Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vấn đề chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới và triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng của công ty spt

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vấn đề chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới và triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng của công ty spt

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC .1
  DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮVIẾT TẮT 6
  DANH MỤC CÁC BẢNG .11
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊ .12
  LỜI NÓI ĐẦU 14
  CHƯƠNG 1. MẠNG THẾHỆMỚI .16
  1.1 Khái niệm .16
  1.2 Các đặc điểm của mạng NGN .17
  1.3 Kiến trúc dịch vụcủa mạng thếhệmới 18
  1.4 Các tham số đánh giá chất lượng mạng 22
  1.4.1 Băng thông .23
  1.4.2 Trễ 23
  1.4.3 Trượt .24
  1.4.4 Mất gói .25
  CHƯƠNG 2. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ(QoS) .25
  2.1 Khái niệm .26
  2.2 Các kỹthuật QoS 26
  2.2.1 Mô hình dịch vụcốgắng tối đa (Best Effort) .28
  2.2.2 Dịch vụtích hợp (Integrated Service) 28
  2.2.2.1 Dịch vụ đảm bảo GS (Guaranteed Service) .30
  2.2.2.2 Dịch vụkiểm soát tải CL (Controlled Load) 30
  2.2.2.3 Kết luận .30
  2.2.3 Mô hình Differentiated Service 31
  2.2.3.1 Trường DS của DiffServ 32
  2.2.3.2 Per-hop Behavior trong DiffServ .32
  2.2.3.3 Các cơchếDiffServ .36
  2.2.3.4 Ưu nhược điểm của mô hình DiffServ .37
  2.2.3.5 Kết luận vềDiffServ 38
  2.2.4 So sánh 2 mô hình kiến trúc QoS chính 39
  2.3 Các giao thức báo hiệu trong kỹthuật QoS 39
  2.3.1 Giao thức dành sẵn tài nguyên .40
  2.3.2 Mô hình RSVP end-to-end 42
  CHƯƠNG 3. PHÂN LOẠI, PHÂN MẢNH
  VÀ NÉN GÓI DỮLIỆU TRONG KỸTHUẬT QoS .44
  3.1 Phân loại gói dữliệu 44
  3.1.1 Quyền ưu tiên IP .45
  3.1.2 Định tuyến chính sách (PBR) 47
  3.1.2.1 Đặc điểm của PBR 47
  3.1.2.2 Nguyên tắc hoạt động 47
  3.2 Phân mảnh gói dữliệu (MLP) .48
  3.2.1 Các đặc tính phân mảnh dữliệu 48
  3.2.2 Nguyên lý hoạt động .49
  3.3 Các giải thuật nén tải tin .50
  3.3.1 Nguyên tắc hoạt động .50
  3.3.2 Nén tiêu đề 52
  3.3.2.1 Nén tiêu đềTCP 53
  3.3.2.2 Nén tiêu đềgiao thức thời gian thực (RTP) .53
  CHƯƠNG 4. KỸTHUẬT QoS TRONG ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN .56
  4.1 Tránh tắc nghẽn .56
  4.1.1 Phương pháp bỏ đuôi 57
  4.1.2 Phương pháp loại bỏngẫu nhiên .58
  4.1.3 Phương pháp loại bỏcân bằng ngẫu nhiên .59
  4.1.4 Tốc độtruy nhập cam kết 61
  4.1.4.1 Cơchếhoạt động 61
  4.1.4.2 Các chức năng của CAR .62
  4.1.4.3 Mô hình chiếc thùng và thẻbài 64
  4.1.5 Sửa dạng lưu lượng (GTS) .65
  4.1.5.1 Đặc điểm của GTS 65
  4.1.5.2 Cơchếhoạt động của GTS .66
  4.1.5.3 Kết luận .67
  4.2 Điều khiển tắc nghẽn 68
  4.2.1 Hàng đợi vào trước ra trước (FIFO) 69
  4.2.1.1 Các ưu nhược điểm của hàng đợi FIFO 69
  4.2.1.2 Cấu hình FIFO 70
  4.2.2 Hàng đợi tuần tự(CQ) 71
  4.2.2.1 Cơchếhoạt động 71
  4.2.2.2 Những ưu nhược điểm của hàng đợi CQ .75
  4.2.2.3 Cấu hình thực thi hàng đợi CQ 75
  4.2.3 Hàng đợi ưu tiên (PQ) .77
  4.2.3.1 Cơchếhoạt động 77
  4.2.3.2 Những ưu nhược điểm của hàng đợi PQ .78
  4.2.3.3 Cấu hình thực thi hàng đợi ưu tiên .78
  4.2.3.4 Kết luận .80
  4.2.4 Hàng đợi cân bằng trọng số(WPQ) .81
  4.2.4.1 Cơchếhoạt động 81
  4.2.4.2 Hàng đợi cân bằng trọng sốphân loại lưu lượng 82
  4.2.4.3 Hàng đợi cân bằng trọng sốphân lớp lưu lượng .84
  4.2.4.4 Hàng đợi cân bằng trọng sốtốc độcao .85
  4.2.4.5 Các ưu nhược điểm của hàng đợi WFQ 87
  4.2.4.6 Cấu hình thực thi WFQ 87
  CHƯƠNG 5. KỸTHUẬT QoS TRONG MẠNG IP/MPLS .89
  5.1 Cơsở .89
  5.2 Định nghĩa chuyển mạch nhãn (MPLS) 90
  5.2.1 Chuyển mạch nhãn là gì? .90
  5.2.2 Ưu điểm của kỹthuật MPLS 90
  5.3 Kiến trúc MPLS 91
  5.3.1 Cấu trúc khối .91
  5.3.2 Một sốkhái niệm trong chuyển mạch nhãn 92
  5.3.2.1 Lớp chuyển tiếp tương đương (FEC) 92
  5.3.2.2 Router chuyển mạch nhãn (LSR) .92
  5.3.2.3 Giao thức phân phối nhãn .94
  5.3.2.4 Tuyến đường chuyển mạch nhãn .95
  5.4 Thực hiện cơchếQoS trong mạng MPLS .95
  5.4.1 Cấu trúc trường MPLS EXP trong gói IP được gán nhãn 96
  5.4.2 Gán nhãn tại biên mạng .98
  5.4.3 Chuyển tiếp gói MPLS 99
  5.5 Kết luận .99
  CHƯƠNG 6. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MPLS QoS
  TRÊN HẠTẦNG MẠNG CỦA CÔNG TY SPT 100
  6.1 Hạtầng mạng IP của công ty SPT 100
  6.2 Phương án triển khai 101
  6.2.1 Chia sẻbăng thông kênh liên tỉnh .101
  6.2.1.1 Chính sách định tuyến 104
  6.2.1.2 Địa chỉIP cho các router 105
  6.2.1.3 QoS và phân lớp dịch vụ(CoS) 106
  6.2.2 Tích hợp dịch vụ 106
  6.3 Cấu hình triển khai MPLS QoS trên mạng SPT 107
  6.4 Kết luận .109
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

  Xem Thêm: Vấn đề chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới và triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng của công ty spt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới và triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng của công ty spt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status