Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định vị thương hiệu khách sạn Xanh Đà Nẵng

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định vị thương hiệu khách sạn Xanh Đà Nẵng

  Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm luận văn tốt
  nghiệp Thạc sĩQuản trịKinh doanh, họp tại Đại học Đà Nẵng
  ngày 09 tháng 03 năm 2013.
  Có thểtìm hiểu luận văn tại:


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Xây dựng thương hiệu cho ñến phát triển thành thương hiệu
  mạnh, dẫn ñầu chính là vấn ñề cốt lõi và biểu hiện tham vọng của DN
  trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường
  trong ñiều kiện hội nhập kinh tếquốc tếvà khu vực ñang ngày càng
  sâu rộng nhưhiện nay. Xây dựng thương hiệu không phải là vấn ñề
  mới về mặt thực tiễn ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế ñã có
  không ít các DN còn hiểu chưa ñúng vềvai trò của thương hiệu, còn
  lúng túng trong việc xây dựng và bảo vệthương hiệu. Và ñiển hình là
  công tác ñịnh vịthương hiệu nhiều doanh nghiệp chưa thật sự quan
  tâm, chú trọng ñến. Vấn ñềnày, ñối với ngành du lịch, mà tiêu biểu là
  ngành kinh doanh KS, ñang dần trởthành một yêu cầu cấp thiết.
  Trên ñịa bàn thành phố (TP) Đà Nẵng, hoạt ñộng kinh doanh
  khách sạn (KS) ñang diễn ra sôi ñộng và sựcạnh tranh là rất gay gắt.
  Hàng loạt các khách sạn, resort với ñủloại tiêu chuẩn ñược xây dựng
  và ñưa vào hoạt ñộng. Điều này, làm các hoạt ñộng kinh doanh của
  KS Xanh - một Khách sạn 3 sao ñã có mặt khá lâu trên ñịa bàn TP Đà
  Nẵng càng ngày càng khó khăn hơn bao giờhết. Vì vậy, nhiệm vụ ñặt
  ra cho KS Xanh chính là việc khẳng ñịnh ñược vịtrí, khẳng ñịnh ñược
  thương hiệu Xanh ñã có trong lòng du khách, bằng việc sửdụng các
  công cụ marketing, trong ñó ñịnh vị thương hiệu là một ñiển hình.
  Nếu thực thi tốt công tác này, KS Xanh sẽthành công trong việc khắc
  họa hình ảnh ñậm nét khó quên trong lòng du khách, qua ñó hình
  thành nên một vịtrí vững chắc trong vùng liên tưởng của khách hàng
  trong một quyết ñịnh chọn khách sạn ñểlưu trú.
  Với những lý do nêu trên cùng với việc triển khai chiến lược
  ñịnh vịthương hiệu ởKS Xanh ñang là một yêu cầu cấp bách trước
  mắt. Do ñó, tác giả ñã lựa chọn nghiên cứu và triển khai các giải pháp
  ñịnh vị với tên ñề tài “Định vị thương hiệu Khách sạn Xanh Đà
  Nẵng” ñể làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệ thống hóa cơsở lý luận về thương hiệu, quản trị thương
  hiệu và các cách thức ñịnh vị thương hiệu công ty.
  - Phân tích thực trạng hoạt ñộng kinh doanh và thực trạng công
  tác ñịnh vị thương hiệu tại Khách sạn Xanh trong thời gian qua.
  - Đề xuất các giải pháp ñồng bộ ñể xây dựng chiến lược ñịnh vị
  thương hiệu Khách sạn Xanh trong giai ñoạn ñến.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những sản phẩm dịch vụ,
  các yếu tố bên trong và bên ngoài tạo nên thương hiệu của KS và ảnh
  hưởng ñến công tác ñịnh vịthương hiệu của KS Xanh Đà Nẵng.
  Vềnội dung: Định vịthương hiệu của doanh nghiệp ñược thực
  hiện qua xây dựng và phát triển hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm
  trí khách hàng mục tiêu và trong tâm trí các giới hữu quan khác như
  cộng ñồng cư dân ñịa phương, chính quyền, nhà cung ứng, công
  chúng nội bộ. Tuy nhiên, do thời gian và khảnăng của tác giả, luận
  văn giới hạn chủ yếu trong phân tích và xây dựng hình ảnh thương
  hiệu trong tâm trí khách hàng.
  Vềthời gian: Nghiên cứu các sốliệu thống kê từnăm 2009 trở
  lại ñây.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài ñã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật
  lịch sử, phương pháp tiếp cận hệ thống. Về thu thập thông tin, bên
  cạnh việc chọn lọc các dữ liệu thứ cấp, ñể có thông tin sơ cấp cần
  thiết, ñềtài sửdụng phương pháp ñiều tra thực ñịa qua phiếu thăm dò
  thông tin du khách ñến lưu trú tại Khách sạn, phần lớn là nghiên cứu
  khách nội ñịa, khách quốc tếchỉchủyếu nghiên cứu khách Thái Lan.
  5. Bố cục đề tài
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận, mục lục, phụlục và tài liệu tham
  khảo, ñề tài gồm 3 phần chính:
  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀ ĐỊNH VỊVÀ ĐỊNH VỊTHƯƠNG HIỆU
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ
  TẠI KHÁCH SẠN XANH
  CHƯƠNG 3: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU KHÁCH SẠN XANH ĐÀ NẴNG

  Xem Thêm: Định vị thương hiệu khách sạn Xanh Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định vị thương hiệu khách sạn Xanh Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status