Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  Giới thiệu chung  I/ Phân tích những nội dung cơ bản.
  1. Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội thể hiện sự nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh: Từ khi trở thành người Cộng sản, cho đến khi trở thành lãnh tụ nguyên thủ quốc gia, mối quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ các bài viết của Người chỉ có một "đề tài" là: Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và dân chủ nghĩa xã hội.
  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thể hiện một cách tập trung những luận điểm sáng tạo lớn về lý luận của Hồ Chí Minh. Những luận điểm đó có giá trị lâu dài chỉ đạo đường lối cách mạng Việt Nam và đóng góp quan trọng vào việc phát triển lý luận về cách mạng vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Trong khi giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự phản ánh chính xác mục đích lý tưởng, khát vọng và ham muốn tột bậc của danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh "Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phản ánh tính triệt để cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đặt vấn đề giải phóng con người, hạnh phục của con người ở mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội làm chứng minh tính đúng đắn của con đường cách mạng Việt Nam trải qua 75 năm kiểm nghiệm. Ngày nay tư tưởng đó càng được khẳng định và chứng minh bằng thực tế.
  2. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội con đường duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam là đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam - Trên cơ sở:
  - Hồ Chí Minh khảo cứu lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới ngọn cờ phong kiến và tư sản đều thất bại. Lịch sử dân tộc đòi hỏi phải có con đường cứu nước mới.
  - Hồ Chí Minh khảo cứu kinh nghiệm thế giới, đặc biệt con đường của cách mạng Mỹ 1776, cách mạng Pháp 1780, cách mạng Nga 1917.
  - Hồ Chí Minh khảo cứu lý luận trên thế giới, cuối cùng đã đến với lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có lý luận về cách mạng không ngừng.
  - Qua hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh đặc biệt sự kiện người gửi yêu sách đến hội nghị Véc Xay (6/1919).
  Suy từ những cơ sở đó, Hồ Chí Minh rút ra kết luận: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.
  - Kiến thức mở rộng: Từ đây chấm dứt sự khủng hoảng của đường lối cứu của dân tộc, từ đây cách mạng Việt Nam liên tục giành thắng lợi.
  3. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội:

  Xem Thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status