Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Núi Thành

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Núi Thành

  MỞ ĐẦU
  1. SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI
  Luật quản lý thuế ra ñời có hiệu lực từ 1/7/2007, ñã làm
  thay ñổi căn bản cơchếquản lý thuếtrước ñây, trao quyền chủ ñộng
  hơn cho người nộp thuếvềviệc thực hiện nghĩa vụ, người nộp thuế
  tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ chế này
  nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tuy nhiên công tác
  quản lý thuếngày càng khó khăn, phức tạp hiện tượng khai man, trốn
  thuếxảy ra nhiều hơn. Cùng với sựphát triển của Khu kinh tếmở
  Chu Lai, khu vực kinh tếNgoài quốc doanh trên ñịa bàn huyện Núi
  Thành trong những năm gần ñây phát triển nhanh vềsốlượng, tỷlệ
  ñóng góp cho ngân sách Nhà nước ngày càng lớn, vì vậy trong quá
  trình kê khai, nộp thuếkhông tránh khỏi việc kê khai thiếu thuế, gian
  lận thuế. Vì vậy, ñểtăng thu cho ngân sách Nhà nước cần có các giải
  pháp mang tính thực tiển nhằm kích thích việc thực hiện nghĩa vụ
  thuếvà kiểm soát quá trình kê khai của người nộp thuế.
  Xuất phát từnhững vấn ñềnêu trên, ñềtài “Các giải pháp
  quản lý thuế ñối với khu vực kinh tếNgoài quốc doanh trên ñịa
  bàn huyện Núi Thành” ñược lựa chọn ñểnghiên cứu.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Mục ñích chủyếu của luận văn là nghiên cứu làm rõ cơsở
  lý luận và thực trạng quản lý thu thuế ñối với doanh nghiệp Ngoài
  quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể, chỉ ra kết quả, hạn chế và
  nguyên nhân, ñềxuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế ñối với
  khu vực này trên ñịa bàn huyện Núi Thành trong thời gian ñến.
  4
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý thu thuế ñối với khu vực
  kinh tếNgoài quốc doanh (bao gồm doanh nghiệp và hộkinh doanh
  cá thể) trên ñịa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Địa bàn nghiên cứu: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
  + Luận văn chỉtập trung vào nghiên cứu quản lý nhà nước
  ñối với hoạt ñộng thu thuếnội ñịa dưới sựquản lý của Cục thuếtỉnh
  Quảng Nam và Chi cục thuế huyện Núi Thành không bao gồm sự
  quản lý các khoản thuếquan dưới sựquản lý của cơquan hải quan.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Phương pháp nghiên cứu của ñềtài là tiếp cận phân tích
  ñặc ñiểm về kê khai, nộp thuế của khu vực kinh tế Ngoài quốc
  doanh, ñồng thời ñánh giá thực trạng quản lý thu thuế ñểcó ñược cơ
  sởthông tin cho hoàn thiện công tác quản lý thu thuếcủa Nhà nước
  ñối với khu vực này trên ñịa bàn huyện Núi Thành. Cụthể, ñềtài sử
  dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
  - Sửdụng phương pháp ñiều tra chọn mẫu nhằm khảo sát
  sựhài lòng vềmức ñộphục vụcủa cơquan thuếcũng nhưnhu cầu
  của người nộp thuếyêu cầu ñối với cơquan thuếcần phải ñáp ứng.
  - Sửdụng phương pháp tiếp cận phân tích hệthống ñểxác
  ñịnh các yếu tốtác ñộng ñến sốthu ngân sách của khu vực kinh tế
  Ngoài quốc doanh.
  - Sử dụng phương pháp thống kê ñể ñánh giá sự tăng
  trưởng vềthuếcủa khu vực kinh tếNgoài quốc doanh.
  5. Ý NGHĨA CỦA ĐỀTÀI
  Trên cơ sở nghiên cứu khoa học và hệ thống hoá những
  vấn ñềlý luận và thực tiễn, luận văn có những ñóng góp sau:
  5
  - Trên cơsởchủtrương, ñường lối, quan ñiểm của Đảng và
  Nhà nước vềthuế ñềtài nêu bật vai trò quan trọng của thuếvà quản
  lý thuế ñối với phát triển kinh tếxã hội.
  - Đềtài làm rõ những vấn ñềcơbản vai trò Nhà nước về
  quản lý thuế, nội dung và những nhân tố ảnh hưởng ñến nâng cao vai
  trò Nhà nước vềquản lý thuếmà cụthểlà quản lý thuế ñối với khu
  vực kinh tếNgoài quốc doanh.
  - Từnhững nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm ñềtài ñã ñề
  xuất một sốphương hướng và giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà
  nước vềquản lý thuế ñối với khu vực kinh tếNgoài quốc doanh
  6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN:
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận, kiến nghị, phụlục và danh
  mục tài liệu tham khảo, luận văn ñược viết thành 3 chương.
  Chương 1: Tổng quan về quản lý thuế khu vực kinh tế
  Ngoài quốc doanh.
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuếkhu vực kinh
  tếNgoài quốc doanh trên ñịa bàn huyện Núi Thành
  Chương 3: Giải pháp quản lý thuếkhu vực kinh tếNgoài
  quốc doanh trên ñịa bàn huyện Núi Thành trong thời gian ñến.

  Xem Thêm: Các giải pháp quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Núi Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Núi Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status