Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hệ thống đãi ngộ của xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì - thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống đãi ngộ của xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì - thực trạng và giải pháp

  MỤ C LỤ C
  Trang
  LỜ I M Ở Đ Ầ U .1 OI
  CHƯƠNG ì
  MỘ T S Ố VÂ N Đ Ể L Ý LUẬ N CHUNG
  ì . Khái quát về quản trị nguồn nhân lực 04
  1. Khái niệm, mục tiêu, tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực . 04
  2. Các hoạt động chủ yêu của quản trị nguồn nhân lực 06
  2. Ì. Nhóm chức nang thu hút nguồn nhân ỉưc 06
  2.2. Nhóm chức năng đào tạo, phát triển 07
  2.3. Nhóm chức năng duy tr ì nguồn nhân lực 07
  li . Hệ thòng đãi ngộ trong doanh nghiệp 08
  1. Các hình thức đãi ngộ 08
  1.1. Tiền lương 08
  1.1.1. Trả lương theo thời gian 09
  1.12. Trả lương theo sản phẩm 10
  1.2. Các khuyến khích tà i chính 14
  1.2.1. Tiền thưởng 15
  1.2.2. Tăng lương lương xứng thực hiện công việc 16
  1.2.3. Các chế độ khuyến khích 17
  1.3. Các phúc lợi cho người lao động 18
  ỉ.3.1. Phúc lữi bắt buộc 18
  1.3.2. Phúc lữi tự nguyện 18
  1.4. Cấc đãi ngộ khác 19
  2. Mục tiêu và yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đãi ngộ 20
  2.1. Mục tiêu của hệ thống đãi ngộ 20
  2.1.1. Thu hút nhăn viên 20
  2.1.2. Duy trì những nhãn viên giỏi 21
  2.1.3. Kích thích, động viên nhân viên 21
  2.1.4. Đáp ứng yêu cáu của pháp luật 22
  2.2 . Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đãi ngộ 22
  2.2.1. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 22
  2.2.2. Yếu tố thuộc về tổ chức 23
  2.2.3. Yếu tố thuộc về công việc 23
  2.2.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người tao động 24
  HI.Vấn đề nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may Việt nam hiện nay 25
  CHƯƠNG n
  THỰ C TRẠN G H Ệ THỐN G ĐÃI NG Ộ
  CỦ A XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHAU THANH TRÌ
  ì. Giới thiệu về xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì 28
  1. Quá trình hình thành và phát triển 28
  2. Cơ cấu tổ chức 29
  3. Lực lượng lao động 33
  li . Hệ thống đãi ngộ c
  a xí nghiệp 34
  1. Chính sách đãi ngộ của xí nghiệp 34
  1.1 . Lương 34
  1.1.1. Nguyên tắc chung về trả lương 34
  1.1.2. Xác định tiền lương 37
  1.2 . Các khuyến khích tà i chính 41
  ỉ.2.1. Tiền thưởng 41
  1.2.2. Xét tăng lương 42
  1.2.3. Các chế độ thưởng 42
  1.3 . Phụ cấp 43
  1.3.1. Nhng khoản phụ cấp bắt buộc 44
  1.3.2. Nhng khoản phụ cấp tự nguyện 44
  1.4 . Các đãi ngộ khác 47
  2 . Kết quả thực hiện 49
  in. Đánh giá hiệu quả c
  a hệ thông đãi ngộ c
  a xí nghiệp 52
  1. Đánh giá chung 52
  1.1. ưu điểm 52
  1.2. Nhược điểm 55
  2. Đánh giá dựa trên các đêu chí 56
  CHƯƠN G i n
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂN G CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG
  ĐÃI NGỘ CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHAU THANH TRÌ
  ì . Định hướng phát triển nguồn nhân lực của x í nghiệp May xuất khẬu
  Thanh Trì 60
  1. Mục tiêu của xí nghiệp 60
  ĩ. Yêu cáu đặt ra đối với nguồn nhãn lực 61
  li . Một sô i giải pháp 63
  /. Tính lương theo đơn giá sản phẩm một cách linh hoạt hơn đê nâng
  cao năng suất lao động, khuyến khích sụ làm việc của cõng nhăn 63
  ĩ. Hoàn thiện công tác thống ké, kiêm tra, kiêm nghiệm đê trả luông,
  thưởng đôi vói cóng nhân sản xuất một cách chính xác, hiệu quả hơn 64
  3. Luân chuyển lao động nhằm tạo sự đậi mới trong công việc, nâng
  cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động 66
  4. Đa dạng các hình thức khen thưởng, khích lệ để thu hút, duy trì
  và động viên nhân viên 68
  5. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc để thực hiện đãi
  ngộ một cách công bằng, hiệu quả 70
  6. Cải thiện môi trường làm việc cả về cơ sở vật chát lẩn tinh thẩn để
  thu hút, duy trì, khuyến khích nhân viên trong công việc 73
  KẾT LUẬN 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

  Xem Thêm: Hệ thống đãi ngộ của xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì - thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống đãi ngộ của xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì - thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status