Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của hiện tượng song ngữ tại An Giang (544 trang)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của hiện tượng song ngữ tại An Giang (544 trang)

  1. Lí do lựa chọn đề tài
  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ. Nhờ
  chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam được
  thể hiện ở Hiến pháp “bình đẳng dân tộc trong đó có bình đẳng về
  ngôn ngữ”, tiếng Việt được bảo vệ và phát triển trở thành ngôn ngữ
  giao tiếp chung của cả nước, các ngôn ngữ của 53 dân tộc thiểu số
  được bảo tồn và phát huy, thực hiện chức năng là công cụ giao tiếp
  trong nội bộ của dân tộc mình. Hàng loạt các vấn đề về ngôn ngữ dân
  tộc thiểu số đã được quan tâm nghiên cứu và đạt được những thành
  tựu đáng kể. Tuy nhiên, đáng tiếc là, tiếng Hoa với tư cách là ngôn
  ngữ dân tộc thiểu số của dân tộc Hoa ở Việt Nam thì chưa có công
  trình nghiên cứu đáng kể nào. Đây chính là lí do chúng tôi chọn đề tài
  này. Và, để có thể tập trung khảo sát sâu hơn, chúng tôi chọn địa bàn
  An Giang - nơi có người Hoa sinh sống làm đối tượng khảo sát.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  Thông qua khảo sát cảnh huống song ngữ Việt - Hoa ở An
  Giang, chúng tôi muốn tìm hiểu trạng thái song ngữ xã hội của người
  Hoa ở Việt Nam, như sự phân bố chức năng giữa tiếng Việt với tiếng
  Hoa (cũng như với các ngôn ngữ dân tộc thiểu số khác). Để đạt được
  mục đích trên, luận án đề ra các nhiệm vụ nghiên cứu như sau: (1) Hệ
  thống hoá những kiến thức về lí luận liên quan đến đề tài. (2) Giới
  thiệu một số nét khái quát về tiếng Hán và các phương ngữ Hán có
  liên quan đến khái niệm tiếng Hoa của người Hoa ở Việt Nam. (3)
  Miêu tả cảnh huống ngôn ngữ ở An Giang. (4) Khảo sát đặc điểm sử
  dụng ngôn ngữ của người Hoa ở An Giang. (5) Khảo sát việc sử dụng
  ngôn ngữ của học sinh người Hoa trong nhà trường và thái độ ngôn
  ngữ của phụ huynh học sinh người Hoa đối với trạng thái song ngữ
  Việt - Hoa tại địa phương.
  2
  3. Đối tượng và giới hạn tư liệu khảo sát
  Đối tượng khảo sát là những người Hoa đang sinh sống tại
  An Giang. Hiện nay tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính trực
  thuộc, bao gồm thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và 9 huyện.
  Tuy nhiên, do điều kiện có hạn, chúng tôi chỉ tập trung vào một số
  địa bàn tiêu biểu cho trạng thái song ngữ Việt - Hoa.
  4. Phương pháp và thủ pháp nghiên cứu
  4.1. Phương pháp và thủ pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương
  pháp điều tra ngôn ngữ học xã hội bằng anket kết hợp với quan sát và
  phỏng vấn sâu; phương pháp quy nạp trong nghiên cứu, hệ thống hoá
  vấn đề; phương pháp phân tích định lượng, có sử dụng phần mềm
  SPSS trong xử lí tư liệu; phương pháp đối chiếu và thống kê. Ngoài ra,
  chúng tôi cũng sử dụng các thủ pháp thu thập, phân tích tư liệu mà
  ngôn ngữ học truyền thống thường sử dụng.
  4.2. Mẫu nghiên cứu: Điều tra khảo sát được lựa chọn trên mật độ cư
  trú của người Hoa (nơi người Hoa cư trú tập trung và nơi họ sống xen
  kẽ với cả người Kinh, người Khmer; và nơi người Hoa chỉ cư trú xen
  kẽ với người Kinh); theo giới tính, tuổi tác, nơi sinh, nơi ở, trình độ
  học vấn và nghề nghiệp.
  5. ý nghĩa lí luận và thực tiễn
  5.1. ý nghĩa lí luận: Kết quả khảo sát trạng thái song ngữ Việt - Hoa
  ở An Giang góp phần vào việc nghiên cứu hiện tượng song ngữ xã hội
  từ góc nhìn của ngôn ngữ học xã hội, như cảnh huống ngôn ngữ, vấn
  đề giao tiếp trong xã hội song ngữ, sự phân bố chức năng giữa các
  ngôn ngữ. Cũng vậy, kết quả khảo sát về thái độ ngôn ngữ cũng như
  tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh, phụ huynh người Hoa sẽ
  3
  góp phần vào việc nghiên cứu lí luận về chính sách ngôn ngữ - nhất là
  trong tình hình hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay.
  5.2. ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu một mặt góp phần vào
  việc nghiên cứu các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam, mặt khác
  sẽ giúp cho Nhà nước mà trước hết là lãnh đạo tỉnh An Giang có cái
  nhìn đầy đủ hơn về tình hình tiếng nói, chữ viết của người Hoa ở Việt
  Nam. Trên cơ sở đó, có thể đưa ra chính sách cũng như các biện pháp
  thực thi phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của
  người Hoa nói riêng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số khác nói chung.
  Kết quả nghiên cứu cũng giúp cho việc xem xét vấn đề giáo dục song
  ngữ tiếng Việt - tiếng dân tộc thiểu số; việc lựa chọn, đưa một số
  ngôn ngữ dân tộc thiểu số vào thành môn học trong nhà trường.
  6. Cái mới của luận án
  Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ
  thống về trạng thái song ngữ Việt - Hoa của người Hoa ở Việt Nam
  tại An Giang. Vì thế, lần đầu tiên các vấn đề về song ngữ xã hội Việt
  - Hoa được khảo sát toàn diện tại địa điểm tương đối có đông người
  Hoa sinh sống là An Giang.
  7. Bố cục của luận án
  Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phục lục,
  luận án gồm bốn chương: Chương 1. Những cơ sở lí luận liên quan
  đến luận án. Chương 2. Bức tranh tổng quát về người Hoa với tiếng
  Hoa ở An Giang. Chương 3. Năng lực ngôn ngữ và tình hình sử dụng
  ngôn ngữ trong giao tiếp của người Hoa ở An Giang. Chương 4. Đặc
  điểm sử dụng ngôn ngữ của học sinh người Hoa và thái độ ngôn ngữ
  của học sinh và phụ huynh đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong nhà
  trường.

  Xem Thêm: Những đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của hiện tượng song ngữ tại An Giang (544 trang)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của hiện tượng song ngữ tại An Giang (544 trang) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status