Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN tăng cường đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. tăng cường đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam

  Giới thiệu tài liệu tăng cường đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam
  MỤC LỤC
  Chương I :Những vấn đề chung về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn NSNN
  4
  1. Những vấn đề lí luận về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 4
  1.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
  đường bộ. 4
  1.1.1.Khái niệm. 4
  1.1.2. Đặc điểm đầu tư hạ tầng phát triển giao thông đường bộ. 5
  1.2.Vai trò của đầu tư phát triền giao thông đường bộ. 7
  1.2.1. Đẩy mạnh phát triển kinh tế. 7
  1.2.2.Phát triển văn hoá-xã hội. 8
  1.2.3. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 9
  1.2.4.Bảo đảm an ninh quốc phòng. 9
  1.2.5. Đẩy mạnh hội nhập và giao lưu quốc tế. 10
  1.3. Nguồn vốn NSNN đầu tư phát triển giao thông đường bộ. 10
  1.3.1.Khái niệm về vốn ngân sách nhà nước. 10
  1.3.2. Đặc điểm vốn ngân sách trong phát triển giao thông đường bộ. 12
  1.3.3.Vai trò của vốn ngân sách trong phát triển giao thông đường bộ 13
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng hiệu quả vốn NSNN trong phát triển hạ tầng GTĐB. 14
  1.4.1.Các nhân tố về kinh tế. 14
  1.4.2. Đặc điểm tự nhiên của cả nước và từng vùng. 15
  1. 4.3.Các nhân tố về chính trị,pháp luật. 15
  1.4.4.Các chính sách của nhà nước và trình độ quản lý. 15
  1.4.5.Thực trạng xuống cấp của giao thông vận tải đường bộ. 16
  1.4.6.Các nhân tố khác. 17
  2.Nội dung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn NSNN. 17
  2.1.Nội dung. 17
  2.1.1. Đầu tư vào hạ tầng GTĐB theo chu kì của dự án. 17
  2.1.2. Đầu tư vào hạ tầng GTĐB theo lĩnh vực đầu tư. 19
  2.1.3. Đầu tư vào hạ tầng GTĐB theo khu vực đầu tư. 20
  2.1.4. Đầu tư vào hạ tầng GTĐB theo vùng lãnh thổ. 20
  2.2. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả đầu tư phát triển. 21
  Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam bằng nguồn vốn NSNN. 22
  1.Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển giao thông đường bộ 22
  1.1.Vị trí của ngành giao thông đường bộ. 22
  1.2.Thực trạng hệ thống giao thông đường bộ. 23
  2.Thực trạng đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ. 27
  2.1.Tình hình huy động vốn NSNN đầu tư phát triển giao thông đường bộ. 27
  2.2.Tình hình sử dụng vốn NSNN cho phát triển giao thông đường bộ. 30
  2.2.1.Cơ chế quản lý và sử dụng vốn NSNN cho giao thông đường bộ. 30
  2.2.2. Đầu tư phát triển giao thông đường bộ phân theo lĩnh vực đầu tư. 34
  2.2.3. Đầu tư phát triển giao thông đường bộ theo khu vực nông thôn và thành thị. 36
  2.2.3.1. Đầu tư vào giao thông nông thôn. 36
  2.2.3.2. Đầu tư vào giao thông đường bộ đô thị. 38
  2.2.4. Đầu tư phát triển giao thông đường bộ theo vùng lãnh thổ. 39
  3.Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư phát triển giao thông đường bộ bằng nguồn vốn NSNN 42
  3.1. Kết quả và hiệu quả đạt được. 42
  3.2.Tồn tại và nguyên nhân. 48
  3.2.1.Tồn tại. 48
  3.2.2. Nguyên nhân 48
  Chương III:Một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam. 53
  1.Chiến lược đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam đến 2020. 53
  1.1 Quan điểm đầu tư phát triển giao thông đường bộ đến 2020. 53
  1.2. Mục tiêu quy hoạch phát triển. 54
  1.3.Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 56
  1.4.Nhu cầu vốn cho đầu tư của NSNN phát triển giao thông đường bộ. 63
  2. Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn NSN 65
  2.1.Hoàn thiện công tác lập quy hoạch,kế hoạch phát triển giao thông đường bộ. 65
  2.2.Các giải pháp về chính sách tạo vốn NSNN phát triển giao thông đường bộ. 66
  2.3.Các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 67
  2.4. Tăng cường công tác giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng và thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các dự án đường bộ. 68
  2.5.Các giải pháp làm tăng hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. 70
  2.6.Các giải pháp về bảo vệ môi trường. 72
  2.7.Các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. 72
  2.8.Các giải pháp về đầu tư phát triển khoa học công nghệ. 73
  2.9.Hoàn thiện cơ chế đầu thầu và tăng cường quản lý công tác đấu thầu. 74


  Xem Thêm: tăng cường đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tăng cường đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status