Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

  MỤ C LỤ C
  LỜ I M Ờ ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G Ì LÝ LUẬN CHUNG V Ê MARKETING V À CHIÊN Lược
  MARKETING 4
  1.1. L Ý LUẬN CHUNG VỀ MARKETING 4
  Ì . Ì . Ì . Định nghĩa marketing 4
  1.1.2 . Mục tiêu , vai tr ò và chức năng cùa marketing 7
  1.1.2.2 . Vai tr ò của marketing 7
  1.1.2.3 . Chức năng cùa marketing 8
  1.1.3 . Marketing hỗn hợp (Marketing Mix) 9
  1.2 . LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN Lư ợ c MARKETING lo
  1.2.1. Khái niệm chiến lược marketing lo
  1.2.2 . Sự cần thiết và vai tò cùa chiến lược marketing l i
  1.2.2.1. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược marketing l i
  1.2.2.2 . Vai tr ò của chiến luợc marketing 12
  1.2.3 . Quy trìn h xây dựng chiến lược marketing 13
  1.2.3.1. Phân tíc h môi trường marketing 14
  1.2.3.2 . Phân tíc h điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ (SWOT) 16
  1.2.3.3 . Phân đoạn thị trường 20
  Ì .2.4 . Chiến lược marketing hỗn hợp 22
  1.2.4.1. Sản phẠm 22
  1.2.4.2 . Giá . 22
  1.2.4.3 . Phân phối và địa điềm 23
  1.2.4.4 . Xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 25
  CHƯƠN G 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔN G TY CỒ
  PHẦN BÁN H KẸO HÀI H À 27
  2.1. VÀI NÉT VÈ THỊ TRƯỜNG BÁN H KẸO VIỆT NAM 27
  2.1.1. Tổng quan ngành bánh kẹo Việt Nam 27
  2.1.2. Hoạt động marketing của một số doanh nghiệp đứng đầu trê n thị trường
  bánh kẹo Việt Nam 28
  2.2. Thực ứạng hoạt động marketing cùa Công ty cổ phẠn bánh kẹo Hài Hà 31
  2.2.1. Giới thiệu về Công ty cồ phần bánh kẹo Hải Hà 31
  2.2.1.1. Quá trìn h hình thành và phát triển 31
  2.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 34
  2.2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản l ý cùa Công ty cổ phần bánh kẹo Hài Hà 35
  2.2.1.4. Lĩnh vực kinh doanh cùa công ty 40
  2.2.1.5. Kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh của công ty cổ phần Bánh
  2.2.3.1. Điểm mạnh 49
  2.2.3.2. Điềm yếu 50
  2.2.3.3. Cơ hội . 51
  2.2.3.4. Thách thức 51
  2.2.4 . Hoạt động Marketing - Mix của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 53
  2.2.4.1. Chính sách sàn phẩm 54
  2.2.4.2. Chính sách giá 60
  2.2.4.3. Chính sách phân phối 64
  2.2.4.4. Chính sách xúc tiến thương mại 72
  CHƯƠN G 3 ĐỊNH HƯỚNG V À GIẢI PHÁP CHỦ YÊU NHẰM NÂN G CAO
  NĂN G Lực CỘNH TRANH CỦA CÔN G TY CỞ PHẢN BÁN H KẸO HÀI H À 79
  3.1. ĐÁN H GIÁ HOỘT ĐỘNG MARKETING TỘI CÔN G TY C Ô PHÂN
  BÁN H KẸO HẢI HA 79
  3.1.1. Thành công 79
  3.1.1.1. về sản phẩm 79
  3.1.1.2. về chính sách giá 79
  3.1.1.3. về phân phối 80
  3.1.1.4 . Hoạt động xúc tiến thương mại 80
  3.1.2. Hạn chề 81
  3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔN G TY CỔ PHẦN BÁN H KẸO
  HẢI H À 81
  3.3. MỘT SỐ KIÊN NGHỊ V À GIẢI PHÁP MARKETING CHỦ YÊU 82
  3.3.1. Hoàn thiện chiến lược sản phẩm 82
  3.3.1.1. Đa dạng hóa sàn phẩm theo chiều sâu 83
  3.3.1.2. Đa dạng hóa theo chiều rộng 84
  3.3.1.3 . Cài tiến mẫu mã sản phẩm 85
  3.3.2. Hoàn thiện chiến lược giá 85
  3.3.2.1. Giảm chi phi nguyên liệu 85
  3.3.2.2. Giảm chi phí quản l ý 86
  3.3.3. Hoàn thiện chiến lược phân phối 86
  3.3.3.1. Mờ rộng kênh phân phối tới các thị trường miền Trung và miền
  Nam ' .7 . 87
  3.3.3.2. Quản Dị và kiểm soá t hiệu quả hệ thống kênh phân phối 88
  3.3.4. Hoàn thiện chiến lược xúc tiến và hỗ trợ thương mại 89
  3.3.4.1. Xây dựng và lựa chọn phương tiện truyền thông 89
  3.3.5. Một số kiến nghị khác 91

  LỜI MỞ ĐÀU
  /. Tính cấp thiết cùa đề tài
  Nen kinh tể nước ta trong những năm qua đã có các bước phát triển mạnh mẽ.
  Chất lượng cuộc song của người dân không ngừng cài thiện. Mức sống cùa ngườ
  dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ cũng đậng th
  tăng lên. Cùng với sự phát triển chung cùa đất nước, ngành bánh kẹo Việt Nam
  có những bước phát triển vượt bậc. Thị trường bánh kẹo đang trờ thành nơi đe
  nhiều lợi nhuận cho các doanh nghiệp kinh doanh trong nước. Tuy nhiên, bên
  những cơ hội, luôn có nhiều thách thức bởi vì lợi nhuận đẳng nghĩa với tính
  tranh cao và rủi ro lớn.
  Đe có thể ton tại và phát triển trên thị trường, mỗi doanh nghiệp hoạt
  trong ngành cản phải chuẩn bị cho mình những chiến lược kinh doanh đúng đắn,
  có thể lận dụng được các cơ hội mà thị trường đem lại đậng thời vượt qua mọi k
  khăn và thách thức của thời kỳ kinh tể mở cửa, đầy cạnh tranh, đầy biển động
  Công ty Cổ phản bánh kẹo Hài Hà là một trong những doanh nghiệp đầu
  ngành, có sự tăng trưởngổn định hàng năm. Hái Hà có quy mô sàn xuất, kinh
  doanh ngày càng mở rộng và hiện nay đang là mội trong ba doanh nghiệp sản xuấ
  kinh doanh bánh kẹo có uy tín nhất ờ Việt Nam. Tuy nhiên, trong nền kinh tế
  nhập hiện nay, công ty cũng đã gặp không ít khó khăn trước sự cạnh tranh gay
  với các doanh nghiệp trong ngành. Đe hoạt động sàn xuất kinh doanh ngày càn
  tăng trưởng hơn, công ty cần có các giải pháp không ngoan cho riêng mình, để
  thích ứng được với thị trường đang biển động vừa phù hợp với những chính sách
  hoạt động của công ty. Đe thực hiện được điểu này đòi hỏi công ty phái làm nh
  việc nhưng trước hết công ty cản xây dựng cho mình một chiến lược marketíng t
  rõ ràng và hiệu quà.
  Với tình hình trên của ngành bánh kẹo Việt Nam nói chung và của Công ty
  phần bánh kẹo Hài Hà nổi riêng, em có mong muốn phân tích, tìm hiểu hoạt độn
  xây dựng chiến lược marketìng của Công ty cậ phần bánh kẹo Hài Hà đế làm nậi
  bật lên điểm mạnh, điểm yếu và những điểm cần bo sung cho chiến lược marketi

  Xem Thêm: Chiến lược marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status