Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠN G ì
  CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIÊN Lư ợ c KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 5
  ì. Những vấn đề cơ bản về chiến lược kin h doanh của doanh nghiệp 5
  /. Khái niệm chiên lược kinh doanh 5
  2. Vai trò cửa chiến lược kinh doanh 5
  3. Phăn loại chiến lược kinh doanh 6
  3.1 Chiến lược cấp công ty 6
  3.2. Chiến lược cạnh tranh 7
  3.3. Chiến lược cấp chức năng 7
  3.4. Chiên lược kinh doanh quốc lê. 8
  li. Quy trình quản trị chiên lược trong doanh nghiệp 10
  /. Khái niệm và vai trò của quản trị chiên lược 10
  2. Quy trình quản trị chiến lược 11
  2.1. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược 11
  2.2. Phân tích môi trường Ì Ì
  2.3. Xây dựng và lựa chọn các phương án chiến lược 19
  2.4. Triền khai thực hiện chiến lược 20
  2.5. Kiểm tra và điêu chình chiến lược 21
  CHƯƠN G l i
  THỰC TRẠNG CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔN G TY c ổ PHẨN
  22
  BÁNH KẸO BIÊN HOA
  ì . Giói thiệu chung về Công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hoa 22
  /. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Cóng ty 22
  2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanìi 24
  3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu t
  chức của Công ty 26
  3.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 26
  3.2. Cơ cấu quản lý của Công ty 27
  n. Phân tích môi trường kinh doanh và môi trường nội bộ doanh nghiệp 29
  1. Phân tích môi trường kinh doanh 29
  /./. Phăn tích môi trường vĩ mô 29
  1.2. Phân tích môi trường ngành 3 5
  Ì .3. Những cơ hội và thách thức đối với ngành bánh kẹo 44
  2. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp 45
  2.1. Phân tích hoạt động tài chính 45
  2.2. Phân tích hoạt động sản xuất 47
  2.3. Phân tích hoạt động Marketìng 52
  2.4. Phăn tích hoạt động nghiên cứu và phát triền 57
  2.5. Phân tích quản trị nguồn nhân lực 58
  2.6. Những điụm mạnh và điụm yếu của Công ty 60
  IU . Thực trạng chiến lược kin h doanh của Công ty cổ phần Bánh
  Kẹo Biên Hoa 61
  ỉ. Các chiên lược kinh doanh của Công ty 6 1
  lã. Chiến lược cấp chức năng 61
  ỉ.2. Chiến lược cạnh tranh 66
  Lĩ. Chiến lược kinh doanh quốc tế. 67
  2. Đánh giá kết quả thục hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 68
  2.1. Chiên lược cấp chức năng 68
  2.2. Chiến lược cạnh tranh 75
  2.3. Chiến lược kinh doanh quốc tế. 76
  CHƯƠNG HI
  MỘT SỐ ĐỂ XUẤT CHIẾN Lược KINH DOANH CHO CỔNG TY cổ 77
  PHẨN BÁNH KẸO BIÊN HOA
  ì . Phương hướng phát triể n Công ty trong giai đoạn 2006-2010 77
  1. Các chỉ tiêu kế hoạch trong giai đoạn 2006-2010 77
  2. Phương hướng phát triển Công ty trong giai đoạn 2006-2010 78
  2.1. Phương hướng phát triển sản phẩm 79
  2.2. Phương hướng mỏ rộng thị trường 80
  23. Phương hướng kế hoạch điều hành sản xuất 81
  li . Đ ề xuất chiến lược kin h doanh 82
  1. Chiên lược cấp chức năng 82
  LI. Chiến lược quản lý sản xuất 82
  1.2. Chiến lược nguồn nhân lực 83
  ĩ. Chiến lược kinh doanh quốc tế. 84
  in . Các giải pháp thực hiện chiên lược đề xuất 86
  /. Chiến lược cấp chức năng 86
  ì . Chiến lược quản lý sản xuất 86
  7.2 . Chiến lược nguồn nhân lực 87
  2. Chiên lược kình doanh quốc tê. 90
  KẾT LUẬN 94
  TÀI LIỆU THAM KH
  O 95
  PHỤ LỤC 97

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status