Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng hoạt động marketing đa cấp của công ty TNHH mỹ phẩm AVON Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng hoạt động marketing đa cấp của công ty TNHH mỹ phẩm AVON Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐÀU Ì
  CHƯƠNG ì : TỎNG QUAN VÈ MARKETING ĐA CẤP 3
  ì . KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MARKETING ĐA CẤP 3
  1. Định nghĩa Marketing đa cấp 3
  2. Các yếu tố của một mô hình Marketing đa cáp 6
  3. Các đặc trưng cơ bản của Marketìng đa cấp 8
  3.1. Phương thức kình doanh 8
  3.2. Thù lao cùa phân phôi viên 12
  3.3. Sản phàm ỉ 4
  4. Các kiểu sơ đồ trả thưởng trong Marketing đa cấp 16
  4.1. Sơ đồ bậc thang thoát ly (Stairstep breakaway plans)
  4.2. Sơ đồ ma trận (Matrix plans) 2
  4.3. Sơ đồ một cap/Sơ đồ đều tâng (Uni- level plans)
  4.4. Sơ để nhị phân (Binary) 24
  li . LỊCH SỬ HÌNH THÀN H VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỀN CỦA
  MARKETING ĐA CẤP TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 26
  1. Sự ra đời phương thức Marketing đa cấp trên thế giới 26
  1.1.Làn sóng thứ nhất: từ năm 1940 đèn năm 1979
  1.2. Làn sáng thứ hai: từ năm 1980 đến năm 1990
  1.3. Làn sóng thứ ba: từ năm 1990 đèn nay
  2. Sự xuất hiện và phát triển cùa phương thức Marketing đa cấp tại thị
  trường Việt Nam SI
  CHƯƠNG li : THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐA
  CẮP CỦA CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM AVON VIỆT NAM 34
  ì . GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÈ CÔN G TY TNHH MỸ PHÀ M AVON
  VIỆT NAM 34
  /. Lịch s
  hình thành và phát triền 34
  2. Chức năng nhiệm vụ cùa công ty 36
  2.1. Chức năng y 36
  3. Nguồn nhân lực và cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 3 7
  li . HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐA CẤP CỦA CÔN G TY TNHH MỸ
  PHẨM AVON VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 39
  1. Các sản phẩm được Marketing đa cấp 39
  Lì. Sản phẩm chăm sóc da 40
  1.2. Sàn phàm trang điếm 41
  l.ĩ.Nước hoa 41
  1.4. Sàn phẩm chăm sóc cá nhân 42
  2. Mô hình marketing đa cấp của công ty Avon Việt Nam và sự phát triẽn
  mạng lưới phân phoi viên 42
  2.1. Điểu kiện trở thành phân phối viên của cóng ty Avon Việt Nam 42
  2.2. Mô hình trả thưởng cùa công ty Avon Việt Nam 43
  2.3. Sự phát triển mạng lưới phân phối viên từ khi thành lập đến nay 4
  ì. Kết quả kinh doanh cùa công ty Avon Việt Nam thời gian qua 51
  li . ĐÁN H GIÁ HOẠT ĐỌNG MARKETING ĐA CÁP CỦA CÔN G TY
  AVON VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 55
  1. Những kết quả đạt được 55
  /. /. Công ty đã xây dựng được đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình
  thu hút được một số lượng đông đào các đại diện bán hàng độc lập 55
  1.2. Dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bào chì tiêu chất lượng 5
  1.3. Giá cà cạnh tranh, phù hợp thị hiếu ngưọi Việt nam 5
  1.4. Chùng loại sản phàm phong phủ, đa dạng và có nhiều chính sách
  khuyển mại hấp dan cho khách hàng 58
  1.5. Tạo công ăn việc làm và thu nhập thêm cho một bộ phận lớn dân cư . 59
  2. Những tồn tại cần khác phục 60
  2. ì. Phương thức quàng bá, tiếp thị sản phàm cùa công ty chưa đủ mạnh
  2.2. Các khoa huấn luyện phân phôi viên chưa thực sự hiệu quả 61
  2. ĩ. Chinh sách trà thưởng còn một sổ hạn chế 61
  2.4. Chiến lược phát triền mô hình Marketìng đa cấp chưa đủ mạnh, công ty
  còn thiên vê hình thức bán hàng trực tiêp chứ không chú trọng thực sự vào
  việc mọ rộng mạng lưới thông qua các đại diện bán hàng ố i
  CHƯƠNG ni: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MARKETING ĐA CẤP
  Ở VIỆT NAM VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SÒ GIẢI PHÁP NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐA CẤP CỦA CÔNG
  TY AVON VIỆT NAM 6 4
  ì . XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING ĐA CÁP TẠI VIỆT
  NAM 64
  1. Xu hướng phát triển của Marketìng đa cấp nói chung và kinh doanh đa
  cấp mỹ phẩm nói riêng tại Việt Nam 64
  ỉ. 1. Xu hướng phát triển của Marketìng đa cấp ở Việt Nam 64
  1.2. Xu hướng sử dụng mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam và xu hướng phát
  triền của kinh doanh đa cấp mỹ phàm tại Việt Nam 67
  2. Đánh giá thời cơ - thuận lợi, thách thẹc - khó khăn mang lại đôi với hoạ
  động Marketing đa cấp của công ty Avon Việt Nam 69
  2.1. Thời cơ - thuận lợi đối với hoạt động Marketing đa cấp của công ty Avon
  Việt Nam 69
  2.1. ỉ. Việt Nam là một thị trường mỹ phàm hẹa hẹn nhiều tiềm năng
  2.1.2. Có sự ùng hộ cùa nhà nước trong việc thừa nhận hình thẹc
  đa cấp chân chính 71
  2.2. Thách thẹc - khó khăn đối với hoạt động Marketing đa cấp của công ty
  Avon Việt Nam 73
  2.2.1. Áp lực từ phía các đối thù cạnh tranh
  2.2.2. Nhận thẹc cùa người dân về hình thẹc kinh doanh đa cấp cò
  hạn chế 7 5
  2.2.3. Mói trường pháp lý cho hoạt động bán hàng đa cấp còn nhiều
  mác 77
  li . KIÊN NGHỊ MỘT SỚ GIẢI PHÁP NÂN G CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG MARKETING ĐA CẤP CỦA CÔN G TY TNHH MỸ PHẨM AVON
  VIỆT NAM 80
  /. Kiến nghị giải pháp về phía công ty Avon Việt nam 81
  LI. Nâng cao chát lượng sàn phàm SI
  1.2. Tăng cường quảng bá, tiếp thị sàn phẩm và bám sát xu hướng thị
  trường. 82
  Lì. Đưa ra kế hoạch chi tiết về việc tuyển dụng các đại diện bản hàng độc
  lập và nâng cao chất lượng các khoa huấn luyện phân phôi viên 83
  2.4. Xây dựng chiến lược kình doanh theo hướng không ngừng mở rộng
  mạng lưới bán hàng cà về chiểu rộng và chiều sâu ch
  không chì dừng lại ớ
  bán hàng trực tiếp 84
  2.5. Hoàn thiện chính sách trà thưởng 84
  2.6. Quản lý tốt hệ thống phân phối viên 86
  2.7. Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội 86
  2. Kiến nghị giải pháp về phía Nhà nước 87
  2.1. Xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh đa cáp ở Việt
  Nam 87
  2.1.1. Cá c quy phạm điều chình hành v i trong Marketin g đa cấp 88
  2.1.2. Đi ề u kiệ n kin h doanh theo phươn g thức Marketíng đa cấp 91
  2.1.3. Ch ế tài x ử phạt đ ố i vớ i các hành v i v i phạm quy định về bán hàn g đa
  cấp 91
  2.2. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp ở Việt Nam 93
  KẾT LUẬN 97

  Xem Thêm: Thực trạng hoạt động marketing đa cấp của công ty TNHH mỹ phẩm AVON Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động marketing đa cấp của công ty TNHH mỹ phẩm AVON Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status