Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại công ty cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại công ty cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An

  Luận văn ñược bảo vệtại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩQuản trịkinh
  doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.

  -3-
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam ñã gia nhập Tổchức Thương mại thếgiới (WTO), trong xu
  thếtoàn cầu hóa nhưhiện nay, các doanh nghiệp ñang ñứng trước những
  cơhội lớn ñểxây dựng, phát triển lên một tầm cao mới và cũng phải ñối
  mặt với những nguy cơtiềm ẩn to lớn. Đểtồn tại và phát triển, các doanh
  nghiệp cần phải xây dựng cho mình những ñịnh hướng, chiến lược kinh
  doanh phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh
  bên ngoài, môi trường bên trong của mình ñểcó thểtận dụng các cơhội,
  giảm thiểu các nguy cơtừmôi trường kinh doanh, cũng nhưphát huy các
  ñiểm mạnh và hạn chếcác ñiểm yếu của doanh nghiệp.
  Xuất phát từthực tiễn ñó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là hết
  sức cần thiết ñối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có ñịnh
  hướng, mục tiêu kinh doanh rõ ràng, hướng các bộphận, cá nhân ñến mục
  tiêu chung của doanh nghiệp, tránh tình trạng cục bộ, phân tán nguồn lực
  sẽlàm suy yếu doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ngày nay thay ñổi rất
  nhanh chóng, cạnh tranh toàn cầu ñòi hỏi doanh nghiệp phải luôn chủ
  ñộng, sáng tạo ñểthích nghi với sựthay ñổi ñó.
  Công ty CổPhần Du lịch - Dịch vụHội An là ñơn vịhoạt ñộng trong
  lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ñây là một ngành có nhiều triển vọng và mang lại
  thu nhập ngoại tệcho nền kinh tếViệt Nam thông qua nguồn khách nước
  ngoài ñến Việt Nam. Muốn tạo lợi thếcạnh tranh cao ngoài việc chuẩn bị
  những tính năng cần thiết ñểhội nhập cho cảsản phẩm dịch vụvà nguồn
  nhân lực, Công ty cần phải có những giải pháp chiến lược kinh doanh
  nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
  Vì những lý do trên việc tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, ñánh giá và
  ñềra các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công
  ty CổPhần Du lịch - Dịch vụHội An là một yêu cầu cần thiết. Trên cơsở
  hệthống lý thuyết ñã ñược trang bị ởNhà trường và căn cứvào thực tếcủa
  công ty, tác giả ñã chủ ñộng lựa chọn ñề tài :" HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
  LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤHỘI AN" làm nội dung nghiên cứu cho luận
  văn tốt nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Hệthống hóa cơsởlý luận vềchiến lược làm tiền ñề ñểphân tích các
  yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của công ty. Bằng việc sửdụng mô hình
  năm tác lực cạnh tranh của Michalel E.Porter nhằm thểhiện các yếu tố ảnh
  hưởng ñến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến môi trường hoạt ñộng sản xuất
  kinh doanh của công ty từ ñó ñưa ra các giải pháp thực hiện chiến lược
  kinh doanh hiệu quảcho hoạt ñộng kinh doanh khách sạn tại Công ty Cổ
  Phần Du lịch - Dịch vụHội An.
  3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu của ñềtài
  Phạm vi nghiên cứu: là môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch ở
  thành phốHội An, Thực trạng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty
  CổPhần Du lịch - Dịch VụHội An, Chiến lược kinh doanh dịch vụkhách
  sạn của Công ty.
  Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược cấp ñơn vịkinh doanh của doanh
  nghiệp
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Các phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng trong luận văn gồm:
  phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp chuyên gia.
  Phương pháp nghiên cứu tại bàn: các thông tin ñược thu thập từ
  sác báo, tạp chí, các số liệu thống kê của phòng Thương mại - Du lịch
  thành phốHội An các thông tin, sốliệu thống kê từcác công ty du lịch,
  khách sạn, nhà hàng trên ñịa bàn thành phố. Nguồn thông tin nội bộlà các
  kếhoạch kinh doanh, các báo cáo kết tồng hợp, kết quảhoạt ñộng sản xuất
  kinh doanh công ty chính vì vậy việc thu thập dữliệu và phân tích sốliệu
  ñược ñặc biệt quan tâm.
  5. Kết cấu của luận văn
  Luận văn ngoài phần mở ñầu bao gồm tính cấp thiết của ñềtài, m ục
  tiêu nghiên cứu, ñối tượng và phườn pháp nghiên cứu. Luận văn gồm có ba
  chương chính:
  Chương 1:Cơsởlý luận vềchiến lược
  Chương 2:Tình hình kinh doanh và thực trạng công tác hoạch ñịnh chiến
  lược kinh doanh dịch vụkhách sạn của Công ty CổPhần Du Lịch - Dịch
  VụHội An
  Chương 3:Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh dịch vụkhách sạn tại Công
  ty CổPhần Du Lịch - Dịch VụHội An
  Kết luận.

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại công ty cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại công ty cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status