Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tập đoàn FPT và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tập đoàn FPT và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G ì: TỔN G QUA N V Ề VÃ N HÓ A DOAN H NGHIỆP 4
  ì. Khái niệm văn hóa và văn hóa doanh nghiệp 4
  /. Các khái niệm cơ bản 4
  1.1. Văn hoa 4
  1.2. Văn hoa doanh nghiệp ĩ
  2. Đặc điểm của văn hoa doanh nghiệp 7
  2.1. Mang đặc điểm chung của văn hoa 7
  2.2. Đặc điểm riêng 9
  3. Sự cần thiết phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp 14
  3.1 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp 14
  3.2 Đòi hỏi khách quan của việc xây dựng văn hoa doanh nghiệp 15
  li . Các nhân tố câu thành văn hoa doanh nghiệp 17
  /. Triết lý kinh doanh 17
  1.1. Triết lý kinh doanh trong doanh nghiệp 17
  ì .2 Nội dung cơ bản của triết lý kinh doanh trong doanh nghiệp 18
  1.3 Vai trò của triết lý kinh doanh 19
  2. Đạo đức kinh doanh 20
  2.1 Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp
  20
  2.2 Vai trò của đạo đức kinh doanh 20
  3. Văn hoa doanh nhân 21
  3.1 Các bộ phận cấu thành văn hóa doanh nhân 21
  3.2 Vai trò của văn hóa doanh nhăn 21
  4. Các hình thức văn hoa khác 22
  4.1 Một số hình thức thể hiện khác của văn hóa doanh nghiệp 22
  4.2 Vai trò của các hình thức văn hóa khác 23
  IU. Văn hoa doanh nghiệp tại một sô nước tiêu biểu trên thế giói 23
  /. Văn hoa doanh nghiệp Nhật Bản 23
  ỉ .1 Vài nét về văn hóa Nhật Bản 23
  1.2. Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp Nhật Bàn 24
  Ì .3 Mặt trái của văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản 26
  2. Văn hoa doanh nghiệp Mỹ 27
  2.1 Vài nét về văn hóa Mỹ 27
  2.2 Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp Mỹ 27
  2.3 Mặt trái của văn hóa doanh nghiệp MỸ 29
  CHƯƠN G li : THỰC TRẠNG XÂ Y DỰNG VÃ N HÓ A DOANH
  NGHIỆP TẠI TẬP ĐOÀ N FPT 30
  ì . Giói thiệu chung về tập đoàn FPT 30
  1. Các mốc lịch sử chính của FPT 30
  2. Các yêu tố nguồn lục FPT 31
  2.1.Vê kinh doanh 31
  2.2. Về nhân sự 32
  2.3. Vê cơ cấu tổ chởc 32
  2.4. Về các lĩnh vực hoạt dộng chính của FPT 33
  2.5.Giải thưởng đã đạt được 34
  2.6 Khách hàng 34
  li . Thực trạng xây dựng vãn hóa doanh nghiệp tại tập đoàn FPT 35
  1. Các nhân tô cấu thành văn hóa doanh nghiệp tại tập đoàn FPT 3
  1.1. Triết lý kinh doanh 35
  1.2. Đạo đởc kinh doanh 41
  Ì .3 Văn hóa doanh nhân 48
  ỈA. Các hình thởc văn hoa khác 52
  2. Những thành tựu và hạn chế trong xây dựng VHDN tại tập đoàn
  FPT 59
  2.1 Thành tựu 59
  2.2.Hạn chế 64
  CHƯƠN G IU: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁ C DOANH NGHIỆP
  VIỆT NAM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂ Y DỤNG VĂ N HÓ A DOANH
  NGHIỆP 69
  ì. Vài nét về vãn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
  69
  ì. Vài nét vê văn hóa Việt Nam 69
  2. Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thòi kỳ hội nhập 70
  2.1 Nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam đôi với văn hóa doanh ngh
  2.2. Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội
  3. Định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thòi kỳ
  hội nhập 74
  li. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt
  động xây dựng văn hóa doanh nghiệp 75
  1. Bài học xây dụng triết lý kinh doanh 75
  2. Bài học xây dựng đạo đức kinh doanh 78
  3. Bài học xây dựng văn hóa doanh nhân 81
  4. Bài học xây dựng các hình thức văn hoa khác 84
  III. Một số kiến nghị đối với nhà nước 87
  /. Tạo điều kiện cho việc thành lập trung tâm tư vn về văn hóa doanh
  nghiệp 88
  2. Phát huy tốt vai trò của cơ quan ngôn luận, tiến hành phổ biến kiế
  thức vé văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho các công ty
  .88
  3. Nâng cao quyên giám sát của người tiêu dùng và hiệp hội người tiê
  dùng 89
  KẾT LUN 91

  Xem Thêm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tập đoàn FPT và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tập đoàn FPT và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

luận văn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status