Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh nông lâm thủy sản trường thành

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh nông lâm thủy sản trường thành

  MỤC LỤC

  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  . 4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4
  2.1.1 Khái niệm và vai trò của xuất khẩu. . 4
  2.1.1.1. Khái niệm 3
  2.1.1.2. Vai trò . 4
  2.1.2. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 5
  2.1.2.1. Khái niệm 5
  2.1.2.2. Nội dung . 5
  2.1.2.3. Mục đích . 6
  2.1.2.4. Nhiệm vụ 6
  2.1.2.5. Vai trò . 6
  2.1.2.6. Ý nghĩa . 7
  2.1.3. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 7
  2.1.3.1. Doanh thu 7
  2.1.3.2. Chi phí 7
  2.1.3.3. Lợi nhuận 8
  2.1.4. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 9
  2.1.4.1. Lợi nhuận trên tài sản (ROA) 9
  2.1.4.2. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) . 10
  2.1.4.3. Lợi nhuận trên doanh thu (ROS) . 10
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 10
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 10
  2.2.2.1. Phương pháp so sánh . 10
  2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 11
  CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THUỶ SẢN
  TRƯỜNG THÀNH 17
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỦY
  SẢN TRƯỜNG THÀNH . 17
  3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 17
  3.3. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ . 18
  3.3.1. Cơ cấu tổ chức 18
  3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 19
  3.3.2.1. Ban giám đốc 19
  3.3.2.2. Các phòng ban . 20
  3.4. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY . 21
  3.4.1. Chức năng 21
  3.4.2. Nhiệm vụ 22
  3.5. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  QUA 3 NĂM TỪ 2006 – 2008 . 22
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRƯỜNG THÀNH 25
  4.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG
  TY QUA 3 NĂM TỪ 2006 – 2008 . 25
  4.1.1. Phân tích tình hình doanh thu . 25
  4.1.1.1. Phân tích doanh thu theo mặt hàng xuất khẩu 25
  4.1.1.2. Phân tích doanh thu theo thị trường xuất khẩu . 29
  4.1.1.3. Phân tích doanh thu theo thành phần . 33
  4.1.2. Phân tích tình hình chi phí 35
  4.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận 38
  4.1.3.1. Phân tích tình hình lợi nhuận chung của công ty 38
  4.1.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh . 39
  4.1.3.3. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính . 40
  4.1.3.4. Lợi nhuận từ hoạt động khác . 40
  4.1.4. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 42
  4.1.4.1 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS) 42
  4.1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) . 42
  4.1.4.3. Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản 43
  4.2. PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH
  DOANH CỦA CÔNG TY 43
  4.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng bán . 43
  4.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình chi phí . 44
  4.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu . 45
  4.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận . 45
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH
  TRANH CỦA CÔNG TY . 52
  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 52
  5.2. GIẢI PHÁP . 52
  5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 53
  5.2.2. Một số giải pháp khác 54
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 55
  6.1. KẾT LUẬN . 55
  6.2. KIẾN NGHỊ 57
  6.2.1. Đối với công ty . 56
  6.2.2. Đối với Nhà Nước 56
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh nông lâm thủy sản trường thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh nông lâm thủy sản trường thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status