Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

  Luận văn ñược bảo vệtại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp
  Thạc sỹQuản trịKinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng, ngày
  02 tháng 7 năm 2011.

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của luận văn
  Với sự phát triển nhanh của thị trường tài chính liên quốc
  gia, ñã có rất nhiều loại tài sản có lợi tức ổn ñịnh và thanh khoản cao
  ñược mởra, thì vấn ñềkhó khăn không còn là ñầu tưvào ñâu mà trở
  thành là làm thếnào ñểcó ñủvốn cho ñầu tưtrong môi trường cạnh
  tranh ñầy kịch tính trong hệthống NHTM.
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank),
  với mạng lưới chi nhánh rộng khắp trong cả nước, ñã và tiếp tục
  khẳng ñịnh vị thế của mình trong công tác huy ñộng vốn ñáp ứng
  nhu cầu tín dụng cho mọi thành phần kinh tế. Nguồn vốn huy ñộng
  của Vietcombank ñã liên tục tăng trưởng qua các năm nhưng so với
  yêu cầu thì những kết quả ñạt ñược còn khá khiêm tốn.
  Chỉtiêu huy ñộng vốn là một trong những chỉtiêu trọng tâm
  phải hoàn thành trong kế hoạch kinh doanh hàng năm tại
  Vietcombank Đà Nẵng. Trong ñiều kiện cạnh tranh khốc liệt như
  hiện nay, hoàn thành các chỉtiêu huy ñộng vốn ñã trởnên khó khăn
  hơn do vậy yêu cầu cần phải có một sự ñánh giá ñúng mức, ñồng
  thời phải có những giải pháp, những cách tiếp cận mới ñể có thể
  hoàn thành công tác huy ñộng vốn.
  Đềtài: “Giải pháp tăng cường huy ñộng vốn tại Ngân hàng
  Thương mại Cổphần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng”
  ñược xây dựng nhằm giải quyết những yêu cầu trên
  2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
  + Hệthống hóa, tổng hợp những vấn ñềlý luận vềhoạt ñộng
  huy ñộng vốn
  + Phân tích thực trạng huy ñộng vốn tại NH TMCP Ngoại
  Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng trong mối quan hệvới sử
  dụng vốn có hiệu quả.
  + Đềxuất các giải pháp nhằm tăng cường huy ñộng vốn, ñáp
  ứng các mục tiêu hoạt ñộng tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  - Chi nhánh Đà Nẵng.
  3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  Xuất phát từ nền tảng cơsởlý luận về hoạt ñộng cho huy
  ñộng vốn của NHTM, vai trò của nguồn vốn ñối với sự phát triển
  kinh tế, luận văn ñi sâu nghiên cứu vềtăng cường huy ñộng vốn tại
  NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
  Căn cứvào các chỉtiêu phản ánh ñánh giá hiệu quảcông tác
  huy ñộng vốn, luận văn sẽtiến hành nghiên cứu và sửdụng các kỹ
  thuật phân tích thực trạng cho huy ñộng và khảnăng mởrộng cũng
  nhưnâng cao hiệu quảcông tác huy ñộng vốn của NH TMCP Ngoại
  thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai ñoạn 2007-2009.
  Trên cơsở ñánh giá vềthực trạng và ñịnh hướng của Ngân
  hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, các giải
  pháp và kiến nghị sẽ ñược trình bày ñể góp phần tăng cường huy
  ñộng vốn tại Ngân hàng này.
  Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện, luận văn dựa trên cơ
  sởvận dụng phép duy vật biện chứng kết hợp với các phương pháp
  như: Phương pháp phân tích; Phương pháp thống kê, tổng hợp;
  Phương pháp so sánh.
  Đồng thời dựa vào các lý luận, quan ñiểm kinh tế, tài chính
  và ñịnh hướng phát triển kinh tếcủa Đảng và Nhà nước, xuất phát từ
  thực tiễn ñểlàm sáng tỏcác vấn ñềnghiên cứu.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu giới hạn về nội dung của khái niệm
  huy ñộng vốn từcác tổchức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không
  kỳhạn, tiền gửi có kỳhạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ
  tiền gửi, kỳphiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo
  nguyên tắc có hoàn trả ñầy ñủtiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo
  thỏa thuận và từthực tếcông tác huy ñộng vốn tại Vietcombank Đà
  Nẵng trong thời gian từ năm 2007 - 2009.
  Tập trung vào ñối tượng khách hàng là tổ chức kinh tế và
  khách hàng cá nhân trong thời gian 3 năm từnăm 2007 ñến 2009 và
  ñưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian 5 năm.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Hệthống hóa, phân tích những lý luận cơbản vềhoạt ñộng
  huy ñộng vốn tại các NHTM.
  Đánh giá, phân tích thực trạng của công tác huy ñộng vốn,
  cơcấu vốn huy ñộng tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi
  nhánh Đà Nẵng ñểchỉra những hạn chế. Trên cơsở ñó ñềxuất các
  giải pháp tăng cường huy ñộng vốn.
  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn gồm ba chương.

  CHƯƠNG 1
  CƠSỞLÝ LUẬN VỀHOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .
  CHƯƠNG 3
  GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN ĐÀ NẴNG

  Xem Thêm: Luận văn Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status