Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Gom hàng và giải pháp phát triển dịch vụ gom hàng của công ty HaNotrans

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Gom hàng và giải pháp phát triển dịch vụ gom hàng của công ty HaNotrans

  MỤC LỤC
  MỤ C LỤ C
  Lòi mở đầu Ì
  Chương ì: Khái quát về dịch vụ gom hàng 3
  1.1. Khái niệm về gom hàng và quy trình gom hàng 3
  1.1.1. Định nghĩa về gom hàng: 3
  1.1.2. Quy trình gom hàng: 4
  1.2 . Cơ sở pháp l ý của hoạt động gom hàng 5
  1.2.1. Vai trò của người gom hàng. 5
  1.2.2.Trách nhiệm của người gom hàng: 5
  1.2.3. Trách nhiệm của người gửi hàng lẻ và người nhận hàng lẻ: 7
  1.2.3.1. Trách nhiệm của người gửi hàng : 7
  1.2.3.2. Trách nhẹm của người nhận hàng lè 8
  1.3 . Lọi íc h của gom hàng và tiê u chuẩn để trở thành người gom hàng 8
  1.3.1. Lợi ích của gom hàng: 8
  1.3.1.1. Đối với người gửi hàng: 8
  1.3.1.2. Đoi với người chuyên chở: 8
  1.3.1.3 Đối với người gom hàng: 9
  1.3.2. Tiêu chuẩn đế trở thành người gom hàng. 9
  1.4.Vận đơn gom hàng ( House B/L, House AWB) lo
  Chương li : Thực trạng kinh doanh dịch vụ gom hàng tại Hanotrans 14
  2.1. Khái quát về công ty Hanotrans 14
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Hanotrans 1
  2.1.2. Tình hình kinh doanh của công ty. 17
  2.1.2.1. Các dịch vụ mà hiện nay công ty cung cấp: 17
  2.ự.2.2.Hoạt động thực tế của các phòng kinh doanh và chi nhánh :
  2.2. Dịch vụ gom hàng tại Hanotrans 23
  2.2.1. Giới thiệu về phòng Seo Export. 23
  2.2.1.1. Cơ cấu nhân sự của phòng Seo Export. 23
  2.2.1.2. Quy trình làm việc của phòng Seo Export: 23
  2.2.1.3. Quy trình gom hàng 30
  2.2.2. Thực tế kinh doanh dịch vụ gom hàng tại Hanotrans: 33
  2.2.2.1. Cơ sở vật chất cho hoạt động gom hàng: 34
  2.2.2.2. Hệ thống đại lý: 35
  2.2.2.3. Trình độ của đội ngũ cán bộ: 37
  2.2.2.4. Quan hệ với các hãng tàu hoặc các công ty giao nhận khác 38
  2.2.2.5. Kết quả tính doanh dịch vụ gom hàng của phòng Seo Export
  trong những năm qua : 38
  2.3. Những khó khăn gặp phải trong kinh doanh dịch vụ gom hàng của
  công tỵ và nguyên nhân của những khó khăn đó 43
  2.3.1.Những khó khăn của Hanotrans trong việc cung cấp dịch vụ gom
  hàng 45
  2.3.1.1. Thứ nhất, việc phải chuyn giao hàng hóa qua nhiều cấp đại
  là bất cập lớn nhất trong chuỗi cung cấp dịch vụ của công ty. 45
  2.3.1.2. Thứ hai, là sự cạnh tranh của các đơn vị hoạt động cùng ngành
  48
  2.3.1.3. Thứ ba, Hanotrans gần như không có hàng chi định 50
  2.3.2.Những nguyên nhân gây ra những bất cập trong hoạt động gom
  hàng của Hanotrans 51
  2.3.2.1.Nguyên nhân chủ quan : 51
  2.3.2.2. Nguyên nhân khách quan: 54
  Chương ni : Một số giải pháp phát triển dịch vụ gom hàng 57
  tại Hanotrans 57
  3.1. Định hướng phát triển dịch vụ gom hàng tại Hanotrans 57
  3.1.1. Những mục tiêu phát triển trong ngắn hạn
  3.1.1. l.Đổi với hoạt động kinh doanh :
  3.1.1.2.ĐỐÌ với nguồn nhân lực :
  3.1.1.3ĐỐÍ với việc quy trì và tìm kiếm khách hàng :
  3.1.2. Những mục tiêu phát triển trong trung hạn
  3.1.2. l.Đối với việc mở rộng thị trường
  ĩ. 1.2.2.ĐỐÌ với quy mô vốn :
  ỉ. 1.2. ĩ. Thay đoi trụ sở chính :
  3.1.2.4.Đối với các đích vụ : 6
  3.1.2.5.ĐỐỈ với nguồn nhân lực : 6
  3.1.3. Định hướng phát triển trong dài hạn : 60
  3.1.3. l.Đối với hoạt động gom hàng : 6
  3.1.3.2. Quy mô vòn của công ty và hình thữc công ty :
  3.1.3.3.Đối với lĩnh vực hoạt động :
  3.1.3.4.Đối với nguồn nhăn lực : 6
  3.2. Giải pháp để phát triển dịch vụ gom hàng tại Hanotrans 61
  3.2.1. Thứ nhất, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động gom
  hàng: 62
  3.2.1.1. Cải thiện và mở rộng hệ thong kho bãi:
  3.2.1.2. Mua thêm các phương tiện phục vụ cho việc vận chuyến v
  hàng hóa lên container 62
  3.2.2. Thứ hai, đấy mạnh công tác duy trì và ám kiếm khách hàng . 6
  3.2.2,1. Thường xuyên giữ liên lạc với các khách hàng quen thuộ
  3.2.2.2. Xây dựng một chê độ ưu đãi về giá cước đoi với các khá
  hàng quen thuộc và những khách hàng gửi hàng so lượng lớn 6
  3.2.2.3. Tiếp cận các khách hàng thuộc nhóm khách hàng ở các
  công nghiệp và làng nghê : 64
  3.2.3. Thứ ba, tăng cường hoạt động marketìng giới thiệu dịch vụ: 65
  3.2.3.1.Quảng cáo hình ảnh của công ty cũng như dịch vụ gom hàng
  trên các phương tiện truyền thông : như đài, báo, các tạp chí chuyê
  ngành **
  3.2.3.2. Xây dựng trang Web riêng cho công ty 6
  3.2.3.3. Xây dựng thương hiệu và định vị cho thương hiệu Hanotrans
  công ty gom hàng uy tín chất lượng. 67
  3.2.4.Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường dịch vụ gom hàng:
  68
  3.2.5. Thứ năm, song song với mở rộng tìm kiếm khách hàng cần xây
  dựng các hệ thống đại lý trực tiếp. 69
  3.2.6. Thứ sáu, các giải pháp về nâng cao nguồn nhân lực : 7
  3.2.7. Thứ bẩy, biện pháp gia tăng nguồn vốn và thực hiện việc mua
  bảo hiểm trách nhiệm ca người gom hàng: 71
  3.2.8. Một so biện pháp khác: 72
  3.2.9. Các giải pháp để khắc phục những nguyên nhân khách quan gây
  ra những khó khăn trong hoạt động gom hàng ca Hanotrans 73
  Kết luận 74
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Gom hàng và giải pháp phát triển dịch vụ gom hàng của công ty HaNotrans
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Gom hàng và giải pháp phát triển dịch vụ gom hàng của công ty HaNotrans sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status