Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đào tạo nghềvà tạo việc làm luôn là những nội dung quan
  trọng, không thểthiếu trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của
  mỗi quốc gia ñểhướng tới sựphát triển bền vững. Đây cũng là nhu
  cầu, mối quan tâm hàng ñầu của thanh niên hiện nay. Đảng và Nhà
  nước ta coi công tác ñào tạo nghềvà tạo việc làm cho thanh niên là
  nhiệm vụquan trọng nhằm sửdụng hiệu quảnguồn nhân lực của ñất
  nước, thúc ñẩy kinh tế tăng trưởng, ñáp ứng nguyện vọng về học
  nghềvà việc làm của thanh niên, gia ñình cũng nhưtoàn xã hội
  Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển của ñất
  nước, thành phố Đà Nẵng ñã có sựchuyển biến mạnh mẽvềnhiều
  mặt. Kinh tếphát triển nhanh, an ninh chính trị ổn ñịnh, ñời sống của
  ñại bộphận nhân dân từng bước ñược nâng lên. Tuy nhiên so với yêu
  cầu thực tếhiện nay, công tác ñào tạo nghềvà tạo việc làm cho thanh
  niên thành phốvẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, cơcấu ngành ñào tạo
  chưa thật sựphù hợp với thịtrường lao ñộng, chương trình ñào tạo,
  chất lượng ñào tạo chưa ñáp ứng ñược yêu cầu thực tiễn, nên nhiều
  thanh niên ñược ñào tạo nghề những vẫn khó tìm ñược việc làm;
  nhiều thanh niên phải làm việc không phù hợp với chuyên môn,
  ngành nghề ñược ñào tạo. Bên cạnh ñó, một bộphận lớn thanh niên
  chưa hiểu ñúng và lực chọn nghềphù hợp với khảnăng và ñiều kiện
  của mình, tỷlệthiếu việc làm, thất nghiệp trong thanh niên còn khá
  cao Vì vậy, ñềtài “Các giải pháp về ñào tạo nghềvà tạo việc làm
  cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng” ñược chọn ñểnghiên cứu
  làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, với hy vọng ñưa ra những giải pháp
  giúp cho thanh niên Đà Nẵng ñược ñào tạo nghềvà có ñược việc làm
  ổn ñịnh.

  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

  3. Mục ñích và nhiệm vụnghiên cứu
  3.1 Mục ñích nghiên cứu
  Trên cơsở ñánh giá thực trạng, ñềra những giải pháp nâng
  cao hiệu quả ñào tạo nghềvà tạo việc làm cho TN trên ñịa bàn thành
  phố Đà Nẵng trong giai ñoạn từnay ñến 2020.
  3.2 Nhiệm vụnghiên cứu
  Làm rõ một sốvấn ñềvềlý luận và thực tiễn của công tác
  ñào tạo nghềvà tạo việc làm. Phân tích thực trạng ñào tạo nghềvà
  công tác tạo việc làm cho thanh niên ởthành phố Đà Nẵng trong thời
  gian qua. Đềxuất giải pháp ñào tạo nghềvà tạo việc làm cho thanh
  niên ởthành phố Đà Nẵng trong giai ñoạn từnay ñến 2020.

  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  4.1 Đối tượng nghiên cứu
  Những vấn ñềlý luận, thực tiễn liên quan ñến công tác tạo
  nghềvà tạo việc làm cho thanh niên (từ15 - 29 tuổi) trên ñịa bàn
  thành phố Đà Nẵng.
  4.2 Phạm vi nghiên cứu
  Chủyếu ởphạm vi thành phố Đà Nẵng, có tham khảo kinh
  nghiệm của thành phốHà Nội.

  5. Phương pháp nghiên cứu

  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  Luận văn phân tích rõ một sốcơsởlý luận và thực tiễn về
  ñào tạo nghềvà tạo việc làm. Đánh giá ñúng thực trạng, trên cơsở
  ñó ñềxuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo nghềvà tạo
  việc làm hiệu quảcho thanh niên thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020.

  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu
  tham khảo, luận văn ñược chia làm 3 chương:
  Chương 1:Một sốvấn ñềlý luận về ñào tạo nghềvà tạo việc làm.
  Chương 2: Thực trạng công tác ñào tạo nghề và tạo việc làm cho
  thanh niên thành phố Đà Nẵng, giai ñoạn 2005-2010.
  Chương 3: Các giải pháp ñào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh
  niên thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020.

  Xem Thêm: Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status