Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược và mô hình kinh doanh của các công ty sản xuất phần mềm Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược và mô hình kinh doanh của các công ty sản xuất phần mềm Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG ì: Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIÊN Lược KINH DOANH VÀ NGÀNH
  CÔNG NGHIỆP PHẨN MỀM VIỆT NAM 3
  ì . Chiến lược kinh doanh 3
  /. Các định nghĩa cơ bản về chiến lược kinh doanh 3
  2. Vai trò của chiên lược kinh doanh đôi với hoạt động sản xuất ki
  doanh của doanh nghiệp 4
  3. Các loại chiến lược của công ty 5
  3.1. Chiến lược cấp công ty 5
  3. 2 Chiến lược cấp ngành kinh doanh 9
  3. 3 Chiến lược chức năng 9
  li. Chiên lược cạnh tranh và quy trình quản trị chiến lược l i
  1. Vai trò của lợi thê cạnh tranh li
  2. Các chiên lược cạnh tranh 12
  2.1 Chiến lược dẫn đầu về chi phí 14
  2. 2 Chiến lược khác biệt hóa 15
  2.3 Chiến lược tập trung hay trọng tâm hóa 16
  2.4 Bị kẹt ở giữa 17
  3. Quy trình quẩn trị chiên lược 18
  ni. Sản phẩm dịch vụ phần mềm 23
  ì. Khái niệm, đặc điểm và phân loại sẩn phẩm dịch vụ phần mềm.2
  1. 1 Phần mềm 23
  1. 2 Sản phẩm phần mềm được phân loại như sau: 23
  1.2.1 Theo phương thức hoạt động 23
  1.2.2 Theo khả năng ứng dụm> 24
  1. 3 Tóm tểt quá trìn h tạo nên một phần mềm 24
  1.3.1 Về mặt thiết kế 24
  1.3.2 Sản xuất và phát triển phần mềm 2
  1. 4 Đặc điểm 25
  2. Phần mềm doanh nghiệp 25
  3. Các mô hỉnh phát triển sẩn phẩm phần mềm 26
  CHƯƠNG li: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY cổ PHẦN PHẦN
  MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST 32
  ì . Giới thiệu về công ty cổ phần phần mềm quản l ý doanh nghiệp
  Fast 32
  /. Giới thiệu chung về Cóng ty 32
  2. Tổ chức của công ty 33
  2.1 Tổ chức các phòng ban của FAST 34
  2. 2 M ô hình tổ chức của các chi nhánh 35
  3. Nhăn lực 37
  4. Định hướng phát triển 39
  5. Mục tiêu của Fast 39
  6. Uy tín của Fast trên thị trường 40
  7. Hợp tác quốc tế. 40
  li. Chiên lược kinh doanh của doanh nghiệp 40
  /. Phăn đoạn thị trường mục tiêu 41
  2. Lợi thế cạnh tranh chính 43
  3. Các hoạt động triển khai chiến lược 44
  3.1 Chiến lược sản xuất và tá c nghiệp 44
  3. 2 Chiến lược nguồn nhân lực 47
  3. 3 Chiến lược nghiên cứu và phát triển 49
  3. 4 Chiến lược Marketing 53
  IV. Đánh giá chiến lược kinh doanh 55
  /. Điểm mạnh 55
  2. Điểm yêu 56
  CHƯƠNG IU: ĐỆ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIÊN LƯỢC KINH DOANH
  CỦA CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT PHAN MỀM VIỆT NAM 57
  ì . Định hướng phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam 57
  li. Phân tíc h SWOT ., 59
  /. Phân tích môi trường bên ngoài, đánh giá cơ hội vá sự đe doa 59
  1.1. Phân tíc h môi trường vĩ mô 59
  1.2 . Phân tíc h môi trường ngành 62
  2. Tổng hợp các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và đe doa của các công
  ty phẩn mềm Việt Nam 64
  2.1 Mặt mạnh 64
  2. 2 Mặt yếu 64
  2.3 Cơ hi 55
  2.4 Nguy cơ 66
  3. Ma trận SWOT 66
  li. Các giả i pháp hoàn thiệ n chiến lược kin h doanh cho các công ty
  sản xuất phần mềm Việ t Nam 69
  1. Các đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thành công chiên lược kinh
  doanh của Công ty phần mền quản lý doanh nghiệp Fast ỐP
  2. Các giải pháp về phía các công ty sản xuất phẩm mềm Việt Nam
  , ' 72
  2. Ì Tận dụng chi phí thấp và đội ngũ nhân lực để tạo ưu thế cạnh
  tranh, phát triển các sản phẩm có chất lượng 72
  2.2 Đẩy mạnh hợp tác với các công ty phần mềm nước ngoài 73
  2.3 Đầu tư áp dụng khoa học công nghệ hiện đại và nâng cao hiệu
  quả sử dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh
  doanh để có lớ i thế so với đôi thắ cạnh tranh 73
  2.4 Phải xây dựng chính sách đào tạo chuyên viên phần mềm thật sự hiệu
  quả, thu hút nhân tà i từ các trường đại học uy tú i trong nước và nước
  ngoài 73
  2.5 Khắc phục điểm yếu về Marketing đế tạo lợi thế cạnh tranh, và tạo
  hàng dào gia nhập đối với các công ty đang có ý định tham gia vào ngành
  .74
  2.6 Lấy thị trường nội địa làm bàn đạp để chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu
  74
  3. Một sô kiến nghị về phía ngành công nghệ phần mềm Việt Nam 75
  3.1 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 75
  3.2 Phát triển nâng cao trình độ cắa lực lượng lao động phần mềm 75
  3.3 Hoàn thiện môi trường pháp l ý cho công nghệ phẩm mềm 76
  3.4 Phát triển cơ sợ hạ tầng viễn thõng Internet 76
  3.5 Hỗ trợ tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển thị trường 77
  KẾT LUẬN 7 8
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 9
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Chiến lược và mô hình kinh doanh của các công ty sản xuất phần mềm Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược và mô hình kinh doanh của các công ty sản xuất phần mềm Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status