Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây Dựng Và Sử Dụng Website Hỗ Trợ Dạy Học Phần Kiến Thức Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Trong Chương Trình Hình Học Nâng Cao Lớp 12 Trường Trung Học Phổ Thông

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây Dựng Và Sử Dụng Website Hỗ Trợ Dạy Học Phần Kiến Thức Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Trong Chương Trình Hình Học Nâng Cao Lớp 12 Trường Trung Học Phổ Thông

  MỤC LỤC
  Mở đầu 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 3
  3. Giả thuyết khoa học 3
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  5. Phương pháp nghiên cứu 4
  6. Cấu trúc của để tài 4
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn . 5
  1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Toán . 5
  1.2. Tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới đổi mới phương
  pháp dạy học 6
  1.3. Mạng máy tính, Internet và website – triển vọng ứng dụng trong dạy
  học . 13
  1.4. Tổng quan về website dạy học . 17
  1.4.1 Khái niệm website dạy học 17
  1.4.2 Đặc trưng của website dạy học 19
  1.4.3 Khả năng hỗ trợ của website với hoạt động dạy và học . 20
  1.4.4 Một số nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng website dạy học 22
  1.4.5 Các yêu cầu sư phạm và quy trình thiết kế website dạy học . 28
  1.4.6 Những hạn chế và chú ý khi sử dụng website dạy học . 30
  1.5. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học
  ở trường Trung học phổ thông 33
  Kết luận chương 1 38
  Chương 2: Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức
  Phương pháp tọa độ trong không gian trong chương trình hình học
  nâng cao lớp 12 trường Trung học phổ thông 39
  2.1. Tổng quan về dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian . 39
  2.1.1 Phương pháp tọa độ trong trường phổ thông 39
  2.1.2 Những trở ngại khi dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong
  không gian” có thể khắc phục được với website dạy học 43
  2.2. Xây dựng website hỗ trợ dạy học phần “Phương pháp tọa độ trong
  không gian” 46
  2.2.1 Những căn cứ của việc thiết kế website dạy học phương pháp toạ độ
  không gian 46
  2.2.2 Ý đồ sư phạm của việc sử dụng website dạy học . 48
  2.2.3 Định hướng xây dựng website dạy học phương pháp toạ độ không gian 50
  2.2.4 Cấu trúc website hỗ trợ dạy học phần “Phương pháp tọa độ trong
  không gian” 51
  2.3. Tổ chức dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong không gian” có
  khai thác website dạy học 61
  2.3.1 Các hình thức tổ chức dạy học có thể khai thác khả năng hỗ trợ của
  website dạy học phương pháp toạ độ trong không gian 61
  2.3.1.1 Hình thức 1: Tích hợp Website dạy học Phương pháp toạ độ trong
  không gian vào các giờ dạy truyền thống . 61
  2.3.1.2 Hình thức 2: giúp học sinh tự học . 65
  2.3.1.3 Hình thức 3: Sử dụng Website dạy học trong kiểm tra, đánh giá học sinh . 70
  2.3.2 Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức phần “Phương pháp tọa
  độ trong không gian” có khai thác Website dạy học 71
  2.3.2.1 Quy trình thiết kế tiến trình dạy học 71
  2.3.2.2 Minh hoạ dạy học một tiết học cụ thể có khai thác website dạy học
  phương pháp toạ độ không gian 73
  2.4. Điều kiện sử dụng website có hiệu quả 85
  2.4.1 Điều kiện về cơ sở vật chất 85
  2.4.2 Điều kiện phần mềm . 85
  2.4.3 Yêu cầu về kĩ năng cơ bản . 85
  Kết luận chương 2 87
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm . 88
  3.1. Mục đích của thực nghiệm 88
  3.2. Đối tượng thực nghiệm . 88
  3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm . 89
  3.4. Phương pháp thực nghiệm 89
  3.5. Kết quả thực nghiệm 90
  3.5.1 Nhận xét về tiến trình dạy học . 90
  3.5.2 Đánh giá kết quả học tập của học sinh . 91
  Kết luận chương 3 96
  Kết luận . 97
  Danh mục các công trình của tác giả đã công bố có liên quan đến đề tài
  luận văn 99
  Tài liệu tham khảo 100
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) đang xâm nhập vào hầu hết các
  lĩnh vực của đời sống con người. Việc đưa CNTT với tư cách là phương tiện
  dạy học (PTDH) hiện đại đã trở thành một trào lưu mạnh mẽ với quy mô quốc
  tế và đó là một xu thế của giáo dục thế giới.
  Do đó việc đưa những thành tựu nổi bật của CNTT vào nhằm đổi mới
  phương pháp dạy học (PPDH) ở trường phổ thông là một chủ trương lớn của
  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng trong Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT đã
  nêu: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp
  học, bậc học, ngành học theo hướng sử dụng công nghệ thông tin như là một
  công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập ở
  tất cả các môn học”. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2000 - 2010
  cũng nhấn mạnh: Các ứng dụng CNTT sẽ trở thành thiết bị dạy học chủ đạo
  trong giảng dạy. Trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, việc
  đổi mới quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng của quá trình này đòi hỏi
  ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực giáo dục. Vì vậy
  một trong những xu hướng đổi mới PPDH hiện nay ở nước ta và trên toàn thế
  giới là ứng dụng và phát triển CNTT vào dạy học. Và thực tế trong những
  năm gần đây đã cho thấy, việc ứng dụng CNTT vào dạy học đã mang lại hiệu
  quả cao hơn so với PPDH truyền thống. Một trong những hướng ứng dụng
  CNTT vào dạy học là xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học. Các ứng
  dụng của website hỗ trợ dạy học với sự trợ giúp của máy vi tính (MVT) và
  Internet tỏ ra có nhiều thế mạnh trong việc hỗ trợ giảng dạy của giáo viên
  (GV) đồng thời góp phần rèn luyện khả năng tự học của học sinh (HS). Đây
  đã thực sự trở thành cầu nối giữa GV và HS, giữa GV và GV, giữa HS và HS.
  Công tác quản lý giáo dục cũng thay đổi, các tài liệu tham khảo, các giáo án,
  sáng kiến kinh nghiệm, các bài tập tham khảo, các đ ề thi, các hình thức luyện
  thi đại học liên tục được đưa lên mạng intermet để GV và HS có thể tham
  khảo, nghiên cứu mọi nơi mọi lúc.
  Phần kiến thức “Phương pháp tọa độ trong không gian” là chương cuối
  cùng trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 trung học phổ thông
  (THPT). Nội dung chương này đề cập đến các kiến thức quan trọng như cách
  xác định tọa độ của véctơ, tọa độ của điểm, biểu thức tọa độ của các phép
  toán véctơ, phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng, phương trình
  mặt cầu, các công thức tính góc, khoảng cách. Thực chất là nghiên cứu hình
  học không gian bằng công cụ đại số.
  Khi giảng dạy và học tập chương này HS gặp phải một số khó khăn
  như: các đối tượng hình học trong không gian trước kia đã được nghiên cứu
  bằng phương pháp tổng hợp, tuy trừu tượng nhưng vẫn có chỗ tựa trực quan,
  khi phát triển từ phương pháp tổng hợp sang PPTĐ thì các đối tượng đã được
  hình thức hóa ở mức trừu tượng cao hơn vì vậy HS khó thấy được ý nghĩa
  hình học của PPTĐ bởi một lí do quan trọng là thiếu những dụng cụ trực
  quan, sinh động.
  Do đó việc tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức của phần này gặp những hạn
  chế, đôi khi HS phải chấp nhận một số tính chất, tiếp thu một cách thụ động.
  Để nâng cao chất lượng tri thức của HS, giúp HS lĩnh hội kiến thức một cách
  có căn cứ khoa học thì việc trực quan hóa các tính chất hình học là một nhu
  cầu cần thiết khi giảng dạy.
  Với những lí do trên chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu là “Xây dựng
  và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ
  trong không gian” trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 THPT” .
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu việc thiết kế website hỗ trợ dạy học phần kiến thức
  “Phương pháp tọa độ trong không gian” trong chương trình hình học nâng cao
  lớp 12 THPT, nhằm thúc đẩy khả năng tự học của HS và góp phần đa dạng
  hóa PTDH.
  3. Giả thuyết khoa học
  Nếu xây dựng được Website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “Phương
  pháp tọa độ trong không gian” đảm bảo tính chính xác khoa học và được sử
  dụng phù hợp với yêu cầu đổi mới PPDH môn Toán thì sẽ phát huy tính tích
  cực, năng lực tự học của HS trong hoạt động học tập, góp phần nâng cao chất
  lượng dạy học môn toán lớp 12 ở trường THPT.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng
  website hỗ trợ đạy học.
  - Nghiên cứu thực trạng dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ
  trong không gian” ở lớp 12 THPT.
  - Thiết kế website hỗ trợ dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ
  trong không gian” trong chương trình hình học nâng cao lớp 12 THPT.
  - Nghiên cứu các hình thức sử dụng Website đã xây dựng được trong
  dạy học phần kiến thức “Phương pháp tọa độ trong không gian” trong chương
  trình hình học nâng cao lớp 12 THPT.
  - Áp dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài vào dạy học một số bài
  trong phần “Phương pháp tọa độ trong không gian”, tiến hành thực nghiệm sư
  phạm để kiểm chứng giả thuyết khoa học đã đặt ra.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu các văn kiện của Đảng,
  Nhà nước về định hướng đổi mới PPDH. Nghiên cứu tài liệu lý luận về việc
  sử dụng MVT và những ứng dụng của nó trong việc đổi mới PPDH và nâng
  cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường THPT. Nghiên cứu nội dung,
  chương trình SGK, SGV và các tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung
  phần PPTĐ trong không gian.
  - Phương pháp điều tra, quan sát: Lập phiếu điều tra, quan sát kết quả
  mục đích thăm dò ý kiến của HS để nắm bắt được những thuận lợi và khó
  khăn của các em, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp về việc dạy học phần
  nội dung này để làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.
  - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm giảng dạy một số
  giáo án đã đề xuất trong luận văn “Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học
  phần kiến thức Phương pháp tọa độ trong không gian trong chương trình hình
  học nâng cao lớp 12 THPT” nhằm đánh giá khả thi và hiệu quả của đề tài.
  - Phương pháp phân tích, đánh giá: Sử dụng phương pháp phân tích
  định tính, phân tích định lượng nhằm rút ra các kết luận liên quan. Đánh giá
  kết quả bằng phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục.
  6. Cấu trúc của đề tài
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, phần nội dung của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn
  Chương 2. Xây dựng và sử dụng website hỗ trợ dạy học phần kiến thức
  “Phương pháp tọa độ trong không gian” trong chương trình hình học nâng cao
  lớp 12 THPT
  Chương 3. Thực nghiệm sư phạm
  Luận văn có sử dụng 48 tài liệu tham khảo, trong đó có 42 tài liệu Tiếng
  Việt, 2 tài liệu Tiếng Anh, một số website.

  Xem Thêm: Xây Dựng Và Sử Dụng Website Hỗ Trợ Dạy Học Phần Kiến Thức Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Trong Chương Trình Hình Học Nâng Cao Lớp 12 Trường Trung Học Phổ Thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây Dựng Và Sử Dụng Website Hỗ Trợ Dạy Học Phần Kiến Thức Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Trong Chương Trình Hình Học Nâng Cao Lớp 12 Trường Trung Học Phổ Thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status