 17
  3.3. Yêu tố pháp l ý 19
  3.4. Yếu tố công nghệ 19
  3.5. Yếu tố vãn hóa "> 0
  3.6. Yếu tó khác 21
  4. Phân tíc h đánh giá môi trưng KDQT 24
  Chương 2: Nội dung cơ bân của môi trường KDQ T 28
  ì. Yếu tố kinh tế-Chính trị 28
  1. Yếu tố kinh tế 28
  1.1. Tổng quan nền kinh tế thế giới 28
  Ì .2. Mức độ phát triển của các quốc gia 32
  1.3 . Một số định chế kinh tế quốc tế Ỉ6
  2. Yếu tố chính trị 39
  2.1. Hệ thống chính trị 39
  2.2. Phàn loại 40
  2.3. Rủi ro chính trị và ảnh hưởng 41
  n. Yếu tố pháp luật 43
  Ì . Các hệ thống luật pháp trên thế giới 43
  2. Các vấn đề pháp luật chủ yếu trong MTKDQT 45
  2.1. Hợp đồng KDQT 45
  2.2. Pháp luật liê n quan thành lập doanh nghiệp 48
  2.3. Quyền sở hữu tr í tuệ 49
  2.3.1. Bản quyền so
  2.3.2. Bằng sáng chế 51
  2.3.3. Bí mật thương mại 51
  2.3.4. Nhãn hiệu 52
  2.3.5. Các loại sở hữu trí tuệ khác 52
  2.4. Thuế 53
  2.4.1. Nhũng thuế quan nhập khẩu 53
  2.4.2. Thuê xuất khẩu và trợ cấp xuất khẩu 53
  2.4.3. Những loại thuế quan khác 53
  2.4.4. Những hành rào phi thuế quan đối với thương mại tự do 5
  2.5. Luật chống độc quyển và luật cạnh tranh 55
  2.6. Sự bảo đảm và trách nhiệm đối với sản phặm 56
  ni . Yếu tó công nghệ 57
  Ì . Hệ thống khoa học - công nghệ kỹ thuật cao 56
  2. Một số lĩnh vực công nghệ 57
  2. Ì . Công nghệ thông tin 57
  2.2. Công nghệ sinh học 59
  2.3. Công nghệ vật liệu mới 60
  3. Sự tác động của yếu tố còng nghệ tới KDQT 61
  IV. Yêu tô i văn hóa 62
  Ì . Khái niệm 62
  1.1. Khái niệm 62
  Ì .2. Đặc trưng 63
  2. Các yếu tố cấu thành văn hóa 64
  2.1. Giá trị và thái độ 64
  2.2. Tập quán và phong tục 64
  2.3. Cấu trúc xã hội 65
  2.4. Ngôn ngữ 66
  2.5. Một số yếu tố khác 68
  3. Tác động của văn hóa trong KDQT 69
  3.1. Góp phần định hướng trong tư duy kinh doanh 69
  3.2. Hướng dẫn quá trìn h giao tiếp 70
  3.3. Hướng dẫn trong tiê u dùng 70
  Chương 3: Những đề xuất đối với doanh nghiệp Việt Nam 72
  khi tham gia môi trường KDDQ T
  ì. Xu hướng của môi trường KDQT 72
  Ì . Xu hướng phát triển yếu tố kinh tế - chính trị 72
  1.1. Yếu tố kinh tế 72
  1.2. Yêu tố chính trị 73
  2. Xu hướng phát triển yếu tố pháp l ý 74
  3. Xu hướng phát triển yếu tố công nghệ 74
  4. Xu hướng phát triển yếu tố văn hóa 76
  li . Môi trường kinh doanh của một sô i quốc gia điên hình 76
  và một sô vấn đề lưu ý đôi với các doanh nghiệp Việt Nam
  1. Thị trường Hoa Kỳ 78
  1.1. Môi trường kinh doanh 78
  1.2. Một số vấn đề chú ý khi thâm nhập thị trường Mỹ 80
  2. Thị trường Nhật Bản 82
  2.1. Môi trường kinh doanh 82
  2.2. Một số vấn đề chú ý khi thâm nhập thị trường Nhật 86
  3. Thị trường Trung Quốc 88
  3.1. Môi trường kinh doanh 88
  3.2. Một số vấn đề chú ý khi thâm nhập thị trường Trung Quốc 90
  IU. Những vân đề đặt ra vói doanh nghiệp Việt Nam 91
  khi tham gia kinh doanh quốc tê
  1. Những vấn đề đt ra với DN 91
  2. Những vấn đề đt ra với Nhà nước 94
  2. Ì . Chính sách kinh tế - chính trị 94
  2.2. Chính sách pháp luật 95
  2.3. Chính sách công nghệ 96
  2.4. Chính sách hỗ trợ khác 97
  Kết luận 98
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Môi trường kinh doanh quốc tế và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Môi trường kinh doanh quốc tế và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status