Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chính sách hỗn trợ tín dụng hộ nghèo tại huyện sông Hinh tỉnh Phú Yên

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách hỗn trợ tín dụng hộ nghèo tại huyện sông Hinh tỉnh Phú Yên

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của ñềtài nghiên cứu
  Xóa ñói giảm nghèo là một nội dung trọng tâm và xuyên suốt
  trong chiến lược phát triển của Việt Nam và các nước ñang phát
  triển.Việt Nam ñã xây dựng chiến lược quốc gia cho tăng trưởng và
  xoá ñói giảm nghèo ngày 21/5/2002. Cho ñến nay ñã ñạt ñược nhiều
  thành tựu trong phát triển kinh tế, tạo ñược sự ñồng thuận trong xã
  hội, góp phần ổn ñịnh chính trị, thu hút vốn ñầu tưnước ngoài, tăng
  trưởng kinh tếcủa ñất nước. Rất nhiều nỗlực của Chính phủ, các ñịa
  phương, các tổchức quốc tế ñang ñược tập trung cho xoá ñói giảm
  nghèo. Trong ñó tín dụng ñược coi là một trong những giải pháp cơ
  bản không những ởViệt Nam và nhiều quốc gia ñang phát triển khác
  thực hiện. Trong những năm vừa qua, chính sách tín dụng ñã có tác
  dụng to lớn trong việc XĐGN, hơn một nửa sốhộ ñược vay vốn cho
  rằng vốn vay có tác dụng tích cực tới giảm nghèo. Nhiều hộnông
  dân ñã thoát khỏi nghèo, có ñiều kiện mua sắm thêm các phương tiện
  sản xuất và tiêu dùng.
  Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính sách tín dụng trên ñịa
  bàn huyện vẫn còn có nhất nhiều vấn ñềnảy sinh cảtừphía người
  thụhưởng chính sách tín dụng (người vay), bên thực hiện chính sách
  tín dụng (các tổchức tín dụng, các cấp chính quyền ñịa phương và
  các Ban ngành, Đoàn thểcó liên quan ñến thực hiện chính sách tín
  dụng) như cho vay không ñúng ñối tượng; mức vốn vay, thời hạn
  cho vay còn hạn chếvà chưa phù hợp với từng ñối tượng, từng mục
  ñích; hiệu quảsửdụng vốn vay thấp dẫn ñến nợquá hạn cao, khả
  năng tiếp cận thông tin các chương trình tín dụng của hộnghèo còn
  hạn chế, các chính sách hỗtrợkhác ñểnâng cao hiệu quảsửdụng
  vốn chưa ñược quan tâm ñúng mức Vì vậy, những kết quả ñạt
  ñược chưa tương xứng với nguồn lực bỏra, tác ñộng của chính sách
  tín dụng ñối với hộnghèo còn thấp.
  Đểchính sách hỗtrợtín dụng cho hộnghèo ngày càng phát huy
  vai trò của mình, nâng cao hiệu quảtín dụng ñối với hộnghèo góp
  phần nhiều hơn nữa trong việc thực hiện chiến lược XĐGN của cả
  nước nói chung, của huyện Sông Hinh nói riêng, tôi tiến hành nghiên
  cứu ñềtài: “Chính sách hỗtrợtín dụng hộnghèo tại huyện Sông
  Hinh tỉnh Phú Yên” làm luận văn Thạc sĩkinh tế.
  2. Mục ñích nghiên cứu.
  Trên cơsởnghiên cứu lý luận vềnghèo ñói, vai trò chính sách hỗ
  trợtín dụng hộnghèo trong công cuộc xóa ñói giảm nghèo, phân tích
  số liệu thực tiễn cho vay hộ nghèo ñã triển khai qua Ngân hàng
  Chính sách Xã hội huyện Sông Hinh, phỏng vấn ñiều tra mẫu hộ
  nghèo trên ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên, ñúc kết thành
  những luận cứkhoa học vềnâng cao vai trò của chính sách hỗtrợtín
  dụng hộnghèo. Trên cơsở ñó, ñềra những giải pháp nhằm nâng cao
  hiệu quảchính sách tín dụng hỗtrợhộnghèo, góp phần thực hiện
  thành công công cuộc XĐGN trên ñịa bàn huyện Sông Hinh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu của ñềtài: chính sách hỗtrợtín dụng hộ
  nghèo.
  - Vềnội dung nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu các chính sách tín
  dụng cho hộnghèo ñã triển khai trên ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh
  Phú Yên thông qua NHCSXH.
  - Vềkhông gian: Trên ñịa bàn huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên.
  - Vềthời gian: Từnăm 2007 ñến 2011 và ñềxuất giải pháp từnay
  cho ñến các năm 2020.

  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích tài liệu, phương
  pháp quan sát khoa học, phương pháp ñiều tra bằng bảng hỏi,
  phương pháp tổng hợp, thống kê, chứng minh, diễn giải, sơ ñồ, biểu
  mẩu và ñồthịtrong trình bày luận văn.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  Việc nghiên cứu chính sách hỗtrợtín dụng hộnghèo làm cơ
  sởlý luận vềchính sách tín dụng nói chung và chính sách hỗtrợtín
  dụng hộnghèo nói riêng từ ñó kiểm tra tính hợp lý của chính sách
  ñối với thực tiễn áp dụng và ñềxuất những hướng giải quyết những
  bất cập trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng hộnghèo nhằm
  mục tiêu XĐGN, tạo cơhội cho các ñối tượng gặp khó khăn trong
  cuộc sống có cơhội vương lên làm giàu từchính sách này, thực hiện
  thành công chính sách XĐGN mà Đảng và Nhà nước ñang nỗlực
  thực hiện ñểdân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
  minh.
  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận
  văn gồm có 3 chương:
  Chương 1:Cơsởlý luận vềnghèo ñói, chính sách hỗtrợtín dụng
  ngân hàng ñối với hộnghèo.
  Chương 2:Thực trạng chính sách hỗtrợtín dụng hộnghèo tại
  huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên .
  Chương 3:Giải pháp chủyếu nhằm thực hiện các chính sách hỗ
  trợtín dụng hộnghèo tại huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên.

  Xem Thêm: Chính sách hỗn trợ tín dụng hộ nghèo tại huyện sông Hinh tỉnh Phú Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách hỗn trợ tín dụng hộ nghèo tại huyện sông Hinh tỉnh Phú Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status