Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược kinh doanh quốc tế của tập đoàn SK Telecom tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh quốc tế của tập đoàn SK Telecom tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜ I M Ở Đ Ầ U OI
  Chương ì
  MỘ T S Ố VÂ N Đ Ể L Ý LUẬ N CHUNG
  V Ề CHIẾN LƯ Ợ C KINH DOANH QUỐ C T Ê
  ì. Tổng quan về chiên lược kinh doanh 04
  /. Khái niệm và các cáp chiến lược kinh doanh 04
  2. Vai trò của chiến lược kinh doanh
  trong hoạt động của doanh nghiệp 06
  li . Chiên lược kinh doanh quốc tế 07
  1. Khái niệm và sự cần thiết phải tham gia thị trường quốc tế 07
  2. Một sô loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế. 08
  3. Các quyết định then chốt trong chiến lược kinh doanh quốc tê 09
  3.1. Lựa chọn quốc gia thâm nhập 10
  3.2. Lựa chọn thời điểm thâm nhập 11
  3.3. Lựa chọn phương thức và quy m ô thâm nhập 12
  4. Xây dựng chiên lược kinh doanh quốc tế 14
  4.1. Xác lập hệ thống mục tiêu doanh nghiệp 14
  4.2. Phàn tíc h môi trường kinh doanh 16
  4.3. Phân tích, đánh giá môi trường nội bộ doanh nghiệp 23
  4.4. Phân tíc h các phương án và lựa chọn chiến lược 26
  5. Triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế. 27
  5.1 Xác định mục tiêu hàng năm 27
  5.2 Hoạch định phân bổ nguồn lực 28
  5.3 Thiết kế cơ cấu tổ chức 28
  5.4 Kiểm soát chiến lược 28
  Chương l i
  CHIÊ N LƯ Ợ C KINH DOANH QUỐ C T Ê
  CỦ A TẬ P ĐOÀ N SK TELECO M TẠI VIỆ T NA M
  ì. Giới thiệu chung về tập đoàn SK Telecom 30
  /. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triên của tập đoàn 30
  2. Cơ cấu tổ chức của tập đoàn 31
  3. Các lĩnh vực kinh doanh chính - Kết quả kinh doanh
  trong thòi gian gần đây 33
  li . Mở rộng hoạt động kinh doanh vào thị trường Việt Nam 35
  /. Quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh vào thị trường Việt Nam . 35
  2. Phương thức thâm nhập vào thị trường Việt Nam 37
  2.1. Sự ra đời của công ty S-Telecom 37
  2.2. Cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực kinh doanh chính 39
  IU. Các chiến lược kinh doanh của S-Telecom 40
  /. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam 40
  1.1 . Môi trường vĩ m ô 40
  /././. Môi trường kinh tế. 40
  1.1.2. Môi trường chính trị, pháp luật 42
  ỉ.1.3. Môi trường công nghệ 43
  Ì .1.4. Môi trường văn hóa xã hội 43
  Ì .2 . Môi trường ngành viễn thông di động tại Việt Nam 44
  1.2.1. Các nhà cung cấp 44
  1.2.2. Áp lực tớ phía khách hàng 45
  1.2.3. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 46
  1.2.4. Sự cạnh tranh với các đối thủ trong ngành 46
  ĩ. Điểu kiện nội bộ doanh nghiệp S-Telecom 49
  2.1. Nguồn vốn kinh doanh 49
  2.2. Hệ thống cơ sờ hạ tầng và thông tin nội bộ 50
  2.3. Nguồn nhân lực 5 [
  3. Cạnh tranh bằng chiến lược khác biệt hóa của công ty S-Telecom 52
  3. Ì. Khác biệt hóa về công nghệ 52
  3.2 . Khác biệt hóa về s
  n phẩm 55
  3.3. Khác biệt hóa về giá cả 57
  3.4. Khác biệt hóa về chính sách xúc tiến và quàng cáo 59
  IV. Đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược kinh doanh
  của S-Telecom 60
  /. Những thành tựu đạt được 60
  2. Nhũng hạn chế và nguyên nhãn 64
  Chương HI
  MỘ T S Ố GIẢI PHÁ P NHẰ M PHÁ T TRIỂN CHIẾN LƯ Ợ C KINH
  DOANH QUỐ C T Ê CỦ A TẬ P ĐOÀ N SK TELECO M TẠI VIỆT NA M
  ì. Xu hướng phát triộn ngành viễn thông trên thê giới 69
  1. Xu hướng phát triển công nghệ CDMA trong ngành viễn thông 69
  2. Xu hướng hội tụ Tin học - Viễn thông - Truyền thông 70
  3. Xu hướng toàn cẩu hóa hệ thống viễn thông thế giới 71
  li . Định hướng phát triộn ngành viễn thông của Chính phủ 72
  /. Xu thế phát triển thị trường viễn thông Việt Nam 72
  2. Định hướng phát triển ngành viễn thông của Chính phủ 74
  in . Một sô giải pháp đề xuất 75
  /. Gii pháp từ phía tập đoàn SK Telecom 76
  2. Gii pháp từ phía công ty S-Telecom 77
  2. Ì . Nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp 77
  2.2. Đa dạng hóa dịch vụ cung cấp
  với công nghệ CDMA 2000-1X EV-DO 78
  2.3. Đẩu tư xây dựng cơ sờ hạ tâng 80
  2.4. Đa dạng hóa các thiết bị đầu cuối đáp ứng nhu cầu thị trường 81
  2.5. Tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng,
  đặc biệt l à dịch vụ hậu mãi 82
  2.6. Hướng đến liên minh hợp tác gi
  a các mạng CDMA 84
  2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 85
  KẾ T LUẬ N 88
  TÀI LIỆ U THA M KHẢ O 90

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh quốc tế của tập đoàn SK Telecom tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh quốc tế của tập đoàn SK Telecom tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status