Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cùng với sựphát triển kinh tếxã hội của ñất nước, thu nhập và
  mức sống của nhân dân ñã ñược nâng lên, dẫn ñến nhu cầu vềchăm
  sóc sức khỏe của người dân cũng ngày càng tăng cao. Trong khi ñó,
  mặc dù hệthống y tế ởViệt Nam ñã có những bước phát triển nhanh
  chóng, chất lượng phục vụ ñược nâng cao, ñáp ứng ngày càng tốt
  hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, do nhu
  cầu KCB có xu hướng tăng nhanh, nên hệ thống KCB hiện tại vẫn
  chưa ñáp ứng ñược yêu cầu ngày càng cao của người dân. Sởdĩcó
  tình trạng này, trước hết là vì ngân sách Nhà nước còn hạn chếnên khả
  năng cung ứng dịch vụ không theo k ịp nhu cầu và sự phát triển về
  khoa học kỹthuật. Mặt khác, do mục ñích chính của hệthống y tếNhà
  nước là phục vụcộng ñồng nên nguồn thu rất thấp, không ñủ ñểbù
  ñắp các khoản chi do ñó không có ñiều kiện ñểtrang bịnhiều máy
  móc, thiết bịhiện ñại, thiếu nguồn lực ñểmởrộng và nâng cao chất
  lượng KCB.
  Trong bối cảnh ñó, việc khuyến khích phát triển dịch vụ
  YTTN là ñiều rất cần thiết, là hướng ñột phá trong chiến lược phát
  triển của ngành y tếnước ta. Với thế m ạnh là tính linh hoạt trong
  việc cung ứng dịch vụ nên YTTN ñã ñược ñông ñảo người dân
  hưởng ứng và ủng hộ. Cùng với cả nước, dịch vụ YTTN tại Bình
  Định trong những năm qua cũng ñã có những bước phát triển nhất
  ñịnh. Các cơ sở KCB tư nhân ñã ñóng góp tích cực vào công tác
  KCB ban ñầu, tưvấn sức khỏe, chăm sóc y tếcho người dân . Mặt
  khác, ñội ngũcán bộy tếnày cũng góp phần tham gia phát hiện dịch
  bệnh sớm ởcơsở, phòng chống dịch và thực hiện các chương trình y
  tếquốc gia. Vì vậy, việc ñẩy mạnh phát triển dịch vụYTTN trong
  những năm ñến là cần thiết và cấp bách.
  Từ cơ sở thực tiễn trên, tôi chọn ñề tài nghiên cứu “Đẩy
  mạnh phát triển dịch vụYTTN trên ñịa bàn tỉnh Bình Định”.
  2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
  - Làm rõ những vấn ñềvềmặt lý luận và cơsởpháp lý cho
  việc ñẩy mạnh phát triển khu vực YTTN trong ñiều kiện Việt Nam
  - Đánh giá thực trạng của khu vực YTTN nhằm làm rõ những
  thành công, hạn chếvà nguyên nhân cản trởphát triển YTTN.
  - Đề xuất một số giải pháp ñể ñẩy mạnh phát triển khu vực
  YTTN trên ñịa bàn tỉnh Bình Định trong tương lai.
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Loại hình dịch vụKCB có mục ñích
  kinh doanh ñược cung cấp bởi các cơsởy tếnằm ngoài hệthống y tế
  công lập.
  - Phạm vi nghiên cứu: Tất cảcác cơsởKCB tưnhân trên ñịa
  bàn tỉnh Bình Định.
  - Phạm vi nghiên cứu: Tất cảcác cơsởKCB tưnhân trên ñịa
  bàn tỉnh Bình Định.
  - Vềthời gian: Giai ñoạn 2006 - 2010.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đềtài sửdụng các phương pháp sau:
  - Phương pháp duy vật biện chứng.
  - Phương pháp duy vật lịch sử.
  - Phương pháp phân tích thực chứng, tổng hợp.
  - Phương pháp ñiều tra, phân tích, so sánh.
  - Phương pháp phân tích thống kê toán.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Làm rõ thêm luận cứkhoa học vềnội dung phát triển dịch vụ
  YTTN, ý nghĩa của YTTN trong hệthống y tếnói riêng, phát triển
  KT-XH của tỉnh nói chung. Từ ñó phân tích thực trạng phát triển
  dịch vụ YTTN trên ñịa bàn tỉnh Bình Định trong giai ñoạn 2006-2010 nhằm ñề xuất các giải pháp chủ yếu ñể phát triển dịch vụ
  YTTN trong giai ñoạn 2011-2015, có xét ñến năm 2020.
  6. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung
  chính của Luận văn ñược chia thành 3 chương với tên gọi nhưsau:
  Chương 1: Những vấn ñềcơbản vềdịch vụYTTN
  Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển dịch vụYTTN trên
  ñịa bàn tỉnh Bình Định
  Chương 3: Những giải pháp nhằm ñẩy mạnh phát triển dịch vụ
  YTTN trên ñịa bàn tỉnh Bình Định

  Xem Thêm: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status