Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu hoạt động tự doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hoạt động tự doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIÊU 0
  LỜI M Ở ĐÂ U Ì
  CHƯƠN G Ì 4
  TÔN G QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG T ự DOANH CHỨNG KHOÁ N CỦA
  CÔN G TY CHỨNG KHOÁ N 4
  /. Hoạt động cơ bủn của công ty chứng khoán 4
  1. Khái niệm công ty chứng khoán 4
  2. Các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán ố
  2.1. Môi giới chứng khoán 6
  2.2. Tự doanh chứng khoán 7
  2.3. Bảo lãnh phát hành chứng khoán 10
  2.4. Tư vấn đầu tư chứng khoán 13
  2.5. Các hoạt đủng phụ trợ 14
  //. Hoạt động tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán 15
  1. Khái niệm hoạt động tự doanh chứng khoán của CTCK 15
  2. Phân loại hoạt động tự doanh chứng khoán 16
  3. Đặc điểm tự doanh chúng khoán của CTCK 18
  4. Vai trò của hoạt động tự doanh chứng khoán 20
  5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tự doanh chứng khoán của côn
  ty chứng khoán 21
  5.1. Các nhân tố chủ quan 21
  5.2. Các nhân tố khách quan 24
  CHƯƠN G 2 28
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG T ự DOANH CHỨNG KHOÁ N TẠI
  CÔN G TY CHỬNG KHOÁ N NGÂ N HÀN G CÔN G THƯƠN G VIỆT
  NAM 28
  /. Khái quát về công ty chứng khoán Ngăn hàng Công thương Việt Nam
  28
  ỉ. Sơ lược quá trình hình thành và phát triền 28
  2. Nhân sự và cơ cấu tổ chức 30
  3. Két quả hoạt dộng kinh doanh 33
  li. Thực trạng hoạt động tự doanh chứng khoán của Công ty chứng
  khoán Ngăn hàng Công thương Việt nam 42
  1. Khái quát về Phòng tự doanh và Bảo lãnh phát hành 42
  2. Quy trình tự doanh chứng khoán của Công ty chứng khoán Ngân hàng
  Công thương Việt nam 43
  3. Phương pháp đầu tư và căn cứ lựa chọn chứng khoán đáu tư 48
  4. Nguồn von cho hoạt động tự doanh 49
  5. Phương pháp xác định kết quả hoạt động tự doanh chứng khoán 49
  6. Kết quà hoạt động tự doanh chứng khoán của Công ty chứng khoản
  Ngân hàng Công thương Việt nam 51
  7 . Đánh giá thực trạng hoạt động tự doanh chứng khoán của Công ty
  chứng khoán Ngán hàng Công thương Việt nam 58
  7 . Ì . Kết quả và hạn chế 58
  7.2 . Nguyên nhân 61
  CHƯƠN G 3 66
  GIẢI PHÁP PHÁ T TRIỂN HOẠT ĐỘNG T ự DOANH CHỨNG
  KHOÁ N TẠI CÔN G TY CHỨNG KHOÁ N NGÂ N HÀN G CÔN G
  THƯƠN G VIỆT NAM 66
  /. Cơ sở phát triển hoạt động tự doanh chứng khoán của CTCK Ngân
  hàng Công thương Việt nam 66
  /. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt nam đèn năm
  66
  2. Định hướng phát triển của Công ty chứng khoán Ngân hàng Công
  thương Việt nam 67
  li. Giải pháp 68
  1. Xây dựng và phát triên nguồn nhân lực 69
  2. Hoàn thiện chính sách đâu tư ỐP
  3. Tăng cường hoạt động phân tích 70
  4. Hoàn thiện quy trình tự doanh 73
  5. Đối mới công nghệ và phát triên hệ thông thông tin 74
  HI. Kiến nghị 75
  Ị. Kiên nghị với các cơ quan quàn lý 75
  2. Kiến nghị đổi với Ngân hàng Công Thương Việt Nam 77
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

  Xem Thêm: Nghiên cứu hoạt động tự doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hoạt động tự doanh chứng khoán tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status