Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược marketing của công ty cổ phần sách Alpha

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược marketing của công ty cổ phần sách Alpha

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương ì : Tổng quan về chiên lược Marketing 4
  /. Các khái niệm cơ bản *
  Ì. Một số định nghĩa 4
  1.1. Marketing 4
  1.2. Chiến lược Marketing 5
  2. Các loại chiến lược Marketing 6
  2.1. Chiến lược Marketìng tổng thề ố
  2.2. Chiến lược Marketing-Mix 8
  3. Tầm quan trọng của chiến lược Marketing đối với hoạt động kinh
  doanh của doanh nghiệp 9
  li. Quy trinh xây dựng chiến lược Marketing lo
  1. Phân tích môi trường Marketing 10
  1.1. Môi trường Marketing vĩ mô lo
  1.2. Môi trường Marketing vi mô li
  1.3. Môi trường nội bộ doanh nghiệp 13
  2. Phân đoạn, lựa chọn thị trường m
  c tiêu và định vị 14
  2.1. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu 14
  2.2. Định vị 16
  3. Lựa chọn và thiết kế chiến lược Marketing tổng thể 16
  4. Thiết kế và xây dựng chiến lược Marketing- Mi x 17
  4.1. Chiến lược sản phẩm 17
  4.2. Chiến lược giá cả 20
  4.3. Chiến lược phân phối 22
  4.4. Chiến lược xúc tiến và hỗ trợ 22
  5. Tổ chức thực hiện các chiến lược Marketing 24
  6. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh 24
  Chương li: Thực trạng chiến lược Marketing của còng ty cổ phần Sách
  Alpha 26
  /. Tổng quan vê Công ty cổ phần Sách Alpha 26
  Ì. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sách Alpha 26
  2. Lĩnh vực hoạt động 27
  3. Cơ cấu tổ chức và quản lý 27
  4. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh 28
  //. Thực trạng xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing của công ty 30
  Ì. Môi trường Marketing 30
  1.1. Môi trường Marketing vĩ mô 30
  1.2. Môi trường Marketing vi mô 34
  1.3. Mõi trường nội bộ doanh nghiệp 37
  2. Phân đoạn, lựa chọn thị trường m
  c tiêu và định vị 39
  2.1. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu 39
  2.2. Định vị 40
  3. Lựa chọn và thiết kế chiến lược Marketing tổng thể 41
  4. Thiết kế và xây dựng chiến lược Marketing Mi x 41
  4.1. Chiên lược sản phẩm 41
  4.2. Chiến lược giá cả 44
  4.3. Chiến lược phân phối 45
  4.4. Chiến lược xúc tiến và h
  trợ 46
  5. Tổ chức, thực hiện các chiến lược Marketing 47
  5.1. Tố chức, thực hiện chiến lược sản phẩm 47
  5.2. Tố chức, thực hiện chiến lược giá cả 48
  5.3. Tổ chức, thực hiện chiến lược phân phối 49
  5.4. Tố chức, thực hiện chiến lược xúc tiến và h
  trợ 52
  6. Kiểm tra, đánh giá và điều chính 53
  HI. Đánh giá chung vê chiên lược Marketing của công ty cổ phần
  Sách Alpha 53
  Ì . Thành tựu trong chiến lược Marketing của công ty 53
  2. Hạn chế trong chiến lược Marketing của công ty 55
  Chương IU: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược Marketing
  của công tv Cổ phần Sách Alpha 59
  /. Định hướng phát triển của công ty cổ phần Sách Alpha trong thời
  gian tới 59
  Ì. Hợp tác phát triển 59
  2. Tăng cường và phát huy nội lực 61
  3. Mục tiêu đặt ra cho đến năm 2010 62
  //. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược Marketing của công
  ty Cổ phấn Sách Alpha 63
  1. Tàng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thị truồng 63
  2. Nâng cao hiệu quả công tác phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu
  và định vị 68
  3. Một số giải pháp về chiến lược Marketing tng thể 71
  4. Một số giải pháp về chiến lược Marketing Mi x 72
  4.1. Giải pháp về chiến lược sản phẩm 72
  4.2. Giải pháp về chiến lược giá cả 77
  4.3. Giải pháp về chiến lược phân phối 79
  4.4. Giải pháp về chiến lược xúc tiến và h
  trợ 82
  5. Một số giải pháp khác 86
  KẾ T LUẬ N 89
  TÀI LIỆ U THA M KHẢ O
  PH Ụ LỤ C

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược marketing của công ty cổ phần sách Alpha
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược marketing của công ty cổ phần sách Alpha sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status