Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu nhóm hàng mây tre đan tại công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Tocontap

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu nhóm hàng mây tre đan tại công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Tocontap

  MỤ C LỤ C
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG ì . KHÁI QUÁT CHUNG VẾ XUẤT KHẨU VÀ QUY TRÌNH XUẤT KHAU
  HÀNG HOA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  ì . Khái quát chung về xuất khẩu 3
  1. Khái niệm 3
  2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu ở doanh nghiệp thương mại 3
  2.1. Xuất khẩu nâng cao doanh thu và lợi nhuận đảm bảo quá trìn h tá i sản xuất
  kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 3
  2.2. Xuất khẩu phát huy tín h năng động tự chù trong kinh doanh của doanh
  nghiệp thương mại 4
  2.3. Xuất khẩu hàng hoa giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín , tạo cơ hội liê n
  doanh liê n kết kinh tế với nước ngoài nhằm thu hút vốn, công nghệ, trìn h độ
  quản l ý 5
  2.4. Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động 5
  n. Quy trình xuất khẩu 6
  1. Nghiên cứu và lựa chọn đối tác xuất khẩu 6
  1.1. Nghiên cứu và lựa chởn thị trường 6
  1.2 . Lựa chởn đối tá c xuất khẩu 7
  2. Lập phương án kinh doanh 8
  2.1. Xây dựng phương án kinh doanh 8
  2.2. Ý nghĩa của việc lập phương án kinh doanh 9
  3. Chào hàng xo
  4. Đàm phán ký kết hợp đồng lo
  4.1. Đàm phán 10
  4.2. Ký kết hợp đổng 12
  5. Tổ chức thục hiện hợp đồng 14
  ni . Nhũng nhân tố ảnh hưởng tới quy trình xuất khẩu 16
  1. Nhân tố bên trong ]ỵ
  CHƯƠNG li. QUY TRÌNH XUẤT KHAU NHÓM HÀNG MÂ Y TRE ĐAN CỦA
  CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM TOCONTAP 21
  ì . Tổng quan về Công ty 21
  /. Giới thiệu chung vê Công ty 21
  2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 22
  3. Chức năng và nhiệm vạ của Công tỵ 22
  3.1. Chức nâng 22
  n. Vai trò của hoạt động xuất khẩu mây tre đan đối với TOCONTAP 23
  /. Đặc điểm của mặt hàng 23
  2. Lợi thế của mặt hàng mây tre đan 26
  3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu mây tre đan đối với TOCONTAP. 27
  in. Quy trình xuất khẩu nhóm hàng mây tre đan của Công ty 30
  /. Nghiên cứu thị trường 30
  2. Lập phương án kinh doanh 34
  3. Chào hàng 55
  4. Đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu 36
  5. Tổ chức thu mua hàng mây tre đan xuất khẩu 37
  6. Thực hiện hợp đồng 41
  rv. Đánh giá về tình hình xuất khẩu nhóm hàng mây tre đan của Công tỵ 42
  /. Những thành tựu đã đạt được 42
  2. Một số hạn chế của Cõng ty trong những năm qua 45
  3. Nguyên nhăn của những tồn tại 47
  CHƯƠNG ra. ỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÊU NHẰM HOÀN THIỆN QUY
  TRÌNH XUẤT KHẨU NHÓ M HÀNG MÂ Y TRE ĐAN TRONG THảI GIAN TỚI
  CỦA TOCONTAP 5 0
  ì . Triển vọng và phương hướng hoạt động xuất khẩu nhóm hàng mây tre đan của
  Công ty trong giai đoạn 2006- 2010 ° 1„ . . 50
  /. Triển vọng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan của Công ty 50
  2. Định hướng xuất khẩu hàng mây tre đan của Công ty 5i
  n. Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu nhóm hàng mây tre
  đan theo định hướng của TOCONTAP!. -„._ "."„„„ „_ ._ 52
  /. Nghiên cứu và mở rộng thị trường xuất khẩu 52
  2. Xác định đúng đắn chính sách sản phẩm 56
  3. Xác lập chính sách giá cả hợp lý '. 58
  4. Hoàn thiện chính sách phân phối 60
  5. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ và xúc tiến bán hàng 62
  6. Khai thác nguồn hàng máy tre đan cho xuất khẩu mật cách hợp lý: 66
  7. Chiến lược nhăn sự (jg
  in. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và các cấp lãnh đạo 69
  KẾT LUẬN 7 2
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 4

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu nhóm hàng mây tre đan tại công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Tocontap
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất khẩu nhóm hàng mây tre đan tại công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Tocontap sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status