Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở ĐẦU Ì
  Chương ì: Tổng quan về hiệp hội ngành hàng và hiệp hội ngành hàng
  nông sản xuất khẩu 4
  ỉ. Khái niệm, chức năng và hình thức tổ chức của các Hiệp hội ngành
  hàng 4
  Ì . Khái niệm về Hiệp hội ngành hàng 4
  1.1. Khái niệm về Hiệp hội 4
  1.2. Khái niệm về Hiệp hội ngành hàng 5
  2. Chức năng và phương thức hoạt động của các Hiệp hội ngành hàng 6
  2.1. Chức năng của Hiệp hội ngành hàng ố
  2.2. Phương thức hoạt động của Hiệp hội ngành hàng 8
  3. Năng lực hoạt dộng của hiệp hội 13
  3.1. Về năng lực tài chính 13
  3.2. Năng lực cán bộ và tổ chức, quản lý hoạt động của hiệp hội 15
  3.3. Quy mô hội viên của hiệp hội (năng lực tập hợp) 16
  li. Khái niệm hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu và vai trò của
  Hiệp hội đối với các doanh nghiệp hội viên 17
  1. Khái niệm Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu 17
  2. Vai trò của hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu đối với các doanh
  nghiệp hội viên 19
  2.1. Tập hợp, liên kết các doanh nghiệp ngành hàng thuộc các thành phẩn
  kinh tế khác nhau, tạo ra sức mạnh của ngành trong hoạt động xuất khẩu
  19
  2.2. Hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin và xúc tiến xuất khẩu 22
  2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 25
  2.4. Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu là cớu nối giữa cộng
  đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức
  kinh tế khác 26
  2.5. Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu trong mối quan hệ giữa
  cộng đổng doanh nghiệp nước ta với các tổ chức quốc tế. 29
  ///. Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việc nâng
  cao năng lực hoạt động của Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu
  Việt Nam 31
  Ì. Hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò Hiệp hội ngành hàng nông sản
  trong thương mại quốc tế 31
  2. Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu là tổ chức tư vấn cho Chính
  phủ về những vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế của ngành
  hàng của mình 32
  3. Hiệp hội ngành hàng nóng sản xuất khẩu hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh
  tranh và bảo vệ lại ích của doanh nghiệp trong quá trìn h hội nhập 34
  3.1. Đối với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
  trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 34
  3.2. Bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trong nước trước những rủi ro
  kinh doanh trên thị trường trong quá trình hội nhập quốc tế. 35
  Chương li : Thực trạng năng lực hoạt động của các hiệp hội ngành hàng
  nông sản xuất khẩu Việt Nam 37
  /. Thực trạng hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất
  khẩu ở Việt Nam hiện nay 37
  1. Giới thiệu chung về các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu ở
  Việt Nam hiện nay 37
  1.1. Quá trình ra đời và phát triển của hiệp hội ngành hàng nông sản
  xuất khẩu Việt Nam 37
  1.2. Số lượng hiệp hội và quy mô hội viên 40
  2. Th
  c trạng hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu
  nước ta hiện nay 42
  2.1. LA cầu nối giữa cộng đông doanh nghiệp với các cơ quan quản lý
  Nhà nước và các tồ chức kinh tế khác 42
  2.2. Hỗ trợ hội viên về thông tin và xúc tiến xuất khẩu 46
  2.3. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực 52
  2.4. Bảo vệ lợi ích hội viên 54
  3. Th
  c trạng năng l
  c tổ chức và tà i chính của các hiệp hội nông sản
  xuất khẩu Việt Nam 61
  3.1. Vé năng lực tố chức bộ máy 61
  3.2. Về tài chính 65
  ///. Đánh giá chung về hiệp hội ngành hàng nông sẩn xuất khẩu nước
  ta 68
  Ì. Những thành công đã đạt được 68
  2. Những hạn chế 71
  3. Những vấn đề đặt ra đối với các Hiệp hội ngành hàng nóng sản xuất
  khẩu trong thời gian tới 72
  Chương in : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của
  các hiệp hội ngành hàng nóng sản xuất khẩu Việt Nam 74
  /. Giải pháp với hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khâu 75
  1 . Nâng cao năng lực bộ máy lãnh đạo của các hiệp hội 75
  2. Nâng cao năng lực hỗ trợ cho doanh nghiệp 77
  2.1. Về công tác thông tin 78
  2.2. Về đào tạo 79
  2.3. Vê công tác xây dựng quỹ Sỡ
  2.4. Xúc tiến thương mại 81
  2.5. Các lĩnh vực khác 82
  3. Quan hệ với chính quyền 83
  4. Quan hệ đối ngoại 84
  //. Các giải pháp về quẩn lý nhà nước 85
  1 . Xây dựng khung pháp lý cho việc tầ chức và quản lý hoạt động các
  hiệp hội làm cơ sở nâng cao năng lực tầ chức, quản l ý của các Hiệp hội
  ngành hàng 85
  2. M ở rộng thành phần hội viên, thể chế hoa các mối quan hệ 87
  3. Tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu
  thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo 89
  ///. Đối với các doanh nghiệp 90
  Ì . Nâng cao nhận thức của cộng đầng doanh nghiệp về vai trò của hiệp
  hội ngành hàng nông sản xuất khẩu 90
  2. Khuyến khích doanh nghiệp đóng góp tích cực hơn nữa vào hoạt động
  của hiệp hội 92
  KẾT LUẬN 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status