Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam

  Giới thiệu tài liệu 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam
  MỤC LỤC

  ChươngI: 6
  Lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .
  I. Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
  1. Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 6
  1.1. Khái niệm và phân loại doanh ngiệp. 6
  1.2 Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 7
  1.3 Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. 8
  2. Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 9
  2.1 Khái niệm và phân loại vốn. 9
  2.2. Chi phí vốn 13
  Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 16
  II. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 16
  1. Hiệu quả sử dụng vốn. 16
  2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn của doang nghiệp . 17
  2.1. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn . 17
  2.2. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng VCĐ của doanh nghiệp. 19
  2.3. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp.20
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. 22
  3.1. Nhân tố khách quan. 22
  3.2. Nhân tố chủ quan. 23
  III. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 25
  1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm. 25
  2. Lựa chọn và sử dụng hợp lí các nguồn vốn. 26
  3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh 27
  4. Quản lí TSCĐ, VCĐ. 27
  5. Quản lý TSLĐ, VLĐ. 28
  6. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh . 29
  7. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế. 30

  Chương II:
  Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam(tct tvn)
  I. Tổng quan về TCT TVN 32
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của TCT TVN. 32
  2 Cơ cấu tổ chức của TCT TVN. 34
  3 Tình hình sản xuất kinh doanh tại TCT TVN. 35
  Thực trạng về quản lý và sử dụng vốn tại TCT TVN. 39
  1. Khái quát chung về nguồn vốn của TCT TVN 39
  1.1. Nguồn hình thành vốn của TCT TVN. 40
  1.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư vào các loại tài sản. 41
  2. Tình hình sử dụng vốn của TCT TVN. 44
  2.1. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn tại TCT TVN. 46
  2.2. Hiệu quả sử dụng VLĐ tại TCT TVN. 48
  2.3. Hiệu quả sử dụng VCĐ tại TCT TVN. 53
  Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN. 55
  1. Kết quả đạt được và nguyên nhân. 55
  1.1. Kết quả 55
  1.2. Nguyên nhân dẫn đế thành công 57
  2. Hạn chế và nguyên nhân 59
  2.1. Hạn chế. 59
  2.2. Nguyên nhân. 60

  Chương III:
  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN
  Định hướng hoạt động của TCT TVN 63
  Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN 64
  1. Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN. 64
  1.1. Về công tác lập và thực hiện kế hoạch 64
  1.2. Về tổ chức và đào tạo 66
  1.3. Về nghiên cứu phát triển 66
  1.4. Về nguyên tắc hạch toán kinh doanh 66
  2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại TCT TVN. 67
  2.1. Tăng cường công tác quản lý , bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ 67
  2.2. Tăng cường việc thu hồi VCĐ 68
  2.3. Tăng cường đổi mới TSCĐ 68
  2.4. Tăng cờng việc tài trợ cho TSCĐ 68
  3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả VLĐ tại TCT TVN. 68
  3.1. Tăng doanh số bán hàng 69
  3.2. Tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý 70
  3.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất 70
  3.4. Quản lí dự trữ định mức hàng hoá 72
  3.5. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu 73
  3.6. Kế hoạch hoá việc sử dụng vốn
  3.7. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ74
  Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN. 75
  1. Tăng cưỡng nguồn VLĐ do nhà nước cấp 75
  2. Ngân hàng cần thay đổi hạn mức tín dụng cho TCT 76
  3. Tăng cường công tác quản lý thị trường của nhà nước 76

  kết luận
  Tài liệu tham khảo  Xem Thêm: 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status