Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 6
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . 8
  1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp 8
  1.1.1. Khái niệm . 8
  1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh . 8
  1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh 9
  1.3. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế và phương pháp tính toán hiệu quả
  kinh tế trong các doanh nghiệp. 12
  1.3.1 Nhóm chỉ tiêu tổng hợp . 12
  1.3.2 Các chỉ tiêu hiệu quả bộ phận . 13
  PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ CÔNG TY TNHH 1TV DUYÊN HẢI
  QUẢNG NINH
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 18
  2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty . 19
  2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của
  Công ty . 19
  2.2.2 Đặc điểm về lao động 19
  2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty . 23
  2.3. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty . 26
  2.4. Đ ặc điểm hoạt động của Công ty 27
  2.4.1. Các lĩnh vực mà Công ty đang kinh doanh . 27
  2.4.2. Chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 3 năm tiếp theo . 27
  2.5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 28
  2.6. Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động sản xuất của Công ty . 28
  2.6.1. Thuận lợi 29
  2.6.2. Khó khăn 29
  PHẦN III: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ
  SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV DUYÊN HẢI
  QUẢNG NINH 31
  3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 31
  3.1.1 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh bằng chỉ tiêu giá trị 31
  3.1.2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh bằng chỉ tiêu giá trị . 31
  3.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 34
  3.3. Nghiên cứu tình hình tổ chức sử dụng các yếu tố sản xuất . 34
  3.3.1 Tình hình tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 34
  3.3.2. Đặc điểm TSCĐ của Công ty 36
  3.3.3. Thực trạng sử dụng lao động tại Công ty 38
  3.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (2008-2010) . 41
  3.4.1. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 41
  3.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất . 44
  3.5. Nhận xét về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm từ
  2008 đến năm 2010 50
  3.6. Những thuận lợi và khó khăn mà Công ty gặp phải trong quá trình sản
  xuất kinh doanh qua các năm từ 2008 đến năm 2010. . 51
  3.6.1. Thuận lợi 51
  3.6.2. Khó khăn . 52
  PHẦN IV: NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY TNHH 1TV DUYÊN HẢI QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT
  SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY . 53
  4.1. Những thành tựu và tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
  Công ty TNHH 1TV Duyên Hải Quảng Ninh. 53
  4.1.1. Thành tựu đạt được . 53
  4.1.2. Bên cạnh kết quả đạt được trên Công ty còn một số tồn tại . 53
  4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại
  Công ty TNHH 1TV Duyên Hải Quảng Ninh . 54
  KẾT LUẬN 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status