Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên tại công ty cổ phần Đức Nhân Kon Tum

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên tại công ty cổ phần Đức Nhân Kon Tum

  Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp
  Thạc sĩQuản trịKinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng
  năm 2011.

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
  1.1. Lý do hình thành đề tài
  Trong giai ñọan hiện nay ñã có một sựthay ñổi rất lớn vềnhận thức của người
  quản lý doanh nghiệp ñối với người lao ñộng trong doanh nghiệp. Nếu nhưtrước ñây
  người lao ñộng ñược xem nhưlà chi phí ñầu vào thì hiện nay người lao ñộng ñược xem
  nhưtài sản, nguồn lực vô cùng quý giá quyết ñịnh sựthành bại của một doanh nghiệp.
  Nhu cầu của con người và sựthỏa mãn các nhu cầu của con người là một vấn ñề
  rất ñược quan tâm. Mỗi con người khác nhau thì sẽcó nhu cầu khác nhau và mức ñộ
  cũng khác nhau, nhưng chúng là những yếu tốtạo nên ñộng cơtrong quá trình làm
  việc. Nếu chúng ta nhận biết những nhu cầu của họvà có những biện pháp, những
  chính sách ñểthúc ñẩy, thoảmãn những nhu cầu ñó thì con người sẽlàm việc hiệu
  quảhơn, năng suất hơn, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
  Vì thế, ở góc ñộ m ột doanh nghiệp, ban lãnh ñạo công ty rất ý thức tầm quan
  trọng của việc làm thếnào ñểgiúp cho người lao ñộng ñạt ñược sựthỏa mãn tối ña
  trong công việc bởi vì theo nhiều nghiên cứu cho thấy nếu người lao ñộng ñược thỏa
  mãn trong công việc thì họsẽlàm việc hiệu quảhơn, gắn bó hơn với doanh nghiệp.
  Qua ñó doanh nghiệp sẽchủ ñộng xây dựng chiến lược phát triển của mình.
  Cũng từthực tếcủa công ty, trong thời gian gần ñây tình trạng người lao ñộng xin
  nghỉviệc diễn biến hết sức phức tạp từlao ñộng trực tiếp cho ñến bộphận quản lý.
  Điều ñó làm cho ban lãnh ñạo công ty hết sức lo lắng. Tuy chưa có cơsởchính thức
  nhưng ban lãnh ñạo công ty cũng phần nào nhận thức ñược rằng có sựkhông thỏa
  mãn trong công việc ñối với nhóm người ñã thôi việc. Do ñó, vấn ñềhết sức cấp bách
  hiện nay của công ty là phải tìm hiểu mức ñộthỏa mãn trong công việc của người lao
  ñộng ñang làm việc tại công ty ñểbiết ñược người lao ñộng có ñược thỏa mãn không,
  những yếu tốlàm cho người lao ñộng thỏa mãn cũng nhưcác yếu tốlàm cho họbất
  mãn. Đó là lý do của việc lựa chọn ñềtài: “ Đo lường mức ñộthỏa mãn của nhân
  viên tại công ty Cổphần Đức Nhân Kon Tum ” trên cơsở ñó, giúp Công ty có kế
  hoạch xây dựng thành công chính sách vềnhân sự, nhằm ñáp ứng tốt hơn nhu cầu của
  người lao ñộng, ñồng thời xây dựng ñược một môi trường làm việc ñoàn kết, thân
  thiện, cùng phát triển trong xu thếcạnh tranh, hội nhập.
  1.2. Mục tiêu và ý nghĩa nghiên cứu
  Trên cơsởlý thuyết vềsựthỏa mãn của người lao ñộng ñối với tổchức và những
  ñiều kiện thực tiễn của doanh nghiệp, ñềtài sẽxây dựng thang ño lường vềsựthỏa
  mãn của người lao ñộng ñối với tổchức “công ty Cổphần Đức Nhân - Kon Tum”.
  Thực hiện việc ño lường mức ñộthỏa mãn của người lao ñộng ñối với tổchức
  “công ty Cổphần Đức Nhân - Kon Tum”,
  Kiến nghịcác giải pháp nhằm nâng cao mức ñộhài lòng của người lao ñộng ñối
  với tổchức “công ty Cổphần Đức Nhân - Kon Tum”. Việc nghiên cứu thành công ñề
  tài sẽmang lại ý nghĩa sau:
  Giúp công ty Cổ phần Đức Nhân Kon Tum cũng như các doanh nghiệp trong
  ngành có ñược một thang ño lường vềsựthỏa mãn của người lao ñộng ñối với tổchức.
  Giúp lãnh ñạo công ty Cổphần Đức Nhân Kon Tum phát hiện ñược những mặt
  hạn chếtrong các chính sách ñãi ngộ, ñộng viên hiện tại của công ty Cổphần Đức
  Nhân Kon Tum; qua ñó có thể ñưa ra các quyết ñịnh phù hợp, nhằm nâng cao mức ñộ
  thỏa mãn của người lao ñộng ñối với tổchức của mình.
  1.3. Giới hạn nghiên cứu
  Vì những hạn chếvềnguồn lực nên tác giảchỉkhảo sát mẫu ở ñơn vịcông ty Cổ
  phần Đức Nhân - Kon Tum. Nếu nghiên cứu này ñược mở rộng tại nhiều doanh
  nghiệp khác trong ngành thì tính khoa học và ñộtin cậy của nghiên cứu sẽcao hơn.
  1.4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu ñược sửdụng trong ñềtài này là phương pháp nghiên
  cứu ñịnh tính kết hợp với nghiên cứu ñịnh lượng, cụthểlà:
  Phương pháp nghiên cứu ñịnh tính;
  Phương pháp nghiên cứu ñịnh lượng ñược sửdụng ñểkiểm ñịnh thang ño và ño
  lường mức ñộthỏa mãn của người lao ñộng ñối với tổchức của họ;
  Phương pháp phân tích sốliệu thông qua phần mềm SPSS 16.0.
  1.5. Kết cấu luận văn
  Luận văn gồm 5 chương.
  Chương 1. Là chương giới thiệu tổng quát chung của ñềtài
  Chương 2. Trình bày cơsởlý luận vềsựthỏa mãn của người lao ñộng ñối với tổ
  chức.
  Chương 3. Trình bày thiết kếnghiên cứu.
  Chương 4. Trình bày kết quảnghiên cứu sau khi ñã tiến hành phân tích dữliệu.
  Chương 5. Trình bày kết luận, kiến nghịtrên cơsởkết quảnghiên cứu.

  Xem Thêm: Đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên tại công ty cổ phần Đức Nhân Kon Tum
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên tại công ty cổ phần Đức Nhân Kon Tum sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status