Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và triển vọng phát triển của dịch vụ EMS của tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và triển vọng phát triển của dịch vụ EMS của tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG ì: TỔNG QUAN VỀ DỊCH vụ Bưu CHÍNH
  ì. Khái niệm dịch vụ bưu chính: 6
  /. Khái niệm dịch vụ bưu chính: ố
  2. Các loại hình dịch vụ bìm chính: 7
  3. Vai trò của dịch vụ bưu chính: li
  3.1 Bưu chính và các luồng vận động của nền kinh tế: l i
  3.2 Giảm chi phí và thúc đẩy cạnh tranh: 12
  3.3 Bưu chính liên kết người dân với các doanh nghiệp qua các hoạt
  động thương mại: 13
  3.4 Bưu chính và những ảnh hưởng của nó tới sự phát triển viấn thông: . 13
  3.5 Bưu chính như một cơ sở hạ tầng tà i chính: 14
  n. Môi trường kinh doanh bưu chính: 15
  ỉ. Khái niệm và đặc điểm của mói trường kinh doanh bưu chính: 15
  1.1 Khái niệm: 15
  1. 2 Đặc điểm của môi trường kinh doanh bưu chính: 16
  ĩ. Môi trường vĩ mô: ló
  2.1 Môi trường chính trị - pháp luật: 17
  2.2 Môi trường văn hoa - xã hội: 18
  2.3 Môi trường kinh tế 19
  2.4 Mòi trưởng công nghệ: 20
  2.5 Môi trường vật chất: 21
  3. Môi trường vi mô: 21
  3.1 Khách hàng: 21
  3.2 Nhà cung cấp 22
  3.3 Các đối thủ cạnh tranh: 22
  3.4 Các doanh nghiệp mới gia nhập ngành: 23
  ra. Dịch vụ EMS: 23
  Ì. Khái niệm dịch vụ EMS: 23
  2. Đặc điếm của dịch vụ EMS: 25
  3. Những yếu tô ảnh hưởng đến hoạt động của dịch Vít EMS: 27
  3. Ì Môi trường pháp lý: 27
  3.2 Điều kiện kinh tế: 28
  3.3 Môi trường khoa học - công nghệ: 28
  3.4 Môi trường cạnh tranh: 29
  3.5 Cơ sở hạ tầng của xã hội: 29
  CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊ
  VỤ EMS CỦA TCT Bưu CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM
  (VNPT)
  ì . Giới thiệu chung về Tổng công ty: 31
  Ì. Giới thiệu chung về VNPT: 31
  1.1 Cơ cấu tổ chức và chức nâng nhiệm vụ của VNPT: 31
  1. 2 Các đơn vị thành viên của VNPT tham gia tổ chức, kinh doanh,
  khai thác dịch vụ EMS: 34
  n. Những yếu tô ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ EMS ở Việt Nam 35
  Ì. Điểu kiện kinh tế: 35
  2. Môi trường pháp luật: 36
  3. Môi trường khoa học - công nghệ: 37
  4. Cơ sở hạ tầng của xã hội: 38
  5. Môi trường cạnh tranh: 39
  in. Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ EMS của VNPT: 40
  Ì. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ EMS của
  \ NÍT ' 40
  Ì . Ì sản lưống và doanh thu: 41
  Ì . 2 Tỷ trọng doanh thu EMS trong tổng doanh thu bưu chính của
  VNPT 45
  Ì . 3 Sản lưống và doanh thu dịch vụ EMS quốc tế (1996-2005): 48
  1. 4 Thị phan của VNPT: ' . 51
  2. Đánh giá chi tiết vẽ tình hình kinh doanh dịch vụ EMS của VNPT: .5
  2.1 Sản phẩm: 51
  2.2 Chất lưống: 53
  2.3 Mạng lưới phân phối dịch vụ EMS: 57
  2.4 Giá cá dịch vụ: 58
  2.5 Chính sách bổi thường: 62
  2.6 Cơ cấu khách hàng: 63
  3. Những tn tại và nguyên nhăn: 64
  3. Ì Thị phần EMS quốc tế còn thấp: 64
  3.2 Quy định tố i đa về trọng lưống l à không hốp lý, chưa đáp ứng đưốc
  yêu cầu đa dạng của khách hàng: 65
  3.3 Chưa đảm bảo đưốc tiêu chí thời gian cũng như độ chính xác, an
  toàn của bưu gửi: 66
  3.4 Chất lượng phục vụ, chàm sóc khách hàng còn quá kém 67
  3.5 Chưa chú trọng đến khâu quảng cáo, tiếp thị 68
  CHƯƠNG IU: TRIỂN VỌNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
  DỊCH VỤ EMS CỦA VNPT
  ì. Chiên lược phát triển dịch vụ EMS: 70
  Ì. Chiến lược phát triển trong lĩnh vực bưu chính của Nhà nước đến 2010
  và định hướng 2020: 70
  2. Chiến lược tổng thể phát triển kinh doanh dịch vụ EMS 2006-2010 của
  VNPT: 71
  li . Mục tiêu phát triển dịch vụ EMS của VNPT: 72
  /. Mục tiêu tổng quát: 72
  2. Mục tiêu cụ thể: 73
  HI. Những cơ hội và thách thức trong môi trường kinh doanh của VNPT: 74
  /. Những thuận lợi trong môi trường kinh doanh của VNPT: 74
  2. Những khó khăn trong mói trường kinh doanh của VNPT: 75
  IV. Những giải pháp để phát triển dịch vụ EMS của VNPT: 76
  ỉ. Những giải pháp vĩ mô: 76
  Ì. Ì Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý: 76
  1. 2 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho bưu chính: 78
  1. 3 Hợp tác quốc tế 78
  2. Các giải pháp vi mô: 79
  2. Ì Đầu tư nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật: 79
  2.2 Nghiên cứu và đưa ra nhiều gói dịch vụ mỉi thoa mãn nhu cầu đa
  dạng của khách hàng: 80
  2.3 Điều chỉnh về giá cưỉc: 81
  2.4 Hoàn thiện chính sách dịch vụ khách hàng 82
  2.5 Tăng cường đào tạo đội ngũ nhãn viên 82
  KẾT LUN CHUNG
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Thực trạng và triển vọng phát triển của dịch vụ EMS của tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và triển vọng phát triển của dịch vụ EMS của tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status