Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Đắk Nông

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Đắk Nông

  Luận văn ñược bảo vệtại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc
  sĩquản trịkinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 10 năm
  2010

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong các nền kinh tếcũng nhưtrong quá trình hoạt ñộng sản suất,
  vai trò của các tổchức ngân hàng bao giờcũng quan trọng, nó là nơi cung
  cấp nguồn vốn cho nền sản xuất.
  Hoạt ñộng ngân hàng rất phong phú và ña dạng, tuy nhiên chỉ
  thông qua hoạt ñộng tín dụng mà ngân hàng thực hiện ñược chức năng,
  nhiệm vụ và vai trò của người cung cấp vốn cho các tổ chức, doanh
  nghiệp.
  Nhận thức ñược vấn ñề ñó, nên trong thời gian vừa qua
  NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñã có những hoạt ñộng thiết thực mà ñặc
  biệt là ñối với DNNVV như: Tăng cường huy ñộng vốn, ñẩy mạnh hoạt
  ñộng cho vay, tăng cường thực hiện các chính sách ñối với khách hàng
  tiền vay nhằm làm cho khách hàng sửdụng vốn vay từngân hàng ngày
  càng có hiệu quảhơn.
  Tuy nhiên, việc ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng của NHNo&PTNT
  tỉnh Đăk Nông chưa ñáp ứng yêu cầu của xã hội, sốlượng khách hàng có
  tăng lên nhưng chậm, qui mô giao dịch tăng không ñáng kể, phương thức
  cho vay vẫn còn cứng nhắc, dịch vụtưvấn và chăm sóc khách hàng chưa
  ñược hoàn thiện.
  Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm ñẩy mạnh hoạt
  ñộng tín dụng của ngân hàng ñối với DNNVV tại NHNo&PTNT tỉnh Đăk
  Nông là một yêu cầu bức thiết, ñó là lý do vì sao tôi chọn ñềtài: “Đẩy
  mạnh hoạt ñộng tín dụng ngân hàng ñối với các doanh nghiệp nhỏvà
  vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk
  Nông” làm hướng nghiên cứu cho luận văn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệthống hoá những vấn ñềlý luận vềhoạt ñộng ngân hàng nói
  chung và tín dụng nói riêng.
  - Phân tích thực trạng hoạt ñộng tín dụng của NHNo&PTNT tỉnh
  Đăk Nông ñối với DNNVV trong thời gian qua.
  - Đề xuất giải pháp ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng tại
  NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñối với DNNVV trong thời gian tới.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu
  Lý luận và thực tiễn liên quan ñến hoạt ñộng tín dụng tại
  NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñối với DNNVV.
  - Phạm vi nghiên cứu
  + Phạm vi vềmặt nội dung :Luận văn chỉtập trung nghiên cứu một
  sốvấn ñềcơbản ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV mà chủ
  yếu là cho vay.
  + Không gian:Luận văn chỉnghiên cứu việc ñẩy mạnh hoạt ñộng
  tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông.
  + Thời gian:Các giải pháp ñưa ra trong luận văn chỉcó ý nghĩa từ
  nay ñến năm 2015.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nói trên, ñề tài sử dụng các
  phương pháp sau: Phương pháp Duy vật biện chứng, Duy vật lịch sử, các
  phương pháp phân tích kinh tế, các phương pháp thống kê và các phương
  pháp khác.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở ñầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
  ñược chuyển tải thành các chương nhưsau:
  - Chương 1. Một số vấn ñề lý luận về tín dụng và hoạt ñộng tín
  dụng của ngân hàng.
  - Chương 2. Thực trạng hoạt ñộng tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh
  Đăk Nông ñối với DNNV.
  - Chương 3. Một sốgiải pháp ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng tại
  NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñối với DNNVV.

  Xem Thêm: Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Đắk Nông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Đắk Nông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status