Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm

  MỤC LỤC

  MỤC LỤC 1
  DANH MỤC CÁC HÌNH .5
  DANH MỤC CÁC BẢNG 7
  LỜI MỞ ĐẦU 9
  Chương 1: TỔNG QUAN .11
  1.1 Yêu cầu thực tế và lý do thực hiện đề tài: .11
  1.2 Mục tiêu của đề tài: .12
  1.3 Giải pháp hiện có: .12
  1.4 Hướng tiếp cận của luận văn 13
  1.5 Nội dung thực hiện của đề tài: 14
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .16
  2.1 Lý thuyết cho phần thiết kế biễu mẫu thi trắc nghiệm: .17
  2.1.1 Phân tích các thành phần trên biểu mẫu trắc nghiệm: 17
  2.1.2 Tổ chức dữ liệu để biểu diễn và lưu trữ biểu mẫu 22
  2.2 Lý thuyết cho phần chấm điểm tự động: .24
  2.2.1 Tóm tắt quá trình thực hiện của phần chấm điểm tự động .24
  2.2.2 Sơ Lược Các Lý Thuyết Về Xử Lý Ảnh Và Nhận Dạng .27
  2.2.2.1 Xử lý ảnh: .27
  2.2.2.1.1 Các thao tác xử lý ảnh cơ bản: .27
  2.2.2.1.2 Tô màu bằng thuật toán dựa theo dòng quét cải tiến 28
  2.2.2.2 Nhận dạng: .32
  2.2.2.2.1 Nhận dạng bốn góc của bài thi bằng thuật toán Hough
  Transform 32
  2.2.2.2.2 Kiểm tra vùng tô 39
  2.2.2.2.3 Mạng nơ ron và ứng dụng vào nhận dạng chữ viết tay in 42
  Chương 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH .45
  3.1 PHÂN TÍCH: .45
  3.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU: 46
  3.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH USE-CASE: .47
  3.3.1 Xác định Actor và Use-Case: .47
  3.3.2 Mô hình Use-case: 47
  3.3.3 Đặc tả Use-case: .48
  3.3.3.1 THIETKEBIEUMAU: .48
  3.3.3.1.1 TAOMOI: .49
  3.3.3.1.2 SUABIEUMAU: 49
  3.3.3.1.3 CHONDOITUONG: 50
  Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm
  - 2 -
  3.3.3.1.4 THEMDOITUONGCOBAN: 50
  3.3.3.1.4 THEMDOITUONGDOHOA: 50
  3.3.3.1.5 XOADOITUONG: .51
  3.3.3.1.6 CAPNHATDOITUONG: .51
  3.3.3.2 SOANDAPAN: 52
  3.3.3.2.1 THEMDAPAN: .53
  3.3.3.2.2 CAPNHATDAPAN: 53
  3.3.3.2.3 XOADAPAN: 54
  3.3.3.3 CHAMDIEM: 54
  3.3.3.4 QUANLYKYTHI: .55
  3.3.3.4.1 THEMKYTHI: .56
  3.3.3.4.2 CAPNHATKYTHI: .56
  3.3.3.4.3 XOAKYTHI: .57
  3.3.3.5 QUANLYTHISINH: 57
  3.3.3.5.1 THEMTHISINH: .58
  3.3.3.5.2 CAPNHATTHISINH: 58
  3.3.3.5.3 XOATHISINH: 59
  3.3.3.6 QUANLYMONHOC: 60
  3.3.3.6.1 THEMMONHOC: .60
  3.3.3.6.2 CAPNHATMONHOC: 61
  3.3.3.6.3 XOAMONHOC: 61
  3.3.3.7 QUANLYBAILAM: 62
  3.3.3.6.1 THEMMONHOC: .63
  3.3.3.6.2 CAPNHATMONHOC: 63
  3.3.3.6.3 XOAMONHOC: 63
  3.4 SƠ ĐỒ LỚP: 64
  3.4.1 Sơ đồ: 64
  3.4.2 Mô tả một số lớp chính: 67
  3.4.2.1 Lớp Entity: .67
  3.4.2.2 Lớp Text: 68
  3.4.2.3 Lớp TextCell: .69
  3.4.2.4 Lớp TextField: .70
  3.4.2.5 Lớp ChoiceElement: 71
  3.4.2.6 Lớp Choice: 72
  3.4.2.7 Lớp AnswerCell: 72
  3.4.2.8 Lớp AnswerSheet: 74
  3.4.2.9 Lớp Line: 75
  3.4.2.10 Lớp Rect: 76
  3.4.2.11 Lớp Ellipse: 77
  3.4.2.12 Lớp ImageObj: .78
  3.4.2.13 Lớp Page: .78
  3.4.2.14 Lớp Key: 79
  3.4.2.15 Lớp AnswerKey: 80
  Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm
  - 3 -
  3.4.2.16 Lớp Rate: 81
  3.4.2.17 Lớp Estimation: 81
  3.4.2.18 Lớp Sentence: .82
  3.4.2.19 Lớp Answer: .83
  3.4.2.20 Lớp Recognition: .83
  3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu: .84
  3.5.1 Sơ đồ: 84
  3.5.2 Mô tả các bảng: .85
  3.5.2.1 MauThi: 85
  3.5.2.2 KyThi: 89
  3.5.2.3 MonThi: .89
  3.5.2.4 DeThi: 90
  3.5.2.5 BaiLam: 91
  3.5.2.6 ThiSinh: 92
  3.6 Thiết kế giao diện một số màn hình chính: .92
  3.6.1 Màn hình thiết kế biểu mẫu: .92
  3.6.2 Màn hình chấm điểm: .93
  3.7 Cài đặt: 94
  Chương 4: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT 95
  4.1 Thực nghiệm: .95
  4.2 Kết quả .95
  4.2.1 Phần thiết kế các biểu mẫu: 95
  4.2.2 Phần chấm điểm tự động: .100
  4.3 Đánh giá 101
  4.4 Kết luận .102
  4.5 Hướng phát triển: 102
  PHỤ LỤC .104
  PL.1 Các thao tác xử lý ảnh cơ bản: .104
  PL.1.1 Làm xám ảnh: 104
  PL.1.2 Chuyển sang ảnh nhị phân .106
  PL.1.3 Xoay ảnh 108
  PL.1.4 Biến đổi tỉ lệ ảnh (Scale) 110
  PL.2 Lý thuyết về mạng nơron 111
  PL.2.1 Đặt vấn đề 111
  PL.2.2 Định nghĩa 111
  PL.2.3 Sơ lược cấu tạo của mạng nơron 111
  PL.2.4 Quá trình ánh xạ và quá trình học của mạng nơ ron 112
  PL.2.4.1 Quá trình ánh xạ 112
  PL.2.4.2 Quá trình học .113
  PL.2.4.3 Lan truyền ngược sai số 114
  PL.2.5 Hàm truyền .115
  PL.2.6 Khởi tạo trọng 116
  Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm
  - 4 -
  PL.2.7 Vấn đề quá khớp 116
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

  Xem Thêm: Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status