Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Tân Đức Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Tân Đức Minh

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 0
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DƯỢC PHẨM 2
  I. Kinh doanh dược phẩm và những nội dung chủ yếu về hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm 3
  1. Kinh doanh dược phẩm 3
  1.1. Kinh doanh, kinh doanh thương mại 3
  1.2. Kinh doanh dược phẩm và ý nghĩa của hoạt động kinh doanh
  dược phẩm 6
  2. Những nội dung chủ yếu về hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm 7
  2.1. Nghiên cứu thị trường 8
  2.2. Huy động và sử dụng các nguồn lực đưa vào kinh doanh 9
  2.3. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tạo nguồn, mua hàng, dự trữ, bảo quản, vận chuyển hàng hoá 9
  2.4. Định giá bán hàng hoá 10
  2.5. Xây dựng mạng lưới phân phối 11
  2.6. Thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại và các hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng 12
  2.7. Quản trị vốn, chi phí, hàng hoá và nhân sự trong hoạt động
  kinh doanh 13
  2.8. Phân tích, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh 14
  II. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm 15
  1. Hiệu quả kinh doanh và vai trò nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nển kinh tế thị trường 15
  1.1. Hiệu quả kinh doanh 15
  1.2. Vai trò của nâng cao hiệu quả kinh doanh cuả doanh nghiệp trong nển kinh tế thị trường 20
  2. Hiệu quả kinh doanh dược phẩm 22
  2.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh dược phẩm và ý nghĩa xã hội của nâng cao hiệu quả kinh doanh dược phẩm 22
  2.2. Các nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh doanh dược phẩm 23
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh dược phẩm và phương pháp xác định 24
  III. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh dược phẩm 33
  1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 33
  1.1. Yếu tố chính trị, luật pháp 33
  1.2. Yếu tố kinh tế 34
  1.3. Yếu tố khoa học - công nghệ 34
  1.4. Yếu tố văn hoá - xã hội 35
  1.5. Yếu tố điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng 35
  1.6. Yếu tố quốc tế 36
  2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 36
  2.1. Khách hàng 36
  2.2. Nhà cung ứng 36
  2.3. Đối thủ cạnh tranh 37
  2.4. Các trung gian thương mại 37
  2.5. Công chúng 38
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN ĐỨC MINH 39
  I. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH
  Tân Đức Minh 40
  1. Quyết định thành lập công ty 40
  2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 40
  3. Cơ cấu tổ chức của công ty 40
  4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 43
  4.1. Lĩnh vực kinh doanh 43
  4.2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh 44
  4.3. Mạng lưới kinh doanh 46
  4.4. Cơ sở vật chất 47
  4.5. Vốn kinh doanh 48
  4.6. Lực lượng lao động của công ty 48
  4.7. Nhà cung ứng, khách hàng 49
  4.8. Chính sách giá và phương thức thanh toán 52
  4.9. Hoạt động bán hàng 53
  II. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 54
  1. Các chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối 54
  1.1. Doanh thu 57
  1.2. Chi phí 57
  1.3. Lợi nhuận 58
  1.4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 59
  2. Các chỉ tiêu hiệu quả tương đối 62
  2.1. Tỉ suất lợi nhuận 62
  2.2. Cơ cấu chi phí và tỉ trọng các khoản mục chi phí 65
  2.3. Hiệu quả sử dụng vốn 69
  2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 73
  2.5. Hiệu quả sử dụng lao động 75
  III. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty 76
  1. Những kết quả đạt được 76
  2. Những hạn chế 78
  2.1. Những hạn chế xuất phát từ các nhân tố chủ quan 78
  2.2. Những hạn chế xuất phát từ các nhân tố khách quan 79
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN ĐỨC MINH 81
  I. Thực trạng ngành Dược Việt Nam 82
  1. Những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại 82
  2. Triển vọng phát triển thị trường dược Việt Nam 83
  II. Định hướng phát triển của ngành Dược Việt Nam 85
  1. Mục tiêu tổng quát 85
  2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 85
  III. Định hướng phát triển của công ty 86
  1. Mục tiêu của công ty trong thời gian tới 86
  2. Phương hướng của công ty trong thời gian tới 87
  IV. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH dược phẩm Tân Đức Minh 88
  1. Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường 88
  2. Giải pháp về sản phầm 89
  3. Giải pháp về giá 90
  4. Giải pháp về kênh phân phối 91
  5. Tăng cường các hoạt động xúc tiến 91
  6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 93
  7. Giảm chi phí kinh doanh 94
  8. Giải pháp về nguồn nhân lực 95
  9. Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh 96
  V. Một số kiến nghị 97
  1. Với cơ quan nhà nước 97
  2. Với công ty 98
  KẾT LUẬN 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Tân Đức Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Tân Đức Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status