Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực hành chính công tỉnh Gia Lai

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực hành chính công tỉnh Gia Lai

  Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt
  nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp tại Đại học Đà Nẵng
  vào ngày 02 tháng 3 năm 2013.

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Để xây dựng một đội ngũ công chức hành chính mạnh, tận
  tụy và trung thành với sự nghiệp của đất nước, hết lòng vì dân thì
  phải đào tạo phát triển không ngừng nâng cao năng lực, trí tuệ và
  phẩm chất của họ. Ngay từ những ngày đầu tiên khi xây dựng nền
  cộng hoà dân chủ Việt Nam, khi chính quyền còn trứng nước, Đảng
  ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ đến việc đào tạo và phát triển
  công chức hành chính.
  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã
  nêu rõ nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội
  ngũ cán bộ công chức trong đó nhấn mạnh: "Đào tạo bồi dưỡng cán
  bộ, công chức trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý về đường
  lối, chính sách, về kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà
  nước". Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động đào
  tạo nguồn nhân lực hành chính công, tuy nhiên kết quả còn khiêm
  tốn. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính vẫn chưa
  đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong thời kỳ mới. Công tác
  đào tạo nguồn nhân lực hành chính công còn nhiều bất cập, chưa đi
  sâu vào một nhóm cán bộ, công chức cụ thể; chưa gắn đào tạo nguồn
  nhân lực với mục tiêu, kế hoạch chiến lược phát triển tổ chức, chưa
  chú ý nhiều đến các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới chất lượng
  nguồn nhân lực. Nhiều vấn đề thuộc chương trình, phương pháp đào
  tạo còn chưa được chú trọng và đổi mới để bắt kịp và phù hợp với
  yêu cầu thực tiễn. Những giải pháp mang tính đổi mới công tác đào
  tạo cán bộ, công chức hành chính triển khai chậm. Do vậy, việc đánh
  giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của Tỉnh là yếu tố cơ
  bản, có tính quyết định góp phần đưa ra những giải pháp hữu hiệu
  cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đạt
  được hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước của bộ máy chính
  quyền các cấp trên địa bàn Tỉnh. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài: "Đào
  tạo nguồn nhân lực cho khu vực hành chính công tỉnh Gia Lai"
  làm luận văn cao học, đồng thời qua đó đề xuất những giải pháp đào
  tạo nguồn nhân lực hành chính công của tỉnh Gia Lai.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hóa được lý luận về đào tạo nguồn nhân lực khu vực
  hành chính công để hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên
  cứu.
  - Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực khu vực hành
  chính công của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.
  - Đề xuất một số giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực cho
  khu vực hành chính công của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu
  Gồm những vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo nguồn
  nhân lực cho khu vực hành chính công của tỉnh Gia Lai.
  - Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung, luận văn chỉ nghiên cứu đào tạo nguồn nhân
  lực khu vực hành chính công tỉnh Gia Lai.
  - Về không gian, đề tài chọn nghiên cứu việc đào tạo tại các
  cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
  - Về th ời gian , đ ề tài nghiên c ứu đưa ra các giả i pháp đào t ạ o nguồn
  nhân l ực cho khu v ực hành chính công t ỉ nh Gia Lai trong th ời gian t ới .
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp điều tra thu thập thông tin qua phiếu khảo sát: Sẽ
  ti ến hành khảo sát, điều tra thực trạng nguồn nhân lực qua hệ th ống bảng
  hỏi đối v ới các cơ quan hành chính công trên đ ịa bàn tỉnh Gia Lai.
  - Phương pháp phân tích tổng hợp: Trên cơ sở hệ thống tài
  liệu từ kết quả điều tra, tài liệu lý thuyết, các quy hoạch, Nghị
  quyết, . nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích, tổng hợp, phân loại theo
  mục đích và cấu trúc đề cương đã được duyệt để tiến hành xây dựng
  luận văn.
  5. Bố cục và kết cấu luận văn
  Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu
  tham khảo, nội dung của luận văn được kết cấu gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý lu ận về đào tạo nguồn nhân lực hành chính
  công.
  Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực khu vực hành
  chính công tỉnh Gia Lai.
  Chương 3: Định hướng và một số giải pháp để đào tạo nguồn
  nhân lực khu vực hành chính công tỉnh Gia Lai.

  Xem Thêm: Đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực hành chính công tỉnh Gia Lai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực hành chính công tỉnh Gia Lai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status