Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội- Đà Nẵng

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội- Đà Nẵng

  MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Chức năng quan trọng với người quản lý là phải ñiều khiển và
  thúc ñẩy nhân viên của mình. Đểlàm ñược ñiều này, người quản lý phải
  có khảnăng xây dựng ñộng lực làm việc với người lao ñộng. Nhưng, nói
  luôn dễhơn làm! Xây dựng ñộng lực, cảlý thuyết lẫn thực hành, ñều là
  các chủ ñềkhó. Mặc dù ñã có rất nhiều nghiên cứu vềlĩnh vực này, lý
  thuyết và ứng dụng, chủ ñềxây dựng ñộng lực nơi người lao ñộng vẫn
  chưa thực sự ñược hiểu một cách rõ ràng; trong thực hành lại càng bi ñát
  hơn
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân ñội – Đà Nẵng ñang sở
  hữu một ñội ngũnguồn nhân lực trẻ, giỏi và năng ñộng. Hiện tại, Ngân
  hàng ñã và ñang sửdụng các công cụtạo ñộng lực làm việc cho người
  lao ñộng. Tuy nhiên, trong thực tế, mức ñộ ảnh hưởng của các công cụ
  này ñến người lao ñộng nhưthếnào là ñiều ñáng quan tâm. Do ñó, việc
  phân tích thực trạng sửdụng các công cụtạo ñộng ñộng lực làm việc cho
  người lao ñộng tại Ngân hàng Thương mại cổphần Quân ñội Đà Nẵng,
  ñểqua ñó tìm ra giải pháp hoàn thiện các công cụnày là một việc làm có
  ý nghĩa, nhằm thúc ñẩy nhân viên làm việc tích cực hơn, mang lại hiệu
  quảcao cho nhân viên cũng nhưhoạt ñộng của ngân hàng, ñồng thời
  nâng cao lòng trung thành của nhân viên ñối với ngân hàng.
  Những phân tích trên ñây là lý do ñểtôi lựa chọn ñềtài “Các giải
  pháp tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tại Ngân hàng Thương
  mại cổphần Quân ñội – Đà Nẵng” làm ñềtài nghiên cứu luận văn tốt
  nghiệp của mình.

  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Đề xuất các pháp có tính chất tư vấn cho lãnh ñạo Ngân hàng
  Thương mại cổphần Quân ñội - Đà Nẵng trong việc tạo ñộng lực làm
  việc cho người lao ñộng.

  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  3.1. Đối tượng nghiên cứu.
  Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tại Ngân hàng
  Thương mại cổphần Quân ñội - Đà Nẵng.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Vềnội dung: ñềtài giới hạn nghiên cứu vấn ñề ñộng lực và tạo
  ñộng lực trong khuôn khổcủa khoa học quản trịnguồn nhân lực.
  - Về ñịa bàn và sốngười ñược nghiên cứu:Các nghiên cứu ñược
  triển khai tại Ngân hàng Thương mại cổphần Quân ñội - Đà Nẵng với
  tất cảnhững người lao ñộng của Ngân hàng.
  - Vềthời gian:Sốliệu sơcấp ñểphục vụ ñềtài ñược thực hiện
  trong thời gian từtháng 8 ñến tháng 10 năm 2010.

  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  Sửdụng các phương pháp nhưphân tích, tổng hợp, hệthống hoá,
  khái quát hoá tài liệu ñểxây dựng các khái niệm công cụvà khung lý
  thuyết cho vấn ñềnghiên cứu.
  4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp ñiều tra:
  - Phương pháp quan sát: .
  - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:
  4.3. Phương pháp thống kê
  Phương pháp ñược sửdụng ñểxửlý kết quảnghiên cứu do các
  phương pháp nêu trên ñem lại.

  5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀTÀI
  Xây dựng ñộng lực, cảlý thuyết lẫn thực hành, ñều là các chủ ñề
  khó. Mặc dù ñã có rất nhiều nghiên cứu vềlĩnh vực này, cảvềlý thuyết
  và lẫn ứng dụng. Tuy nhiên, những nghiên cứu vận dụng các lý thuyết
  này trong lĩnh vực ngân hàng còn rất hạn chế. Chưa có ñềtài nào ñềcập
  ñến vấn ñề tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tại Ngân hàng
  Thương mại cổphần Quân ñội - Đà Nẵng.
  Luận văn này cốgắng làm sáng tỏthêm cơsởlý luận khoa học
  của vấn ñềtạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng. Trên cơsở ñó,
  nghiên cứu phân tích, ñánh giá thực trạng vềtạo ñộng lực làm việc; ñồng
  thời ñềxuất một sốgiải pháp tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng
  tại Ngân hàng Thương mại cổphần Quân ñội - Đà Nẵng.

  6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
  Ngoài phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụlục, ñềtài
  ñược chia thành 3 chương:
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG
  LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
  CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG.
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỤC LÀM VIỆC
  CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN QUÂN ĐỘI - ĐÀ NẴNG.

  Xem Thêm: Các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội- Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội- Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status