Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp phát triển ngành bưu chính tỉnh Quảng Nam

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp phát triển ngành bưu chính tỉnh Quảng Nam

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Lịch sửhình thành và phát triển của ngành bưu ñiện luôn gắn
  liền với truyền thống của dân tộc với mỗi bước ñi của cách mạng giải
  phóng dân tộc và xây dựng ñất nước. Sựphát triển của ñất nước trong
  thời gian qua ñều có sự ñóng góp không nhỏcủa ngành bưu ñiện. Những
  ñóng góp này ñã ñược Đảng và Nhà nước ghi nhận.
  Bưu chính ngày nay ñã trở thành một ngành rất phát triển và
  mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà cung cấp dịch vụtrên thếgiới. Đây
  là mãng thịtrường ñược nhà nước cho phép tựdo hoá khá sớm nên các
  nhà cung cấp dịch vụbưu chính phải chịu sức ép mạnh mẽdo tác ñộng
  của môi trường cạnh tranh trong xu thếtoàn cầu hoá và hội nhập.
  Trong bối cảnh ñó, Thủtướng Chính phủ ñã ra quyết ñịnh thành
  lập Tổng công ty Bưu chính Việt nam (VNPOST). Quyết ñịnh này chính
  là cơsở ñểtách riêng hai lĩnh vực bưu chính và viễn thông. Theo ñó,
  Bưu ñiện Quảng Nam là ñơn vịhạch toán phụthuộc của VNPOST và
  hoạt ñộng từngày 01 tháng 01 năm 2008.
  Đứng trước tình hình nhưvậy, Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam ñặt ra
  yêu cầu cấp bách là ñổi mới xu hướng quản lý kinh tế, vấn ñềhàng ñầu
  là làm thếnào ñịnh hướng ñược hướng ñi phù hợp với hoàn cảnh hiện tại
  là vừa cung cấp dịch vụbưu chính công ích do nhà nước ñặt hàng, vừa
  kinh doanh ñểtạo ra lợi nhuận, từ ñó thực hiện ñưa bưu chính phát triển
  theo xu hướng ấy ñểcó thểtồn tại và cạnh tranh ñược với các nhà cung
  cấp dịch vụbưu chính khác trên thếgiới ñang tiến vào thịtrường bưu
  chính Việt Nam. Xuất phát từ yêu cầu khách quan ñó tôi chọn ñề tài
  “CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH TỈNH
  QUẢNG NAM ”

  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơsởkhảo sát thực trạng Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam, luận
  văn vận dụng các lý luận vềngành kinh tế, ngành bưu chính, phát triển
  ngành bưu chính. Trên cơsở ñưa ra những yếu tốtác ñộng, phân tích các
  hiện trạng vềphát triển ngành bưu chính trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam và
  dựbáo tương lai. Từ ñó ñềxuất một sốgiải pháp phù hợp ñểphát triển
  ngành bưu chính tỉnh Quảng Nam.

  3. Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn ñềlý luận vềngành kinh
  tế, ngành bưu chính, các yếu tốliên quan ñến việc phát triển ngành bưu
  chính: Mạng lưới, cơsởvật chất, chất lượng, yếu tốmôi trường, chính
  sách của nhà nước .Hiện trạng hoạt ñộng phát triển bưu chính tại bưu
  ñiện tỉnh Quảng Nam. Từ ñó ñề xuất một số biện pháp ñể phát triển
  ngành bưu chính tỉnh Quảng Nam.

  4. Đối tượng nghiên cứu
  Thị trường dịch vụ bưu chính ở tỉnh Quảng Nam. Hoạt ñộng
  phát triển kinh doanh bưu chính của Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam trong
  những năm qua, dựbáo nhu cầu cung cấp các dịch vụbưu chính trong
  tương lai; những giải pháp ñể phát triển ngành bưu chính tỉnh Quảng
  Nam.

  5. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp khảo sát thực tế về tình hình
  phát triển bưu chính trên tỉnh Quảng Nam (số liệu của bưu ñiện tỉnh
  Quảng Nam ), sốliệu thống kê của tỉnh Quảng Nam, quy hoạch phát
  triển bưu chính viễn thông của Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam, của
  BộThông Tin và Truyền thông.
  Sửdụng phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, mô tả ñểrút
  ra những kết luận vềthực trạng, ñịnh hướng cho tương lai và ñưa ra các
  giải pháp nhằm phát triển ngành bưu chính tỉnh Quảng Nam.

  6. Dựkiến kết quả ñóng góp của ñềtài
  - Hệthống hoá những vấn ñềcơbản, lý luận vềngành kinh tế,
  ngành bưu chính, phát triển ngành bưu chính.
  - Khái quát thị trường cung cấp sản phẩm dịch vụ bưu chính;
  ñịnh hướng hoạt ñộng cung cấp sản phẩm dịch vụbưu chính tỉnh Quảng
  Nam; Các yếu tố ảnh hưởng ñến sựphát triển ngành bưu chính.
  - Đề xuất giải pháp ñểphát triển ngành bưu chính tỉnh Quảng
  nam và ởmột sốtỉnh ven biển miền Nam Trung bộvới các ñặc thù riêng
  có của nó.
  Luận văn có thểsửdụng làm tài liệu tham khảo cho các cá nhân,
  ñơn vịmuốn nghiên cứu phát triển ngành bưu chính của các tỉnh sau khi
  tách dịch vụviễn thông, hoặc muốn nghiên cứu lĩnh vực dịch vụmang
  tính ñặc thù.

  7. Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3
  chương:
  - Chương 1: Những vấn ñề lý luận chung về ngành kinh tế,
  ngành Bưu chính, phát triển ngành Bưu chính
  - Chương 2: Thực trạng phát triển Bưu chính tỉnh Quảng nam
  - Chương 3: Các giải pháp phát triển ngành Bưu chính tỉnh
  Quảng Nam.

  Xem Thêm: Các giải pháp phát triển ngành bưu chính tỉnh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp phát triển ngành bưu chính tỉnh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status