Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng kinh doanh vận tải biển của hãng tàu NYK và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kinh doanh vận tải biển của hãng tàu NYK và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐÀU Ì
  CHƯƠNG ì : KHÁI QUÁT CHUNG VÈ VẬN TẢI HÀNG HOA
  BẰNG ĐƯỜNG BIỀN 3
  ì. Vận tải hàng hóa bằng đường biển 3
  Ì. Khái niệm và quá trình phát triển 3
  1.1. Khái niệm 3
  1.1.1, Khái niệm chung về vận tải 3
  Ì. Ì .2. Vận tải đường biển 4
  1.1.3. Đặc điếm sản xuất của ngành vận tải 5
  Ì .2 Quá trình phát triến của vận tải đường biến 6
  2. Va i trò của vận tải đường biến 9
  2.1. Vận tải đường biến có vị tr í quan trọng trong việc vận chuyến
  hàng hoa 9
  2.2. Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế và là một yếu tố
  không thế tách rờ i buôn bán quốc tế 9
  2.3. Vận tải đường biến ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế 10
  3. Tính ưu việt của vận tải đường biển 11
  3.1. Vận tải đường biến có năng lực vận chuyến lạn 11
  3.2. Vận tải đường biển thích hợp chuyên chở hầu hết hàng hoa trong
  thương mại 12
  3.3. Giá thành vận tải biển rất thấp 13
  3.4. Chi phí đầu tư xây dựng tuyến đường hàng hải thấp 14
  li. Cuộc cách mạng Container hoa trong vận tải biển 14
  Ì. Sự hình thành của hệ thống vận tải Container 14
  2. Quá trình phát triể n của hệ thống vận tà i container 17
  3. Tác động của cuộc cách mạng Container hoa 20
  3.1. Tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất xã hội 21
  3.2. Đ ẩ y mạnh áp dụng kỹ thuật mại trong ngành vận tải 21
  3.3. Giải quyết công ăn việc làm cho lao động xã hội 22
  3.4. Sự xuất hiện của các liên minh vận tải 22
  HI. Nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường biến 23
  1. Khái niệm 23
  2. Những công ty hàng đầu thế giới 23
  CHƯƠNG li. THỰC TRẠNG KINH DOANH VẬN TẢI BIÊN
  CỦA HÃNG TÀU NYK LINE 2 5
  ì . Tổng quan về hãng tàu NYK Line 25
  Ì . Lịch sử hình thành 25
  2. Cơ cấu tổ chức của NYK Line 26
  li. Hoạt động của hãng tàu NYK Line trê n toàn cầu 26
  Ì . Các dịch vụ chính 26
  1.1. Vận tải Container 26
  Ì .2. Vận tải hàng bách hoa 29
  2.3. Vận tải ô tô 29
  2.4. Vận tải hàng rời 31
  2.5. Vận tải khí hóa lỹng, dầu thô 32
  li. Phân đoạn thị trường 33
  IU. Hoạt động của NYK Line tại các khu vực thị trường 34
  Ì . Khu vực châu Á 34
  1.1. Thị trường Nhật Bản 34
  Ì .2. Thị trường Trung Quốc 35
  1.3 . Khu vực Đông Nam Á 38
  2. Khu vực châu Mỹ 39
  3. Khu vực châu Âu, châu úc 40
  4. Chiến lược kinh doanh 42
  4. Ì . Không ngừng mở rộng thị trường 42
  4.2. Liên minh với các hãng khác 44
  4.3. Làm hài lòng khách hàng l à mục tiê u số một của công ty 45
  4.4. ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong hoạt
  động kinh doanh 45
  4.5. Đào tạo nguồn nhân lực 46
  5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2006 47
  5.1. Cố phiếu của công ty tăng trường tốt 47
  5.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên khoa tháng 4 năm
  2006 đến tháng 3 năm 2007 47
  6 . Thuận lợi và khó khăn 48
  6.1. Thuận lợi 48
  6.2 . Khó khăn 50
  6.2.1. Giá nhiên liệu tăng cao 50
  6.2.2 . Xu thế sáp nhập mua lại trê n toàn cẩu 50
  li. Hoạt động của công ty TNHH NYK Line Việt Nam 50
  Ì . Vị tr í của NYK Line tại Việt Nam 50
  1.1. Lịch sử hình thành 50
  1.2 . Cơ cấu tố chức 51
  2. Hoạt động kinh doanh của NYK Line Việt Nam 52
  2.1. Tuyến châu Á 53
  2.2. Tuyến châu Mỹ 53
  2.3. Tuyến châu Âu 54
  3. Những khó khăn của NYK Line tại thị trường Việt Nam 54
  CHƯƠNG HI. BÀI HỌC KINH NGHIỆMVÀ MỘT SỐ KIÊN
  NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC DOANH NGHIỆP.VẬN TẢI
  VIỆT NAM 5 6
  ì Bài hầc kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp vận tải Việt Nam 56
  Ì . Sự năng động của ban lãnh đạo đối với biến động của thị trường 56
  2. Xây dựng chiến lược phát triến lâ u dài 58
  2.Ì. Nghiên cứu thị trường 58
  2.2. Tăng cường hoạt động Marketing 59
  2.3. Đầu tư phát triển đội tàu 61
  2.4. Tăng cường hợp tá c với các doanh nghiệp khác 62
  3. Xây dựng lòng tin nơi khách hàng 63
  4. Luôn luôn đổi mới để tồn tại và phát triển 64
  5. Đầu tư ra nước ngoài 65
  6 . Đào tạo nguồn nhân lực 66
  li. Một số giải pháp, kiến nghị để phát triển hoạt động kinh doanh của các
  công ty vận tải Việt Nam 67
  Ì . Thực trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải Việt
  Nam 67
  2. Giải pháp và các kiến nghị 68
  2.1. Giải pháp cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam 68
  2.1.1. Đối mới và phát triến đội tàu 68
  2.1.2. Chiến lược giá cả đ i đôi với chất lượng dịch vụ 69
  2.Ì.3 . Mở rộng thị trường tiê u thụ sản phàm 70
  2.1.4. Tạo lòng tin cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu đế hỗ tin
  tưởng dành quyền cho đội tàu Việt Nam 70
  2.1.5. Phát triển thêm các dịch vụ gắn với vận chuyển hàng hóa xuất
  nhập khẩu 71
  2.1.6. Thực hiện liê n doanh, liê n kết với nước ngoài 71
  2.2. Một số kiến nghị đối với nhà nước 72
  2.2.1. Hỗ trợ vốn của nhà nước 72
  2.2.2. Đầu tư cơ sờ vật chất kĩ thuật cho ngành vận tải biến 72
  2.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực 73
  KÉT LUẬN 74

  Xem Thêm: Thực trạng kinh doanh vận tải biển của hãng tàu NYK và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kinh doanh vận tải biển của hãng tàu NYK và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status